«tilos» на английском

HU

«tilos» перевод на английский

volume_up
tilos {прилаг.}
EN

HU tilos
volume_up
{прилагательное}

tilos (также: közeli, zárkózott, bekerített, szűk)
volume_up
close {прилаг.}
Donny Ray ajtaja be van csukva, TILOS A DOHÁNYZÁS felirat díszeleg rajta.
Donny Ray's door is closed, and there's a NO SMOKING sign on it.
Thomas More Általános Iskola kapuja fölött elhelyezett táblán a következő felirat állt: ZÁRVA, TILOS AZ ÁTJÁRÁS.
The sign on the stake outside St Thomas More grade school said CLOSED, NO TRESPASSING, PROPERTY OF F AND S REALTY.

венгерские примеры использования для "tilos"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianAz apró külső szoba üres volt, a Belépni tilos feliratú ajtó félig nyitva állt.
There was a small outer office, empty, and a door marked Private, half ajar.
HungarianEgy fatörzsre táblát szegeztek: A KÚTAKNA KÖRNYÉKÉN SZIGORÚAN TILOS A HORGÁSZAT.
Here was a sign nailed to the trunk of a tree: ABSOLUTELY NO FISHING FROM SHAFT HOUSE.
HungarianMintegy tizenöt év múltán igazoltatták, mert belehajtott a tilos jelzésbe.
Some fifteen years later he would be arrested for driving through a red light.
HungarianAz A. mellékletben felsorolt fajok példányainak megvétele vagy kereskedelme tilos.
The purchase of or trade in specimens of species in Annex A is prohibited.
Hungarian- Hallgass, a szerelem titkait titokban kell tartani, és tilos dolog azokat megismerni.
Hush! the mysteries of love must remain secret, and it is forbidden to know them.
HungarianShepherdstownban a folyosókon és az étkezések alatt tilos volt a beszéd.
The rule of silence was enforced in the corridors and at meals in Shepherdstown.
HungarianA széptevés szigorúan tilos, és tudomásom szerint még sohasem volt rá példa.
Philandering is strictly forbidden, and to my knowledge has never happened.
HungarianMásodsorban a metil-bromid növényvédőszer használata 2010. március 18-tól tilos.
Secondly, the use of the pesticide methyl bromide will be prohibited as of 18 March 2010.
HungarianKevin pedig merlin volt, nem keresztény pap, ezért nem volt tilos házasodnia.
Kevin, the Merlin, unlike a Christian priest, was not forbidden to marry.
HungarianHa tényleg ez a helyzet, akkor miért tilos a csirkéken való használata az Európai Unióban?
If that is the case, why is it banned for use on chickens in the European Union?
Hungarian- Csak a nagy ünnepeken tilos - felelte a lány -, és velem nyugodtan mehetsz bárhová.
Only at the great festivals is it forbidden, she said, and you certainly come with me.
HungarianÉn 40 éven keresztül Európa egy olyan részén éltem, ahol tilos volt a reklám.
I lived for 40 years in an area of Europe where advertising was banned.
HungarianNem volt tilos ezekről a dolgokról beszélni, csak rossz szemmel nézték, ha valaki megtette.
Discussion of these visions was not absolutely prohibited, but was discouraged.
HungarianAz utolsó törvény pedig éppoly hajthatatlan, akár az első: utolsónak maradni tilos.
The last rule is as immutable as the first: one must not depart last.
HungarianA helyiségben tilos volt dohányozni, de ez most a kutyát sem érdekelte.
Jack sat down and lit a cigarette, ignoring the signs prohibiting the vice.
HungarianEzt az értékes információt azonban tilos feltüntetni a címkéken az európai rendeletek miatt.
But this valuable information is prohibited on labels by European regulations.
HungarianA hús- és csontlisztet tartalmazó állati takarmány használata a BSE-válság óta tilos.
Meat and bone meal in animal feed has been banned since the BSE crisis.
HungarianA kereszténységre való áttérés tilos, sőt, akár halálbüntetéssel is sújtható.
Conversion to Christianity is forbidden or even punishable by death.
HungarianMAGÁNTERÜLET BELÉPÉS CSAK MÁGNESKÁRTYÁVAL AZ ÁTJÁRÁS SZIGORÚAN TILOS
PRIVATE PROPERTY ADMISSION BY KEY CARD ONLY TRESPASSERS WILL BE PROSECUTED
HungarianMásokat mesterem szerint halálbüntetés terhe mellett tilos volt leporolnom.
Others I was not to dust on penalty of death, according to my master.