«zárkózott» на английском

HU

«zárkózott» перевод на английский

volume_up
zárkózott {прилаг.}

HU zárkózott
volume_up
{прилагательное}

zárkózott (также: közeli, bekerített, szűk, szűkmarkú)
volume_up
close {прилаг.}
You're mighty close about this affair, Mr. Holmes.
Szemét lehunyta, arcán zárkózott, csökönyös kifejezés ült.
There was a closed, stubborn look on her face.
Aztán magába zárkózott, és már nem akart többet hallani.
Then he had closed himself off; he wanted to hear no more.
zárkózott (также: tartózkodó)
volume_up
aloof {прилаг.}
The priest had been aloof, abrupt, dismissive.
zárkózott (также: távoli, magányos)
volume_up
remote {прилаг.}
Komor, zárkózott arccal figyelte azokat, akik velem átellenben ültek.
He looked solemn and remote, his eyes on those opposite me.
Elnéztem hideg, zárkózott, vékony arcukat, széles, derűs szájukat.
I looked at their cold, remote faces, their narrow hollowed cheeks, their large and serene mouths.
Habár a férfi mosolygott, arca személytelen, zárkózott, elérhetetlen volt.
Though the man still smiled, his face was impersonal, remote, Unreachable.
zárkózott (также: tartózkodó, kimért, magánakvaló, visszahúzódó)
volume_up
reserved {прилаг.}
Gőgös, zárkózott, nehezen kielégíthető, modora pedig, noha kifogástalan, nem volt megnyerő.
He was at the same time haughty, reserved, and fastidious, and his manners, though well-bred, were not inviting.
Az ő szavai után szentül meg voltam róla győződve, hogy Miss Darcy gőgös, zárkózott, kellemetlen leány.
From what he said of Miss Darcy I was thoroughly prepared to see a proud, reserved, disagreeable girl.
Mogorva, zárkózott, kegyetlen ember volt, de három ember olyan befolyást gyakorolt rá, hogy ezek a rossz tulajdonságai nem kerültek előtérbe.
He was morose, reserved and cruel, but there had been three people whose influence had checked these elements in his nature.
zárkózott (также: tartózkodó, kimért, rezervált, visszavonuló)
volume_up
stand-off {прилаг.}
zárkózott (также: tartózkodó, kimért, rezervált, visszavonuló)
volume_up
stand-offish {прилаг.}
zárkózott (также: hallgatag, szófukar, nem közlékeny)
volume_up
uncommunicative {прилаг.}
zárkózott (также: tartózkodó, kimért)
volume_up
undemonstrative {прилаг.}
volume_up
withdrawn {прилаг.}
He'd avoided people after that - withdrawn into himself.
Egész idő alatt magába zárkózott, csak hébe-hóba figyelt a többiekre.
She'd been withdrawn all this time, only now and then listening to the others.
Ezen az arcon nyoma sem volt az önbizalomnak, érzelmes volt, zárkózott, szinte még a szépségét is leplezte.
It was a face uncertain of itself, emotional, with a withdrawn, hidden beauty.

венгерские примеры использования для "zárkózott"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianHármasával vette a lépcsőfokokat, a szobájába zárkózott, meggyújtotta a gázt.
He went up the stairs three at a time, shut himself in and lit the gas.
HungarianA király zárkózott, titokzatos lény, nagyon keveseknek mutatja meg magát.
He is a reclusive and mysterious being, and he shows himself to very few.
HungarianNagyon zárkózott, voltaképpen senki sem tudja, mi lakik benne.
She keeps things to herself a lot, in fact, she's rather a dark horse, old Emma.
HungarianQuince a szobájába zárkózott, és eleinte nem mutatott hajlandóságot arra, hogy kijöjjön.
Quince was locked inside, and at first seemed unwilling to come out.
HungarianFitch az irodájába zárkózott Swansonnal, aki a délután java részében a telefonra tapadt.
Fitch was locked in his office with Swanson, who'd spent most of the afternoon on the phone.
HungarianA többi, kevésbé vallásos esküdt a szobájába zárkózott, és jó hangosra állította a televíziót.
The nonworshiping jurors hunkered down behind locked doors and watched loud televisions.
HungarianGyorsan apadt a délutáni szürke fény, az ég mogorva sötétségbe zárkózott.
The gray light of the afternoon dropped off sharply and the sky closed over in sullen darkness.
HungarianMintha hirtelen megriasztotta volna valami; szeme összeszűkült, arca zárkózott kifejezést öltött.
His eyes narrowed, his face became suddenly alert and his expression sly.
HungarianAzért nem szíveli Lady Stubbsot, mert az annyira dologtalan és zárkózott.
HungarianBelbo bement a szerkesztőségbe, úgy osont fel a lépcsőn, mint egy tolvaj, és a szobájába zárkózott.
Belbo went to the office, sneaking upstairs like a thief, and locked himself in his room.
HungarianA harang nem szólt újra, a torony süket csendbe zárkózott.
The bells had gone still after the first sounding; the entire tower lay wrapped in silence.
HungarianÕ volt középen, és a két öccse szorosan mellé zárkózott.
He had a brother on each side, all three of them lined up against me.
Hungarian- Az igazi apánk sohase beszélt magában, és nem is zárkózott be soha.
'Our real father never talked to himself, and he didn't use to lock himself in a room by himself, either.'
HungarianAzután nem szólt többet, teljesen magába zárkózott.
She was silent thereafter, and seemed downcast, even while they rode.
HungarianA nő szerette Eddie Marsot, és azért zárkózott be, hogy őt védje.
HungarianMagába zárkózott, leginkább úgy, mintha egy óriási vevőkészüléket kapcsoltak volna ki váratlanul és hangtalanul.
She closed down, rather like a giant receiver which is suddenly and soundlessly turned off.
HungarianA két férfi nagyon zárkózott, ő viszont teljesen nyílt.
The other two are secretive but she is as open as she appears.
HungarianAztán magába zárkózott, és már nem akart többet hallani.
HungarianMagába zárkózott, mint akit a maga dolga érdekel csak, és Polly eszmélt, hogy elkésett.
He seemed to be locked entirely on his own interior course of action, and Polly suddenly realized that she was too late.
HungarianJapán így csinálta, amíg teljesen fel nem zárkózott, aztán mentek tovább a többi magasjövedelmű gazdasággal.
Japan did it like this, until full catch up, and then they follow with the other high-income economies.