«zinken» на английском

NL

«zinken» перевод на английский

volume_up
zinken {глаг.}
EN
EN
EN
EN
NL

zinken [zonk|gezonken] {глагол}

volume_up
Intussen blijft het project zinken in het bureaucratische moeras.
Meanwhile, the project continues to sink into the bureaucratic bog.
If Sellafield sinks we will all sink with it.
Grappig, we bouwen een stad precies zoals we het willen, en dan laten we het zinken.
Funny, here we go and build a town just the way we like it, and then we go and sink it.
zinken (также: afdalen, naar beneden gaan, afkomen)
De vraag is: zinken we met zijn allen solidair maar apathisch in het moeras of gaan we die andere weg op van dynamiek, van vernieuwing en van vooruitgang.
The question is: will we all go down together in apathetic solidarity, or will we opt for dynamism, innovation and progress?
Wij moeten het serieus aanpakken anders zal het hele schip tot zinken gebracht worden door een paar saboteurs die de EU hetzelfde lot als de Titanic toewensen.
We need to tackle it seriously or the whole boat will go down because of a few wreckers who are out to destroy the European voyage.

нидерландскиe примеры использования для "zinken"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

DutchGrappig, we bouwen een stad precies zoals we het willen, en dan laten we het zinken.
Funny, here we go and build a town just the way we like it, and then we go and sink it.
DutchEen wapen vinden dat ze allemaal verkent en tot zinken brengt, maakt deze job nu zo moeilijk.
Finding a weapon that recognizes and sinks all of them makes the job that much harder.
DutchAls het zou zinken, zou een olielek een heel ander verhaal zijn.
If it sank, it would be a whole different story as far as an oil spill.
DutchHet heeft mijn motorboot vernield, en toen deze woonboten laten zinken.
DutchIntussen blijft het project zinken in het bureaucratische moeras.
Meanwhile, the project continues to sink into the bureaucratic bog.
DutchIk hoop dat jullie niet te veel ruzie maken op de commandobrug en het schip doen zinken.
I sincerely hope that those in command on the bridge do not keep on squabbling until the ship sinks.
DutchDe heer Harbour zei dat het schip mogelijk zou zinken.
DutchDat betekent dat een dure zinken kist nodig is.
That means that a zinc coffin is required, at enormous expense.
DutchEen week geleden hebben de aanslagen van 11 mei geleid tot het zinken van een marineschip met achttien mensen aan boord.
A week ago, the attacks of 11 May culminated in the sinking of a navy vessel with 18 people on board.
DutchNet als ik zult u in de grond kunnen zinken van schaamte.
DutchAls Sellafield zinkt, dan zinken wij allemaal mee.
DutchHet tot zinken brengen van schepen in de Zuidzee kan geen verwijdermethode zijn die recht doet aan het milieu.
If that is to be done in an environmentally friendly way, that cannot mean scuppering them somewhere in the South Seas.
DutchFlessen die van polyethyleentereftalaat gemaakt zijn, PET, zinken in zeewater en komen niet voor zo ver van de beschaving.
Bottles made of polyethylene terephthalate, PET, will sink in seawater and not make it this far from civilization.
DutchDe boot begint te zinken, ze haasten zich terug naar het schip, en gaan naar huis met verhalen over hoe ze werden aangevallen.
The boat starts to sink, they race back to the ship and get to go home and tell the stories of how they got attacked.
DutchIk denk dat het de woonboot laat zinken.
DutchHet is tot zinken gebracht door de lobby's in de Europese Unie, die op die manier de migratiedruk alleen nog maar sterker maken.
It was sunk by the lobbies in the European Union and, consequently, pressure from migrations is growing ever stronger.
DutchHoeveel vaartuigen zijn tot zinken gebracht?
DutchDaar moeten wij ons dan wel politiek voor inzetten, zodat deze woorden hier niet als de Prestige naar de bodem zinken.
We need to devote our political energies to this, however, because these words cannot sink beneath the waves as the Prestige did.
DutchNu zien we de doodstraf als bewijs van hoe laag ons gedrag kan zinken, in plaats van hoe hoog onze normen zijn gestegen.
Today, we look at capital punishment as evidence of how low our behavior can sink, rather than how high our standards have risen.
DutchZij had ook ergens anders kunnen zinken.