«szabad» на английском

HU

«szabad» перевод на английский

volume_up
szabad {имя существительное}
volume_up
szabad {прилаг.}
volume_up
szabad! {межд.}
EN
volume_up
szabad? {межд.}
EN
HU

szabad {имя существительное}

volume_up
szabad (также: ingyenes, mentes, független, nyílt)
volume_up
free {имя существительное}
Ez a tett gúnyt űz a szólásszabadságból és a szabad gyülekezéshez való jogból.
This makes a mockery of freedom of expression and the right of free assembly.
Egy, a szabad gondolat, a szabad mozgás és a szabad vállalkozás iránt elkötelezett Közösség.
A Community dedicated to free thought, free movement and free enterprise.
A szabad vagy nyílt forráskódú szoftver történetét legtöbben ismerik.
So, the story that most people know is the story of free or open source software.
szabad (также: felszabadított)
volume_up
franchised {имя существительное}
szabad (также: mentes)
volume_up
quit {имя существительное}
Freely do I quit the light of day.

венгерские примеры использования для "szabad"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianNem szabad a jelenlegi gazdasági nehézségek miatt lecsúsznunk a második helyre.
It must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
HungarianVerje ki a fejéből, mint egy ártalmas gondolatot, amivel nem szabad foglalkozni.
Put it out of your mind as though it were something harmful to you to think about.
HungarianA bárt csaknem megtöltötte az éjszakai törzsközönség; szabad ülőhely alig akadt.
Most of the chairs and stools were occupied by the night's habitual clientele.
HungarianEzért az Európai Uniónak nem szabad megszüntetnie a Kína elleni fegyverembargót.
That is the reason why the European Union must not lift the arms embargo on China.
HungarianNem szabad az egész világnak írni, és nem szabad tíz embernek írni, vagy kettőnek.
You don't write for the whole world, and you don't write for ten people, or two.
HungarianIlyen kijelentéseknek nem lenne szabad elhangoznia az Európai Unió tagállamaiban.
No such allegation should ever be made in a Member State of the European Union.
HungarianHa egy hajó használhatatlanná válik, nekünk sem szabad hajóként gondolkodni róla.
Once a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.
HungarianAz adatokat nem szabad más célra felhasználni, mint amire összegyűjtötték azokat.
Data must not be used for a purpose other than that for which it was collected.
HungarianNem szabad kisebbítenünk e bűntettek jelentőségét, és nem szabad tagadnunk azokat.
We must not downplay the significance of these crimes, and we must not deny them.
HungarianNem szabad kimondanunk az első gondolatot, ami ezzel kapcsolatban az eszünkbe jut.
We must stop saying the first thing that comes into our minds on this question.
HungarianEz elfogadhatatlan, és nem szabad engedni, hogy jogi kiskapuk ezt lehetővé tegyék.
This is unacceptable, and legal loopholes must not be allowed to facilitate it.
HungarianNem hiszem, hogy a parknak ebben a részében szabad lenne táborozni mondta a férfi.
I didn't think people were supposed to sleep in this part of the park, he said.
HungarianEzeket nem szabad a kívánatos, de el nem fogadott jogszabályok helyett használni.
It should not be used as a substitute for desirable but unadopted legislation.
HungarianSzerepemet semmiképpen sem szabad összekeverni a Bizottság elnökének szerepével.
Indeed, my role should not be confused with that of the President of the Commission.
HungarianAz ilyesfajta hatalommal csak a lehető legnagyobb elővigyázatossággal szabad élni.
That sort of power is one that should be used with the greatest possible care.
HungarianTegyük fel, hogy volt valami azon az asztalon, amit nem volt szabad meglátni.
'Supposing that there had been something on that table not intended to be seen?
HungarianTurján azt kívánta, bárcsak szabad levegőn lehetne, ahol a mágia szaga kevésbé erős.
Turjan wished he were in the open air where the odor of sorcery was less strong.
HungarianAddig kanyarodj vissza, mielőtt hozzád nyúlt úgy, ahogy nem lett volna szabad.
Go back to just before he started to touch you that other way - the wrong way.
HungarianÚgy gondolom, hogy a szabad mozgás a demokrácia és a tudás felé vezető út kapuja.
I believe that freedom of movement is the gateway to democracy and knowledge.
HungarianElőször is nem szabad elfelejtenünk, hogy a legfontosabb célunk a fiatalok védelme.
First of all, we must not forget that the main target is to protect young people.