«ti vagytok» на английском

HU

«ti vagytok» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "ti vagytok" в контексте.

варианты переводов в венгерско-английском словаре

ti. наречие
English
ti местоимение
English

венгерские примеры использования для "ti vagytok"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

Hungarian- Elintéztem, hogy ebben a térben, amiben ti vagytok, állandó legyen a... ah...
This space you're in, I've arranged for it to be a permanent, ah— Preserve?
HungarianNem vagytok ti bolondok, akármilyen indulatosan vagy meggondolatlanul viselkedjetek.
You are not fools, any of you, no matter how emotional or impetuous you are.
HungarianTi aztán gyorsak vagytok - mondta Tawney, már félig kabátban volt, éppen hazaindult.
That was very fast of you, Tawney said, half in his overcoat and hoping to get home.
HungarianNem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek?
Know yea not that yea are the temple of God, and that the spirit of God dwelt in you?
HungarianHa ti vagytok Jesse és Chester, talán adhatunk nektek egy kis erotikus élményt.
If you are Jesse and Chester perhaps we will give you erotic pleasure.
HungarianA ti terveitek az én terveim, mert ti az én terveim vagytok, és az én tervem mi voltatok.
Your plans are my plans because you made plans and my plan was to make you.
Hungarian- Egy ilyen vegyes társaságnak, amilyenek ti vagytok, tíz dibbet, jó minőségű tolkból.
For such a medley as I see before me, ten good dibbets, of sound tolk.
HungarianTi mind olyan erősek vagytok mondta mély, tiszteletteljes, bánatos hangon.
You're all so very strong, he said in a low, reverent, and sad voice.
HungarianTi ketten túlságosan értékesek vagytok, ti nem kerülhettek veszélybe!
The pair of you are far too valuable and must be kept out of harm's way.
Hungarian00:44:43.86,00:44:47.59 Ti vagytok az utolsók az Elm Utca gyerekei közül.
00:44:43.86,00:44:47.59 You are the last of the Elm Street children.
HungarianAzt hittem, te is ott leszel, hiszen ti hárman olyanok vagytok, mintha Arthur fivérei lennétek.
Indeed, I had thought you would be among them, you three are like brothers to Arthur.
Hungarian...de odakint Bogárfalvában, az emberek nem értik meg hogy ti mennyire különlegesek vagytok.
...out in Townsville, people don't understand how special you girls are.
Hungarian- Én meg azt hiszem, hogy ti vagytok Tooril egyik legveszedelmesebb és leghatalmasabb serege.
I think you're among the most powerful and dangerous forces on all Toril.
HungarianTi vagytok azok a nők, akik meg fogják építeni a világot, ahogy annak lennie kell.
HungarianA világ szemében én továbbra sem vagyok benne a játékban, ti hárman vagytok a befektetők.
As far as anyone else is concerned, Im still not playing the game.
HungarianDe ti a vendégeim vagytok - s joggal mondtad, Gandalf, hogy udvaromban alábbhagyott az udvariasság.
But you my guests-truly you said, Gandalf, that the courtesy of my hall is lessened.
HungarianNocsak, hát nem ti vagytok azok a zsenik, akik a Zöld-Falót kitaláltátok?
Well, if it isn't the geniuses that brought the world Veggie-Os.
HungarianSzerencsére ez azt jelenti,hogy ti vagytok az egyedüli kedvezményezettjeim.
Happily, that makes you and your family my sole beneficiaries.
HungarianÉs mivel ti vagytok kéznél, titeket kell megkérjelek, hogy segítsetek.
And since you people are the only ones available, I'm going to have to ask you for your help.
HungarianTi vagytok itt az úttörők, a Providence Hill-i középiskolában, a legelső speciális igényű osztály.
You are the pioneers here at Providence Hill High, the very first special needs class.

Другие слова

Hungarian
  • ti vagytok

Загляни в польско-русский bab.la словарь.