«do dołu» на английском

PL

«do dołu» перевод на английский

volume_up
do dołu {нареч.}

PL do dołu
volume_up
{наречие}

do dołu (также: w dół, w dole)
volume_up
down {нареч.}
już dopasowany do końcówki strzykawki należy umieścić w szyjce butelki i stanowczo wcisnąć do dołu.
can then be fitted into the neck of the bottle and pressed firmly down.
Przytrzymać wstrzykiwacz jedną ręką, szarą nasadką („ 1 ”) do dołu.
Hold the pre-filled pen with one hand with the grey cap (1) pointed down.
Trzymając nadal igłę w fiolce ustawić fiolkę wylotem fiolki skierowanym do dołu na wysokości oczu.
 With the needle still in the vial, hold the vial upside down at eye level.
do dołu (также: w dół)
volume_up
downwards {нареч.}

варианты переводов в польско-английском словаре

do имя существительное
English
do предлог
do
dół имя существительное

польские примеры использования для "do dołu"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishTedy król wstawszy bardzo rano na świtaniu z kwapieniem poszedł do dołu lwiego;
Then the king arose very early in the morning, and went in haste unto the den of lions.
PolishCzłowieka, który gwałt czyni krwi ludzkiej, choćby i do dołu uciekał, nikt nie zatrzyma.
A man that is laden with the blood of any person Shall flee unto the pit; let no man stay him.
PolishOdwrócić butelkę dnem do dołu i wyciągnąć strzykawkę z łącznika.
Turn the bottle the right way up and remove the syringe from the adapter.
PolishDo dołu rzekę: Ojcem moim jesteś; a do robaków: Wy jesteście matką moją, i siostrą moją.
If I have said to corruption, Thou art my father; To the worm, [Thou art] my mother, and my sister;
PolishWrzucili do dołu żywot mój, a przywalili mię kamieniem.
They have cut off my life in the dungeon, and have cast a stone upon me.
PolishOpakowanie Mix2Vial odwrócić niebieskim końcem do dołu, umieścić centralnie nad fiolką z wodą i wcisnąć
Take the Mix2Vial together with the package and snap the blue end onto the diluent stopper.
PolishPodejście "równania do dołu” jest zatem wyraźnie wykluczone.
A 'race to the bottom' approach is therefore clearly excluded.
PolishCo za pożytek ze krwi mojej, gdybym zstąpił do dołu?
Hear, O Jehovah, and have mercy upon me: Jehovah, be thou my helper.
PolishNa stronie głównej Google przejdź do dołu strony, gdzie widoczny jest tekst [Twoja lokalizacja] – aktualizuj.
From the Google homepage, scroll to the bottom of the page where it says, [your location] - update.
PolishAby·do arkusza kalkulacyjnego dodać wiele (ponad 100) wierszy jednocześnie, przewiń arkusz do dołu.
To add a large number of rows (100+) to your spreadsheet all at once, scroll to the bottom of the spreadsheet.
PolishKwestia ta zdecydowanie nie będzie "równana do dołu”.
PolishPoczytano mię między tych, którzy zstępują do dołu; byłem jako człowiek bez wszelakiej mocy.
Cast off among the dead, Like the slain that lie in the grave, Whom thou rememberest no more, And they are cut off from thy hand.
PolishZatrzymajcie się, trzymajcie tak, oboje, tylko kiedy chcesz żeby ucisk wrócił, zrób gest do dołu.
And hold it there, hold it there, both of you, hold it there. Only when you want the pressure to go back, make a downward gesture.
PolishA oto zasłona kościelna rozerwała się na dwoje od wierzchu aż do dołu, i trzęsła się ziemia, a skały się rozpadały.
And behold, the veil of the temple was rent in two from the top to the bottom; and the earth did quake; and the rocks were rent;
PolishWidzicie jak środkowa sekcja idzie do dołu a zewnętrzne do góry?
It's trompe l'oeil. ~~~ And it was such a good trompe l'oeil that people got irritated when they tried to talk to the woman and she wouldn't respond.
PolishMierzę od dołu jednej klatki do dołu drugiej, 0,2 sekundy później. ~~~ Przyspieszają za każdym razem.
And they're getting faster and faster each time, and if I stack these guys up, then we see the differences; the increase in the speed is constant.
PolishTedy król rozkazał, aby przywiedziono Danijela, i wrzucono go do dołu lwiego; a król mówiąc rzekł do Danijela: Bóg twój, któremu ty ustawicznie służysz, ten cię wybawi.
Then the king commanded, and they brought Daniel, and cast him into the den of lions.
PolishMoje myślenie idzie "z dołu do góry".
Polish. ~~~ Nowy ruch będzie aktywny począwszy od samego dołudo góry i rosnąć mocny jak drzewo.
There could be a new movement growing up, rising from the ground, reaching for the light, and growing strong, just like a tree.
PolishNatychmiast połączyć napełnioną wodą strzykawkę z łącznikiem fiolki przez dociśnięcie strzykawki do dołu i przebić korek fiolki za pomocą kolca w łączniku.
Then immediately screw the pre-filled syringe on the vial adapter and penetrate the vial stopper in the middle with the spike of the vial adapter.