«tisztes» на английском

HU

«tisztes» перевод на английский

volume_up
tisztes {имя существительное}
volume_up
tisztes {прилаг.}

HU tisztes
volume_up
{имя существительное}

1. общее

tisztes (также: altiszt, tiszthelyettes)
volume_up
warrant officer {имя существительное}

2. военное дело

tisztes (также: altiszt)
volume_up
non-com {имя существительное}

венгерские примеры использования для "tisztes"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianÚgyse sokáig fogom rontani e tisztes ház levegőjét ugye, ez a helyes kifejezés?
I don't suppose I'll darken your roof--or whatever the expression is--for long.
HungarianBoaz, amint felegyenesedett, bölcs, tisztes, könnyező, barna Herkules volt.
Boaz, when he straightened up, was a wise, decent, weeping, brown Hercules.
HungarianMiután tisztes összegű előleget vágott zsebre, átdolgozta az egész vasárnap éjszakát.
Rafe, after being paid a sizable retainer in cash, worked without sleep Sunday night.
HungarianEnnek Loyse nagyon örült; tisztes távol akarta tartani magát apja házának életétől.
For that Loyse was glad; she kept well away from the central life of her father's house.
HungarianA mexikói kormány még nem ismeri a vámpír-vadászt, mint tisztes foglalkozást!
Mexican government doesn't recognize vampire slayer as an occupation.
HungarianEz most már 2000 óta 400 millió eurót tesz ki, ami egy tisztes összeg.
This is now EUR 400 million since 2000, so this is quite a good amount.
HungarianMeg akartuk mutatni, hogy vagyunk mi is olyan tisztes és józan polgárok, mint akárki más.
We wanted to show that we were as decent and sober citizens as anyone.
HungarianValamennyi európainak joga van a tisztes megélhetéshez, miként a világ összes polgárának is.
All Europeans have a right to a decent living, as do all world citizens.
HungarianWhitland, Egyedül nagyobb bűnt követett el, mint a tisztes kompánia együtt.
But you, Mr. Whitland... you have more skeletons in your closet... than this assembled party.
HungarianEzért kértünk tisztes elbánást, korábbi erőfeszítéseink elismerését.
This is why we have asked for decent treatment and the recognition of our earlier efforts.
HungarianHenry bácsi is tisztes jómódban élt, ahogy mondani szokás, mikor Laura nénéddel megismerkedett.
Uncle Henry was what you'd call, I suppose, comfortably off when he met your Aunt Laura.
HungarianA jármű sofőrje és irányzója is tiszt volt, nem tisztes vagy közlegény.
The driver and gunner were both junior officers, not enlisted men.
HungarianTisztes távolságban leparkolt és figyelte, amint kiszállnak a kocsiból.
Parked at a prudent distance he watched them get out of the car.
HungarianÉn a nagyi és anyám mögött óvakodtam ki a házból, ügyelve arra, hogy tartsam a tisztes távolságot.
I walked behind Gran and my mother, peeking between them and trying to keep my distance.
HungarianMajd rosszalló tekintetét a saját limuzinjától tisztes távolban megálló másik kocsi felé fordította.
With concern, he watched a car stop on a lane a distance from where his own was parked.
HungarianViviane nővérem pedig fölöttébb tisztes hölgy: Avalon papnője.
And certainly my sister Viviane is the most modest of women; she is a priestess of Avalon.
HungarianJó napot viszonozta papi a köszönést, és közelebb lépett, ügyelve arra, hogy megtartsa a tisztes távolságot.
Good afternoon, Pappy said, taking a step closer but still keeping his distance.
HungarianNézd, még bort is adtak és milyen tisztes helyre ültettek.
See how they have given me wine to drink and set me upon a bed of honour!
HungarianA Billingsby, Horsethorpe & Walters cég, mondhatni, Rex Fortescue tisztes ügyeit kezelte.
Billingsley, Horsethorpe & Walters were what one might describe as Rex Fortescue's reputable solicitors.
HungarianFitch odaküldte Doyle-t egy Joe Boy nevű embere társaságában, hogy tisztes távolból fényképezzék a menetet.
Fitch sent Doyle and a local operative named Joe Boy to take pictures from a distance.