«alles bij elkaar» на английском

NL

«alles bij elkaar» перевод на английский

NL alles bij elkaar
volume_up
{наречие}

alles bij elkaar (также: al met al)
volume_up
all in all {нареч.}
Alles bij elkaar genomen zal onze fractie deze handelsovereenkomst goedkeuren.
All in all, our Group will vote in favour of this trade agreement, which we welcome.
Alles bij elkaar is het Europees Vluchtelingenfonds slechts het begin.
All in all, however, the European Refugee Fund is, in fact, to be regarded as a start.
Alles bij elkaar genomen heeft de Commissie de kwijting dit jaar zeer serieus genomen.
All in all, the Commission has taken the discharge very seriously this year.

варианты переводов в нидерландскo-английском словаре

alles имя существительное
alles наречие
English
alles местоимение
English
bij имя существительное
English
bij наречие
bij предлог
bij местоимение
English
bij- прилагательное
elkaar местоимение

нидерландскиe примеры использования для "alles bij elkaar"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

DutchAlles bij elkaar denk ik dat we een redelijk algemeen evenwicht gevonden hebben.
On the whole, we think that we have struck a reasonable overall balance.
DutchAlles bij elkaar denk ik dat we momenteel nog niet aan deze voorwaarden voldoen.
However, I do not think that we are fulfilling these conditions as yet.
DutchAlles bij elkaar is dit een slecht, onlogisch en in feite onnodig stuk wetgeving.
Altogether this is an ill-conceived, irrational and ultimately unnecessary piece of legislation.
DutchDan merk je het niet, maar wanneer je alles bij elkaar telt dan ben je er geweest.
You don't notice it, but when the aggregate comes up you're dead.
DutchHet maakt echter, alles bij elkaar genomen, niet uit welk besluit hier uit de bus komt.
However, it will make absolutely no difference what the House decides.
DutchAlles bij elkaar genomen ben ik wel blij dat wij hier vandaag dit debat kunnen voeren.
Overall, I am very grateful that we have had this debate here today.
DutchMen kan zich afvragen waarom wij alles bij elkaar zoveel tijd nodig hebben voor de invoering.
Why, I wonder, do we need so much time for the whole introduction process?
DutchWij doen dit omdat de resolutie alles bij elkaar genomen aanvaardbaar is.
We did so taking the view that the resolution is acceptable overall.
DutchMaar ontwerpers zijn feitelijk de lijm die dit alles bij elkaar houdt.
But designers are really the glue that brings these things together.
DutchWij doen dit omdat het verslag alles bij elkaar genomen aanvaardbaar is.
We did so taking the view that the report is acceptable overall.
DutchAlles bij elkaar draagt die uitstoot in aanzienlijke mate bij aan de luchtverontreiniging.
The cumulative effect contributes significantly to air pollution.
DutchTel dat alles bij elkaar op, en dan moeten we in Göteborg een veelbelovend resultaat kunnen boeken.
Add all this together, and we should be able to obtain a promising outcome in Gothenburg.
DutchAlles bij elkaar, 95 dagen voedsel en brandstof, 180 kilogram.
Grand total in all, 95 days of food and fuel, 180 kilos -- that's almost exactly 400 pounds.
DutchDe hervorming waarover in Berlijn een akkoord is bereikt, is alles bij elkaar genomen een grote vooruitgang.
Overall, the reform that was agreed in Berlin represents an important step forward.
DutchDe laatste jaren hebben trouwens alles bij elkaar aangetoond dat mijn optimisme niet misplaatst was.
All told, I have not been wrong in being an optimist in recent years.
DutchAlles bij elkaar geen erg effectieve serie voorstellen, zoals het verslag-Lehne al aangeeft.
DutchWat wij hier echter van de Raad voor ons hebben liggen is, alles bij elkaar genomen, het resultaat van goed werk.
However, what we have from the Council is the result of some good work all round.
DutchAlles bij elkaar genomen moeten wij tot de conclusie komen dat deze richtlijn in deze vorm niet te handhaven valt.
Mr President, the rapporteur is proposing rejection of the Commission's proposal.
DutchAlles bij elkaar kan ik kwijting op alle gebieden aanbevelen.
All things considered, I am going to recommend, however, that we give discharge in all the areas.
DutchAlles bij elkaar maken deze middelen ruim 40 procent van de programma's binnen het negende EOF uit.
Doing this brings us to something that adds up to more than 40 % of the programming for the 9th EDF.