«depozyt» на английском

PL

«depozyt» перевод на английский

PL depozyt
volume_up
{мужской род}

1. общее

depozyt (также: zastaw, złoże, lokata)
volume_up
deposit {имя существительное}
Łamiąc przyrzeczenie po raz pierwszy, dany kraj będzie musiał złożyć - jak to określamy - oprocentowany depozyt.
The first time a promise is broken, the country will be forced to pay an interest-bearing deposit, as we have called it.
Opinia w sprawie państwowych inwestycji kapitałowych w banki depozytowe (CON/2008/75)Finlandia, 24.11.2008, pdf 31 kB, en .
Opinion on state capital investment in deposit banks (CON/2008/75)Finland, 24.11.2008, pdf 31 kB, en .
depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było równe 0,2 mld euro, podobnie jak w poprzednim tygodniu.
deposit facility (liability item 2.2) was EUR 0.2 billion, which was approximately the same as in the preceding week.
depozyt
volume_up
lodgement {имя существительное}
depozyt
volume_up
lodgment {имя существительное}

2. юриспруденция

depozyt
volume_up
escrow {имя существительное}

3. торговля

depozyt (также: przedpłata)
volume_up
layaway {имя существительное} [амер.англ.]

Синонимы (польский) для "depozyt":

depozyt