«tisztességes» на английском

HU

«tisztességes» перевод на английский

volume_up
tisztességes {прилаг.}
HU

tisztességes {прилагательное}

volume_up
tisztességes (также: megfelelő, illő, tűrhető, rendes)
volume_up
decent {прилаг.}
A tisztességes munkának tisztességes megélhetést kell biztosítania.
A decent job needs to ensure a decent living.
Anyagainkban gyakran használjuk az olyan kifejezéseket, hogy "tisztességes munka” és "tisztességes foglalkozás”.
Many of our documents use the expressions 'decent work' and 'decent jobs'.
Az európaiak félnek munkájuk elvesztésétől, és tisztességes bánásmódot várnak el.
Europeans dread losing their jobs and expect decent treatment.
tisztességes (также: becsületes, korrekt, , kedvező)
volume_up
fair {прилаг.}
Kötelességünk, hogy tisztességes megállapodásról tárgyaljunk a fejlődő országokkal.
It is our duty to negotiate a fair agreement with developing countries.
Emellett a szabályozásbeli konvergencia előmozdítaná a tisztességes versenyt.
In addition, regulatory convergence could promote fair competition.
Megerőltető, de tisztességes és szükséges kiigazítási program.
It is a demanding but fair and necessary programme of adjustment.
tisztességes (также: becsületes, őszinte, nyílt)
volume_up
honest {прилаг.}
Intellektuális szempontból nem tisztességes állandóan a Bizottságot támadni.
It is not intellectually honest to attack the Commission all the time.
Emelem poharam egy tisztességes, megkülönböztetésmentes és részrehajlás nélküli reformra.
I would like to raise a glass of honest wine to an honest reform without discrimination and favouritism.
MT: Szeretem azt gondolni magamról, hogy egy tisztességes bűvész vagyok.
MT: I like to think of myself as an honest magician.
tisztességes (также: jóhiszemű)
volume_up
bona fide {прилаг.}
Ez volt ám a vérbeli, tisztességes háború utáni postás!
So, this was a bona fide postwar postman.
A már meglévő költségek további növelése új akadályokat gördíthet a tisztességes utazók mozgásszabadságának útjába.
Levying charges in addition to already existing ones may lead to the creation of new barriers blocking bona fide travellers' freedom of movement.
tisztességes (также: becsületes, tiszteletre méltó)
volume_up
honorable {прилаг.} [амер.англ.]
Ha tisztességes volna, érdekes lehetne ez a tárgyalás, gondolta Clark.
Had he been an honorable man, Clark thought, this could have been an interesting negotiation.
Poor decent and honorable Alex.
- Én nem - mondta Niniane -, és Lancelet tisztességes, és Arthur legjobb barátja.
I would not so, said Niniane, and Lancelet is honorable, and Arthur's closest friend.
tisztességes (также: becsületes, előkelő, dicséretes, dicséretre méltó)
volume_up
honourable {прилаг.} [брит.англ.]
Nincs és nem is volt semmi tisztességes és becsületes a terrorizmusban, sem korábban, sem most.
There is nothing decent or honourable about terrorism, past or present.
It's at least as honourable a profession as thievery.'
Úgy vélem, ez tisztességes álláspont részünkről.
I think that is an honourable position for us to take.
tisztességes (также: korrekt, őszinte, nyíltan)
tisztességes (также: nyájas, kellemes, kedves, bájos)
volume_up
comely {прилаг.}
tisztességes (также: illő, illedelmes)
volume_up
decorous {прилаг.}
tisztességes (также: becsületes, elfogadható, illő, tűrhető)
They wanted me to be like them: respectable, hard-working, a little house, a family.
Most már mindketten meghaltak, és Florence albérlőket tart, igen tisztességes embereket.
They are now both dead, and she takes in lodgers -- all most respectable people.
Kedves lány, gyors, kötelességtudó és igen tisztességes.
A nice girl, quick at her duties, and most respectable.
tisztességes (также: becsületes, igazságos, igaz, jogos)
volume_up
righteous {прилаг.}
Ezt megelőzően már volt dolga két őrülttel: a Tisztességes emberrel, és Jurid Gaustonnal.
Cale had encountered at least two before: the Righteous Man, and Jurid Gauston.
Ha tényleg olyan tisztességes lennél, most Te lennél ebben a valamiben.
If you were really so righteous, it'd be you in that thing.
Bár a vakhit gyakran valóban megőrjíti az embert, ahogy az Gauston, a Tisztességes ember, Verdrinal vagy éppen Sephris esetében történt, az ellenkezője is igaz.
Faith didn't have to make a man weak or mad, though it often didhe thought of Gauston, The Righteous Man, Verdrinal, and that fool Sephris.
tisztességes (также: barátságos, kellemes, kedves, biztos)
volume_up
snug {прилаг.}
tisztességes (также: háztömb, tér, kocka, régimódi ember)
volume_up
square {имя существительное}
Esküszöm, hogy tisztességes, és minden gyanún felül áll.
I'll swear the man is perfectly square and above board.'
tisztességes (также: becsületes, megbízható, biztos, hiteles)
tisztességes (также: becsületes, korrekt, feddhetetlen, konzervatív)
volume_up
white {прилаг.}
Despard tisztességes ember, nem hiszem, hogy valaha is gyilkolt volna.
Despard's a white man, and I don't believe he's ever been a murderer.
Just a couple of very straight white guys.
He's a white man, Battle.

венгерские примеры использования для "tisztességes"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianAz öröklött pénz nem ér ugyanannyit, mint a tisztességes munkával megkeresett pénz.
Indeed it isn't. Money inherited is not the same as money honestly earned.
HungarianA tisztességes és szabályos választások a demokrácia egyik alapkövét jelentik.
Genuine and proper elections form part of the foundations of democracy.
HungarianOlyan a híre, hogy egyetlen tisztességes asszony sem mutatkozhat vele kettesben.
His reputation is such that no chaste woman should be seen in private conversation with him.
HungarianHenrik folyton arról próbálta meggyőzni Catherine-t, hogy a válás tisztességes dolog.
Henry was always trying to get Catherine to agree that the divorce was the right thing.
HungarianEnnek ellenére próbáltam tisztességes árban kiegyezni vele, már csak a jó hírem miatt is.
However, I have insisted upon moderate prices for the sake of my reputation.
HungarianLeginkább azért, mert nem tisztességes, illetve azért, mert rejtett adóként működik.
This is mainly because of its unfair character and the fact it acts like a concealed tax.
HungarianNem lehet oka, hogy a csekket el ne fogadja, ha tisztességes kereskedő.
There's no reason why he shouldn't take one-if he's a reputable businessman, that is.
HungarianHogy tévedett-e vagy sem, afelől nincs kétségem: jó halált halt, tisztességes dolgot művelt.
Whether he erred or no, of this I am sure: he died well, achieving some good thing.
HungarianAranyat nyomtam Vincenzo markába, és elküldtem, hogy vásároljon magának tisztességes ruhát.
Meantime, with gold in his hands, Vincenzo was sent to buy fine clothes for himself.
HungarianAzt felelte, hogy a lány szerint hallgatni nem lett volna tisztességes.
And he said that she had had some idea that it wasn't straight otherwise.
HungarianVajon elvárható-e, hogy a tisztességes eltemetéséről is gondoskodjon?
The CIA killed Trevor.Was it expected to send him off with a proper burial?
HungarianEgy f... vagyok, amiért ilyen mocskos helyen élek, ahelyett hogy tisztességes munkát keresnék.
You think Im a B. F. to stay in this filthy place instead of getting a proper job.
HungarianMa pedig nem lesz hideg vacsora, ha csütörtök van, ha nincs, hanem tisztességes étel.
There's not going to be cold supper tonight as is usual on a Thursday, but a proper dinner.
HungarianEngem nem zavar, de úgy tisztességes, hogy felhívom erre a figyelmét.
It does not bother me but, for honesty's sake, I wanted to draw it to your attention.
HungarianTisztességes másolatot készítsenek a dokumentumokról, és rendezzék őket időrendbe.
The documents are to be neatly copied and in chronological order.
HungarianNem tisztességes harc, ahol tudás áll tudással szemben a tiszta égbolton.
It wasn't at all what he'd hoped tot, not , lint light, skill against skill in a clear sky.
HungarianEhhez tisztességes eljárás és a befogadás megfelelő előkészítése szükséges.
That requires a neat process and proper arrangements for reception.
Hungarian- Ha meggondolom, mennyit fáradoztam, hogy tisztességes bábut faragjak belőle!
To think I tried so hard to make you a well-behaved Marionette!
Hungarian- A tisztességes emberek most mind otthon vannak, és örülnek a jó dolguknak.
The scent of the Red Bull moved in the night, cold among the town smells of cooking and living.
HungarianJószívű emberekre fogtok találni, akik semmit sem tagadnak meg a tisztességes külsejűektől.
Ye will find charity throughout - it is not denied to the well-looking.