«codziennie» на английском

PL

«codziennie» перевод на английский

volume_up
codziennie {нареч.}

PL codziennie
volume_up
{наречие}

codziennie (также: co dzień, dziennie)
volume_up
daily {нареч.}
Należy codziennie zmieniać miejsce wstrzyknięcia, aby zapobiec wystąpieniu lipohipertrofii.
The site of injection should be rotated daily to help prevent lipohypertrophy.
Parametry źródłowe oraz dostrajanie muszą być codziennie optymalizowane.
IRMS source parameters and tuning must be optimised daily.
Jednak również w Europie codziennie dochodzi do zakażeń wirusem.
But in Europe as well people are infected with the virus daily.
codziennie (также: co dzień)
codziennie
volume_up
every day {нареч.}
Codziennie w państwach członkowskich UE produkowana jest wielka ilość odpadów.
Every day, large quantities of waste are produced in the EU's Member States.
Ponadto codziennie tysiące innych osób zgłasza się z objawami choroby.
However, there are thousands of others who report symptoms of infection every day.
Samodzielne wstrzyknięcia należy wykonywać codziennie, o tej samej porze.
You will need to give yourself an injection at the same time every day.
Oznacza to, że 19 tysięcy osób codziennie żyje w strachu przed wystąpieniem ataku.
This means that 19 000 people live on a daily basis with the fear of a recurring seizure.
Obywatele codziennie dostrzegają to, podróżując po Europie.
Citizens notice it on a daily basis when travelling around Europe.
Mr Verhofstadt calls for that on a daily basis.

Синонимы (польский) для "codziennie":

codziennie

польские примеры использования для "codziennie"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishPanie i panowie, przeciętny obywatel Europy korzysta codziennie z 50 satelitów.
Ladies and gentlemen, the average citizen of Europe makes use of 50 satellites a day.
PolishCodziennie z powodu głodu i chorób związanych z ubóstwem umiera 30 tysięcy dzieci.
Thirty thousand children die of hunger and poverty-related illnesses a day.
PolishAby zmniejszyć miejscowe podrażnienie, należy codziennie zmieniać miejsce wstrzyknięcia.
To minimise local irritation, please select a different injection site each day.
PolishZaleca się przyjmowanie produktu TRITACE codziennie o tej samej porze dnia.
It is recommended that TRITACE is taken each day at the same time of the day.
PolishPortier powiedział mi, że "Oni przychodzą codziennie sprawdzić czy centrum będzie otwarte.
And the gatekeeper told me, "They come everyday to see if the center will open."
PolishCodziennie opisuje się zaledwie 4-5 nowych gatunków żyjących w oceanach.
There are actually four to five new species described everyday for the oceans.
PolishCodziennie umiera 27 000 ludzi z powodu braku dostępu do leków podstawowych.
Each day 27 000 people die because of a lack of access to basic medicines.
PolishPo chemioterapii przyjmuje się jedną kapsułkę 80 mg codziennie rano przez kolejne dwa dni.
After chemotherapy, one 80 mg capsule is taken each day for the next two days.
PolishRoztwór do wstrzykiwań należy podawać codziennie w iniekcjach podskórnych.
The solution for injection should be administered subcutaneously each day.
PolishNawet w ciągu pierwszego tygodnia codziennie dodawana była parodia.
Even in the first seven days, there was one parody for every other day of the week.
PolishDawkę należy podawać codziennie, w przybliżeniu o tej samej porze dnia.
The dose should be administered at approximately the same time each day.
PolishNastępnie stosuje się codziennie 2 mg leku Rapamune, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Then you will need to take 2 mg of Rapamune each day, until otherwise directed by your doctor.
PolishParkowałam codziennie gdzie indziej, by nie być zauważaną i ściganą przez policję.
I parked a different place every night so I would avoid being noticed and hassled by the police.
PolishUdostępniają nam swoje materiały, codziennie dostajemy około 40 - 50 koncertów.
They give permission, and we get about 40 or 50 concerts a day.
PolishCodziennie można go zobaczyć na ławce z pipetą, tworzącego rzeczy.
You find him at the bench every single day, working on a pipette and building stuff.
PolishNastępnie stosuje się codziennie 2 mg leku Rapamune, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Then you will need to take 2 mg of Rapamune each day, unless otherwise directed by your doctor.
PolishZalecana dawka to jedna tabletka 5 mg, przyjmowana codziennie o tej samej porze.
The recommended dose is one 5 mg tablet taken once a day at approximately the same time of the day.
PolishJest to konkretny przykład oddziaływania UE na nasze życie codziennie.
This is a concrete example of how the EU affects our day-to-day lives.
PolishNależy przyjmować jedną tabletkę na dobę, codziennie mniej więcej o tej samej porze.
Take one tablet once a day, at about the same time each day Take the tablet with a glass of water.
PolishLek ABILIFY w postaci roztworu doustnego należy przyjmować codziennie o tej samej porze.
Try to take the ABILIFY oral solution at the same time each day.