«toelage» на английском

NL

«toelage» перевод на английский

NL toelage
volume_up
{de}

volume_up
subsidy {имя существительное}
toelage (также: bijscholing)
volume_up
tuition {имя существительное}

нидерландскиe примеры использования для "toelage"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

DutchEn ook hier geldt dat men niet aan hun financiële toelage moet tornen...
DutchBovendien zal de bijzondere extra toelage van 35 euro per inwoner deels voorzien in hun behoeften.
The additional specific allocation of EUR 35 per inhabitant will also enable us in part to meet their needs.
DutchTwee jaar lang verdiende hij nauwelijks geld, slechts een kleine toelage. ~~~ Hij ging in de leer bij een ongelooflijke vastgoedontwikkelaar, Tasneem Saddiqui.
For two years, he hardly made any money, a tiny stipend, but he apprenticed with this incredible housing developer named Tasneem Saddiqui.
DutchIn Duitsland worden zij aangeworven voor DEM 6.000 per maand, plus nog een toelage van 100 US-dollar per dag, hetgeen dus neerkomt op DEM 10.000 per maand voor iedere waarnemer.
There they are being signed up at a salary of DM 6 000 a month plus USD 100 a day, which comes to DM 10 000 per observer.
DutchIn geen geval mogen het kinderen boven de 21 jaar of verwanten in stijgende lijn zijn die geen recht hebben op een toelage voor levensonderhoud.
Under no circumstances can these include children over 21 who are not entitled to maintenance, or relatives in an ascending line who are not entitled to maintenance.
DutchDat geldt ook voor de toelage voor grote gezinnen, de studiefinanciering en het garantiebedrag voor de looncompensatie voor ouders die na de geboorte van hun kind thuisblijven.
That also applies to the supplement for families with more than one child, to study grants and to the sum guaranteed for the parental benefit.
DutchEvenzo geldt dat, als de bureaus geen verlies maken, zij hun toelage het jaar erop verliezen, wat niet leidt tot een " win-win " -situatie maar eerder tot een " win-lose " -situatie.
Similarly, if agencies win out, they will lose their grant the next year, so there will not be a win-win but rather a win-lose situation.
DutchU heeft recht op een zeer genereuze dagelijkse toelage; de chauffeursdienst staat ter beschikking; er staat u een eindeloze reeks aan ontbijten, lunches, diners en borrelrecepties te wachten.
You will be entitled to the very generous daily allowance; you will find the chauffeur service at your disposal; there will be an endless round of breakfasts, lunches, dinners and drinks receptions.