«tiltakozom» на английском

HU

«tiltakozom» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "tiltakozom" в контексте.

венгерские примеры использования для "tiltakozom"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

Hungarian- Határozottan tiltakozom - mondta Jack olyan higgadtan, amenynyire csak telt tőle.
'I strongly disagree with that,' Jack said, as calmly as he could manage.
Hungarian. - (PL) Elnök úr, tiltakozom az ellen, ahogy ezt a jelentést kezelik.
(PL) Mr President, I protest against the way this report is being dealt with.
HungarianAmikor másodszor ejti ki a száján a mohóság szót, felugróm és tiltakozom.
The second time he mentions the word greed, I leap to my feet and object.
HungarianTiltakozom a szubszidiaritás elvének ebben a Házban történő folyamatos megsértése ellen!
I protest against the constant breaches of the principle of subsidiarity in this Chamber.
HungarianA leghatározottabban tiltakozom az emberi jogok oroszországi megsértése ellen.
I strongly protest against violations of human rights in Russia.
HungarianLátván, hogy nem tiltakozom, még csak nem is beszélek, húgom vérszemet kapott, és folytatta:
My sister continued, emboldened when she saw I did not contradict or even speak at all.
HungarianErőteljesen tiltakozom az ellen, ami itt a plenáris ülésen történik.
I protest very strongly that that is what is happening in this plenary.
HungarianTiltakozom az ellen, hogy a Bizottság egyik tagja ilyen érzelmeknek adjon hangot.
HungarianAz Európai Parlament nevében a leghatározottabban tiltakozom az ilyen eljárások ellen.
On behalf of the European Parliament, I protest to the strongest possible degree about these methods.
HungarianTiltakozom az elnapolás ellen! szólalt fel Magruder a közönség soraiból.
HungarianHatározottan tiltakozom az ellen, ahogy a ház tagjaival bánnak.
I protest strongly at the way Members of this House are treated.
HungarianKifejezetten tiltakozom, ha bárki megpróbál egy nemzetet démonizálni.
HungarianLucia holtsápadtan felállt a helyéről, de Richard Tiltakozom.
Lucia rose, her face drained of colour, and Richard went to her.
HungarianTiltakozom sivította Mr. Clancy, és felugrott a helyéről.
I protest, squeaked Mr Clancy, springing up from his seat in court.
HungarianTiltakozom az Írországot Londonból, New Yorkból és a német sajtóból ért ellenséges megjegyzések ellen.
I object to hostile comments about Ireland emanating from London, New York and the German media.
HungarianAzonban tiltakozom az ellen, amit a lengyelek mondtak, hogy bárkit is diszkriminálnánk.
However, I do protest against what has been said by the Polish here, that somebody is suffering discrimination.
HungarianHa belemegy, én nem tiltakozom, de őt magát kell kihívnod, és el kell fogadnod a válaszát.
If he agrees to this match, I cannot refuse him, but you must challenge him directly and abide by his answer.
HungarianAz ír Parlament nem egy "karaoke Parlament”, és tiltakozom az ellen, hogy ekképp utaljon rá.
The Irish Parliament is not a 'karaoke parliament', and I object to it being described as such by that man.
HungarianTiltakozom ez ellen a legalacsonyabb költségvetési javaslatra vonatkozó szabály ellen, ami így a termelőket sújtaná.
I protest against this rule of the lowest budget proposal at the expense of farmers.
HungarianÉn egyszerűen tiltakozom az arra irányuló kísérlet ellen, hogy a munkavállalókat a főnökök rabszolgájává tegyék.
I simply wish to protest against this attempt to turn employees into the bosses' slaves.

Другие слова

Hungarian
  • tiltakozom

В польско-русском словаре Вы найдете больше переводов.