«długości» на английском

PL

«długości» перевод на английский

volume_up
długości {ж.р., мн.ч.}
EN
EN
PL

długości {женский род, множественное число}

volume_up
długości (также: kawałki, odcinki)
Ptaki starają się być 3-4 długości ciała od siebie.
Birds try to stay about three or four body lengths apart.
Co się tyczy długości urlopu oraz wypłat otrzymywanych w tym okresie przez kobiety, powiem rzecz następującą.
As regards the lengths of the leave and the payment to be received by women during this period, I would like to say the following.
U szczurów otrzymujących lek w dawce 30 mg/ kg stwierdzono także zmniejszenie długości kości udowej w porównaniu z grupą kontrolną oraz zwyrodnienie, martwicę i regenerację mięśni szkieletowych.
Rats administered 30 mg/ kg also had decreased femur lengths compared with controls and skeletal muscle degeneration, necrosis and regeneration.

Синонимы (польский) для "długość":

długość

польские примеры использования для "długości"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishW czasie rocznego leczenia stwierdzono zmniejszenie tempa przyrostu długości ciała zy
During a 1-year course of therapy there was a decrease in the rate of linear growth
PolishMaksymalnie potrafimy efektywnie odtworzyć odcinek tkanki o długości jednego centymetra.
The maximum efficient distance for regeneration is only about one centimeter.
PolishLiczba wymienionych reakcji zmniejszała się w miarę długości leczenia lekiem Aldurazyme.
The number of these reactions decreased the longer that patients were on Aldurazyme.
PolishFormalności administracyjne różnią się w zależności od długości Twojego pobytu.
The administrative formalities vary depending on how long you stay.
PolishJednak w każdej z komórek każda nić DNA ma od 30 do 40 milionów nanometrów długości.
But in each one of your cells, each strand of DNA is about 30 to 40 million nanometers long.
PolishWśród młodych gadów, które mają zaledwie 25-30 cm długości, występuje wysoka śmiertelność.
There is very high mortality in little baby reptiles who are just 10 to 12 inches long.
PolishIdzie się tunelem wykutym w litej skale, długości około 130 metrów.
It's a tunnel, and you go into the tunnel, chiseled in solid rock, about 130 meters.
PolishTo wielkoskalowe roboty, które można zrekonfigurować - łańcuchy białek długości 8, 12 stóp.
So these projects are large-scale reconfigurable robots -- 8 ft., 12 ft. ~~~ long proteins.
PolishSkutkuje to znaczącymi różnicami w długości życia Europejczyków.
The result is significant differences in the life expectancy of Europeans.
PolishTriglicerydy o średniej długości łańcuchach Kwas benzoesowy (E210) Aromat truskawkowo- miętowy
Medium chain triglycerides Benzoic acid (E210) Strawberry/ mint flavour
PolishWykonać niewielkie nacięcie o długości około 5 mm, wzdłuż uniesionego bliższego końca implantu.
Make a stab incision, approximately 5 mm long, along the elevated near end of the implant.
PolishOburzające jest na przykład to, że nie ma wyraźnego ograniczenia długości okresów przechowywania danych.
For example, it is outrageous that there is no clear limit on data retention periods.
PolishTo cały okres dorosłości dodany do długości naszego życia.
That's an entire second adult lifetime that's been added to our lifespan.
PolishLekarz poinformuje o długości leczenia lekiem CRIXIVAN.
Your doctor will tell you how long the treatment with CRIXIVAN will last.
PolishLudzie naprawdę lubią seks i to korzystne w kwestii długości życia.
PolishNależy dokonywać pomiarów minimalnych stężeń leku w celu dostosowania dawki i długości odstępu pomiędzy dawkami.
Trough levels should be measured in order to adjust the dose and dosage interval.
PolishMiała jakieś 2 m wysokości, 12 m długości i może 3 m szerokości.
It was perhaps eight feet tall, 40 feet long, and 10 feet wide.
PolishGrzbiet śródoceaniczny to wielki łańcuch górski, długości 65 tys. km, który oplata kulę ziemską.
The mid-ocean ridge is a huge mountain range, 40,000 miles long, snaking around the entire globe.
PolishTo są helikoptery z 4 wirnikami, mają około metra długości i ważą kilka kilogramów.
So these are helicopters with four rotors and they're roughly a meter or so in scale and weigh several pounds.
PolishW drugim etapie leczony obszar naświetla się światłem laserowym o długości fali 630 nm.
Illumination of the target area with 630 nm wavelength laser light constitutes the second stage of therapy.