«Ik mag hopen» на английском

NL

«Ik mag hopen» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "Ik mag hopen" в контексте.

варианты переводов в нидерландскo-английском словаре

ik имя существительное
English
ik местоимение
English
mogen глагол
hopen глагол
English

нидерландскиe примеры использования для "Ik mag hopen"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

DutchIk mag hopen dat deze vreemde collusie niet voortkomt uit een schandelijke koehandel.
I dare to hope that this bizarre collusion is not the result of any shameful bargaining.
DutchIk mag hopen dat de resolutie ook ter ere van Rigoberta Menchu zal zijn.
I hope that the resolution will also be in honour of Rigoberta Menchu.
DutchIk mag hopen dat de Europese Commissie die noodzaak ook inziet.
I hope that the European Commission also appreciates the necessity of this.
DutchIk mag hopen dat dit aspect door het Europees Parlement en de Commissie zal worden gesteund.
I hope that this aspect will be supported by the European Parliament and by the Commission.
DutchIk mag hopen dat de voorstellen van de Commissie in de toekomst wat meer doordacht zullen zijn.
I would hope in future the proposals from the Commission are thought through more carefully.
DutchDaarom was het, naar ik mag hopen voor alle Oostenrijkse afgevaardigden, vanzelfsprekend om voor amendement 39 te stemmen.
It was therefore natural - I hope for Austrian members - to vote for Amendment No 39.
DutchIk mag hopen dat de lid-staten alle steun die hen met deze verordening wordt geboden ten volle zullen benutten.
I should like to believe that the Member States will take proper advantage of all the aid this regulation offers them.
DutchIk mag hopen dat dit principe wordt aangenomen en dat de Vergadering zich nog vanavond in deze zin uitspreekt.
I would like to hope that this principle will be accepted and that this evening the House will make a specific statement.
DutchEnfin, ik mag hopen dat ons Parlement de richtsnoeren van onze rapporteur zal volgen en zijn amendementen zal steunen.
It is my hope that the European Parliament will follow the guidelines of our rapporteur and support his amendments.
DutchIk was trots op dit Europese Huis, en ik mag hopen dat we bij de komende richtlijnen ook zo te werk kunnen gaan.
I was proud of this European House and would be pleased if in future things could continue in the same way with the next directives.
DutchHet is duidelijk dat dat bijzonder nefast zou zijn geweest, maar dat is dus niet gebeurd en ik mag hopen dat dat zo blijft.
It is obvious that this would have been very pernicious, but that did not happen, and I hope that things are going to stay that way.
DutchMaar er valt nog wel een heleboel te doen en naar ik mag hopen in samenwerking en nadat wij als Parlement daarover voldoende zijn ingelicht.
But there is still an incredible amount to be done, hopefully in cooperation with Parliament once it has been properly informed.
DutchIk mag hopen dat er wel sprake zal zijn van vernieuwing in de teksten, maar dat geldt niet voor de structuur, omdat het thans gaat om voortzetting van het bestaande.
There will be new material in the texts, I hope, but not in the structure, because now there will be follow-up action.
DutchDe VN-Veiligheidsraad heeft gisteren een besluit genomen dat, naar ik mag hopen, ons ingrijpen en de ernst van dit vraagstuk recht aandoet.
The Security Council of the United Nations yesterday adopted a decision which, I hope, will be up to the task and adequate for the seriousness of the situation.
DutchIk mag hopen dat dit zich niet opnieuw zal voordoen tijdens de komende Europese verkiezingen en dat de delegaties dan wel evenwichtig zullen zijn samengesteld.
I only hope that this will not happen at the next European elections and that the representations will be balanced from the gender point of view.
DutchDe crisis biedt ook de kans om de nodige hervormingen te versnellen en, naar ik mag hopen, ingrijpender hervormingen teweeg te brengen dan oorspronkelijk bedoeld was.
The present crisis also presents an opportunity to accelerate the reform process and, or so I hope, to make the reforms more incisive than was initially envisaged.

Другие слова

Dutch
  • Ik mag hopen

Больше переводов в русско-английском словаре.