«tiltás» на английском

HU

«tiltás» перевод на английский

volume_up
tiltás {имя существительное}

HU tiltás
volume_up
{имя существительное}

tiltás (также: tilalom, szesztilalom)
volume_up
prohibition {имя существительное}
A tiltás politikáját ott kell alkalmazni, ahol az bizonyítottan szükséges.
The policy of prohibition should be implemented in situations where it is shown to be necessary.
Ez a tiltás akár már e hónap végétől hatályba léphetett volna.
This prohibition could have entered into force as early as the end of this month.
A harcos rendek számára azonban feloldozást adott e tiltás alól, amikor elérkezett a megfelelő idő.
He made an exception to his prohibition, however, when the time came to form the militant orders.
tiltás
volume_up
disallowance {имя существительное}
tiltás (также: tilalom, eltiltás, interdiktum)
volume_up
interdict {имя существительное}
tiltás
volume_up
refusal of permission {имя существительное}

венгерские примеры использования для "tiltás"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianA jázmin szó az utóbbi időben tiltás alá került a kínai internetes hálózaton.
The word 'jasmine' has been banned from the Chinese Internet recently.
HungarianA Bizottság tagjai azon a véleményen voltak, hogy egy ilyen tiltás megvalósíthatatlan lenne.
The Committee members were of the opinion that such a ban would be unworkable.
HungarianEz a tiltás ugyancsak sérti az EU-n belüli diszkrimináció-ellenes szabályokat is.
Such a ban also infringes the anti-discrimination rules of the EU.
HungarianNorvégia és Izland példája megmutatta, hogy a tiltás járható út.
It is possible to implement bans, as the examples of Norway and Iceland show us.
HungarianA vörös- és fehérborok keverésének tilalma például regionális vagy országos tiltás lenne?
For example, would the ban on blending red and white wine be a regional or national ban?
HungarianMég tiltás esetén is megjelenhetnek a felugró ablakok, ha a webhely egyéb módszereket használ.
HungarianHelyes, hogy tiltás vonatkozik az uniós államadósságra.
HungarianHari még véletlenül sem akarta megszegni a törvényeket, de úgy érezte, ez az egész tiltás ostobaság.
Hari did not like having even a slight connection to crime, but he now realized that this was foolishness.
HungarianNEM – Ha Önt eltiltották a járművezetéstől abban az országban, ahol él, a tiltás az összes többi országra is érvényes.
NO — A driving ban issued by the country where you are resident applies in all countries.
HungarianMivel a skót tiltás már egy ideje hatályban van, vannak bizonyítékaink annak egészségügyi hatásairól.
As a Scottish ban has now been in place for some time, we have evidence on what kind of health impact it has had.
HungarianA pozitívum ebben azonban az, hogy előbb jön a tiltás, és csak utána a fent említett kivételek.
What is positive, however, is that the ban comes first, followed by the exemptions which have already been mentioned here.
HungarianIGEN – Ha az Ön vezetői engedélyét olyan országban vonták be, ahol látogatóként tartózkodott, a tiltás csak az adott országra érvényes.
YES — A driving ban issued by a country you are visiting applies only to that country.
HungarianEgy ilyen tiltás nem érintené a mezőgazdaságot, de demonstrálná az állatok jóléte iránt érzett elkötelezettséget.
Such a ban would not affect subsistence farming, but it would demonstrate a commitment to protect animal welfare.
HungarianA tiltás mellett azonban olyan intézkedéseket is tennünk kell, melyek segítenek a dohányosoknak megszabadulni a függőségüktől.
In addition to a ban, however, we also need measures which help smokers free themselves from their addiction.
HungarianCsupán az egyértelmű tiltás vezet biztonsághoz.
HungarianKétoldalú megállapodás van érvényben Olaszország és Fehéroroszország között, amely azt jelenti, hogy Olaszországot nem érinti a tiltás.
There is a bilateral agreement between Italy and Belarus, which means that Italy is not affected by the ban.
HungarianAz általános tiltás ellentmondana a GMO-k környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelvnek.
A general ban would contradict Community legislation, in particular Directive 2001/18/EC on the deliberate release into the environment of GMOs.
HungarianAzt gondolom, hogy a tiltás életbe lépését megelőzően további kutatásokra van szükség a higanytól való biztonságos megszabadulás módszerére vonatkozóan.
I further feel that, before the ban comes into force, more research is required regarding safe disposal methods for mercury.
HungarianEz a férj engedélye nélkül a ház elhagyását megtiltó rendelkezés, valamint az orvosi vizsgálat igénybe vételére vonatkozó tiltás következménye.
This is a result of the ban on going out of the home without the husband's permission and also of the ban on undergoing medical examination.