«uralkodik» на английском

HU

«uralkodik» перевод на английский

volume_up
uralkodik {глаг.}

HU uralkodik
volume_up
{глагол}

Gwenhwyfar tudta, hogy minden másban uralkodik a férfin, de ki állhat egy ember és önnön lelke közé?
She knew she could prevail on him in all else, but who can come between a man and his soul?
Exile her as they may, she will prevail.
Mindhárom városban tökéletes rend uralkodik, erőfitogtatásnak nyoma sincs.
. . perfect order prevailed in all three towns without any display of force.
uralkodik
volume_up
to bear rule {глаг.} [арх.]
uralkodik
volume_up
to bear sway {глаг.}
uralkodik (также: túlsúlyban van, uralkodóban van)
volume_up
to dominate {глаг.}
Mostantól fogva a Birodalom uralkodik a naprendszer fölött.
From now on, Monarch will dominate the solar system.
Erre nagyon jó példa a gabona: ezen a téren hat nagy multinacionális vállalat uralkodik.
Cereals are a very clear example of this: they are dominated by six large multinationals.
Eléggé igaz, hogy a világ különböző pontjain két eltérő eszme uralkodik.
There are two divergent points of view dominating different parts of the world; that is true enough.
uralkodik (также: irányít, igazgat, kormányoz, vezet)
volume_up
to govern {глаг.}
Nektek tudnotok kell, hogy rajtunk a tudatunk uralkodik, de nem ez kormányoz minket.
You must know that for us, consciousness reigns; it does not govern.
Mindenki tőle függ - és mindenki elveszett, ha a király elhanyagolja feladatait vagy igaztalanul uralkodik.
All depend on himand all are lost if he neglects his duties, or governs by whim or wilful heart.
uralkodik (также: érvényesül)
uralkodik (также: irányít, dönt, kormányoz, megvonalaz)
volume_up
to rule {глаг.}
Talán már nem ő uralkodik, nem ő a Határőr Légió parancsnoka?
Does he not still rule this land and command the Border Legion?
And once again the tall people would rule the hills!
Kubában egy kommunista zsarnok uralkodik, aki ellenfeleit egytől egyig bebörtönzi.
Cuba is ruled by a communist tyrant who puts all his opponents in prison.
uralkodik (также: legyőz, felülmúl, leküzd, felülkerekedik)
volume_up
to surmount {глаг.}
uralkodik (также: befolyásol, lebeg, hajlít, lóbál)
volume_up
to sway {глаг.}
A napfölkelte előtti lomha, nehézkes órában jártak, amikor közel a halál, és álom uralkodik az emberek felett.
It was the slow, deep hour before sunrise, when death is closest and dreams hold sway in men's sleep.
On the right hand side, gravity holds sway.
Ez az államok, a régiók és a munkások közötti versenyhez vezet, ahol a dzsungel törvénye uralkodik.
This will lead to competition between states, regions and workers, where the law of the jungle holds sway.
uralkodik (также: megelőz, felülmúl, megöl, befed)
volume_up
to top {глаг.}
uralkodik (также: emelkedik, felszáll, tornyosul)
volume_up
to tower {глаг.}

венгерские примеры использования для "uralkodik"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianEz itt a fiam, Agravaine, aki itt uralkodik, amíg Gawaine Arthur udvarában időzik.
This is my son Agravaine, who reigns here while Gawaine is away at Arthur's court.
HungarianAlfonz unokáját, János Károly herceget szemelte ki, ma is ő uralkodik.
He chose the grandson of Alfonso XIII, Prince Juan Carlos, who reigns to this day.
HungarianKubában egy kommunista zsarnok uralkodik, aki ellenfeleit egytől egyig bebörtönzi.
Cuba is ruled by a communist tyrant who puts all his opponents in prison.
HungarianMindhárom városban tökéletes rend uralkodik, erőfitogtatásnak nyoma sincs.
. . perfect order prevailed in all three towns without any display of force.
HungarianHogy az éjszaka kellős közepén sétálgatunk a lápon, amikor itt a gonosz uralkodik
How about that hour of darkness in which the power of evil is exalted?
HungarianJobb, ha egy jöttment idegen uralkodik az országban, mint Haggard vér szerinti fia.
Better a stolen stranger ruled the land than a true son of King Haggard.
HungarianÕ lesz az új Lojan, aki majd diadalmas kolosszusként uralkodik az egész világ felett.
He would be a new Lojan, bestriding the world like a victorious colossus.
HungarianA függetlenség csodálatos érzése uralkodik el rajtam, ahogy a kocsisor araszolva halad előre.
A wonderful feeling of independence comes over me as the traffic inches forward.
HungarianEzért, ahol szegénység uralkodik, ott a gerilla-lét a társadalmi sikeresség egyik formája.
That is why, where there is poverty, being a guerrilla is a form of social success.
HungarianA belga vasúti dolgozók körében valójában roppant nagy frusztráció uralkodik.
There is, in fact, enormous frustration among Belgian railway workers.
HungarianLancelet arcán látszott, hogy nehezen uralkodik a haragján, aztán az ablakhoz ment.
Lancelet stood with his mouth taut, visibly holding in his anger, then went to the window.
HungarianBizonyos, hogy azon a vidéken is a hó, a pumák és az éhínség uralkodik.
For certain there would be snow in that range, and cougars, and starvation.
HungarianNyilvánvaló volt, hogy a tartályban már régen nem egynegyed gé uralkodik.
It was clear that the tank's gravity was no longer at one-quarter gee, having increased.
HungarianA gonosz uralkodik és a jók törvényen kívüliek - vagy hullák - lesznek, ha jók akarnak maradni.
Evil rules, and good men must needs be outlawsor corpsesif they're to stay good.
HungarianMost már a Nyugat-Balkánon is béke uralkodik és reformokat valósítanak meg.
Peace now reigns in the Western Balkans too and reforms are under way.
HungarianEbből az erődből uralkodik egy maroknyi ember egy egész bolygó fölött.
The fortress and fountainhead, from which a handful of men ruled a planet.
HungarianEventine családja, a mi családunk, az Elessedileké, száz éve uralkodik.
Eventine's family, our family, became rulers almost a hundred years ago-the Elessedils.
HungarianElnök úr, jelenleg egyértelmű bizonytalanság uralkodik a nemzetközi pénzügyi piacokon.
Mr President, there is clear uncertainty in the international financial markets at present.
HungarianSenki nem szolgál hírekkel számára; azt hitte, hogy még mindig Oriante uralkodik Dél-Ulflandban.
No one brings him news; he thought that Oriante still reigned in South Ulfland.
HungarianMeg azt is elmondta, hogy egész Európában tiszta, hideg idő uralkodik.
The pilot was in a loquacious mood tonight, announcing their next landfall at Wallasey.