«tetemes» на английском

HU

«tetemes» перевод на английский

volume_up
tetemes {прилаг.}

HU tetemes
volume_up
{прилагательное}

tetemes (также: tekintélyes, számottevő, jelentékeny)
volume_up
considerable {прилаг.}
And from this principle, a considerable number of rules follow.
Üdvözöljük ezt, mivel Lengyelország keleti határának tetemes része uniós határ is.
We welcome this, as a considerable proportion of Poland's eastern border is also an EU border.
A harmonikus növekedés eléréshez a szegény országoknak tetemes pénzügyi támogatásra van szükségük.
In order to achieve harmonious growth, poor countries will need considerable financial support.
tetemes (также: irtózatos, határtalan, hatalmas, óriási)
volume_up
huge {прилаг.}

венгерские примеры использования для "tetemes"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianTetemes összeget, tízmillió dollárt költött a televíziós reklámokra a két államban.
His campaign spent $10 million on television in the two states, a staggering amount.
HungarianDrummond is kap majd egyet, amikor benyújtja a tetemes összegről szóló számlát jogi szolgáltatásaiért.
Drum- mond will get screwed when he submits his hefty bills for legal services.
HungarianValami itt rendkívül tetemes adósságot halmozott fel, és egyedül ő maradt, hogy rendezze a számlát.
Something had run up an extremely high debt, and only he was left to present the bill.
HungarianFitch elmagyarázta, hogy a védelemnek váratlanul újabb, tetemes összegű kiadása támadt.
Fitch explained that the defense had had a sudden, unplanned expenditure of the grandest proportions.
HungarianGolovko azt már nem tette hozzá, hogy így is tetemes hasznot fognak húzni belőle néhányan.
Golovko didn't add that a few people, a few well-placed individuals, would profit substantially from this.
HungarianNem tisztelné meg a Vámpírszínházat pengő piculával, miből oly tetemes mennyiséget birtokol?
Won't you endow the Theater of the Vampires with the coin of the realm which you possess in such great abundance?
HungarianHa a bomba felrobban, az Uránium-238, amelyből készült, a radioaktív felhőnek is tetemes részét képezné.
If the bomb was deto- nated, the uranium-238 from which it was made would also create most of the fallout.
HungarianViszont tetemes reputációt élvezel, mint az unokaöcsém.
Hungarian(LT) Elnök úr, először is köszönetet szeretnék mondani valamennyi előadónak az általuk végzett tetemes munkáért.
(LT) Mr President, first of all, I would like to thank all the rapporteurs for the tremendous work they have done.
HungarianHa nem az állami költségvetés a fő oka a tetemes méretű külső hiánynak, akkor miért kell a leépítés nagy részét átvállalnia?
If public budgets are not the main explanation behind large external deficits, why should they bear the brunt of downsizing them?
HungarianA veszteség persze tetemes lesz, de akkora energiamennyiség fog rendelkezésre állni, hogy a töredéke is bőven elegendő lesz.
Most is lost, of course, but the fact is that we will have so much energy at our fingertips that we need only a small fraction of it.
HungarianTetemes illetményt, a szobája mellett saját szalont, teljes munkaidejű sofőrt és kényelmes öreg autót bocsátottak a rendelkezésére.
She was given an impressive allowance, a private parlor adjacent to her bedroom, a full-time driver, and a comfortable old car.
HungarianMind a négy rekordnagyságú profittal, tetemes osztalékokkal, elégedett részvényesekkel és teljesítményükért milliókkal díjazott elnökökkel büszkélkedhetett.
Each had record profits, large dividends, happy stockholders, and CEO's who earned millions for their performances.
HungarianTetemes vagyona legnagyobb részét a lánya, Thomasina Ann kapja, huszonegy éves kora vagy házasságkötése után.
The residue of his estate, which ran into a sum of six figures, to his daughter Thomasina Ann, to be hers absolutely at the age of twenty-one, or on her marriage.
HungarianEnnek az az oka, hogy a piacokra való bejutás a promócióba és a logisztikai rendszer egészének megteremtésébe történő tetemes befektetést igényel.
This is because entering new markets requires substantial investment in promotion and in setting up the whole logistical system.
HungarianHa az ő tetemes erejük nem támogatja a Határőr Légiót, akkor a Boszorkánymester hordái előbb-utóbb áttörik a város védelmi vonalait.
Without their great strength to supplement the Border Legion, the hordes of the Warlock Lord would eventually break through the city's defenses.
HungarianRégi vagyonom tetemes hányada ekkor már útban volt a halhatatlan Bank of London és a Rotschild-bankház titkosított számláiról New Orleans felé.
A good portion of my old wealth was on its way to New Orleans from coded accounts in the immortal Bank of London and the Rothschild Bank.
HungarianTetemes munkát végzett a Költségvetési Bizottságban, és mindig is támogatta, hogy a Parlament kapjon több hatáskört és több jogot.
She has done substantial work in the Committee on Budgets and always supported the idea of Parliament being given more responsibilities and more rights.
Hungarian. - Az európai jogszabályok tetemes mennyiségéből kifolyólag rendkívül fontos, hogy hatékonyan hatályon kívül helyezzünk minden elavult anyagot.
in writing. - Due to the vast quantity of European legislation, it becomes essential that any defunct material is efficiently repealed.
HungarianAki a jövőjére volt kíváncsi, azt bevezették egy kriptanyílásra emlékeztető ajtón, legomboltak róla egy tetemes summát, és egy foszforgyertyát nyomtak a markába.
If you replied Fortune you were conducted to a sepulchral door where you paid a gigantic fee and were handed a phosphor candle.