«deponować» на английском

PL

«deponować» перевод на английский

volume_up
deponować {глаг. несов.}
PL

deponować [deponuję|deponowałbym] {глагол несовершенного вида}

volume_up
1. общее
deponować (также: nanieść)
Podmioty wpłacające środki wiedzą, że istnieją gwarancje depozytów, dlatego nie muszą się martwić o to, w którym banku deponują pieniądze.
Depositors know that there are deposit guarantees, and so do not need to worry about which bank they put their money into.
Musimy zmierzać zdecydowanie w stronę podwójnych deklaracji i podwójnej przejrzystości: osoby, deponujące pieniądze w innym kraju, muszą to zgłosić.
We must aim decisively for double declarations and double transparency: those who deposit money in another country must declare it.
Ludzie wydają banknoty w sklepach i innych placówkach detalicznych, które następnie deponują je w bankach.
People spend them in shops, markets and other places and the banknotes are in turn deposited by retailers and others at their banks.
deponować (также: zdeponować)
2. финансы
deponować (также: zdeponować)
Podmioty wpłacające środki wiedzą, że istnieją gwarancje depozytów, dlatego nie muszą się martwić o to, w którym banku deponują pieniądze.
Depositors know that there are deposit guarantees, and so do not need to worry about which bank they put their money into.
Ludzie wydają banknoty w sklepach i innych placówkach detalicznych, które następnie deponują je w bankach.
People spend them in shops, markets and other places and the banknotes are in turn deposited by retailers and others at their banks.
3. "u kogoś"
deponować (также: zdeponować, mieszkać)
volume_up
to lodge [lodged|lodged] {глаг.} (with sb)

Синонимы (польский) для "deponować":

deponować