«megnyitóján» на английском

HU

«megnyitóján» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "megnyitóján" в контексте.

венгерские примеры использования для "megnyitóján"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianÖrülök, hogy a biztos úr részt vett az ACER ljubljanai megnyitóján.
Madam President, it was good to see the Commissioner in Ljubljana at the opening of ACER.
HungarianÖn elutazik Kínába, hogy a kínai elnökkel együtt részt vegyen az olimpiai játékok megnyitóján.
You are going to China to attend the opening of the Olympic Games with the Chinese President.
HungarianMagam is ott voltam Pekingben az európai uniós kis- és középvállalkozások kínai központjának megnyitóján.
I myself was in Beijing last November at the opening of the Centre for European Union SMEs in China.
HungarianMegértem azokat, akik felvetik, hogy európaiaknak nem szabadna az olimpiai játékok megnyitóján megjelenni Pekingben.
I understand those who say that Europeans should not attend the Olympic opening ceremony in Beijing.
HungarianBarroso úr, a Bizottság elnöke is ékes szavakat használt a római élelmezésbiztonsági csúcstalálkozó megnyitóján.
In the run-up to the World Food Summit in Rome, Mr Barroso, President of the Commission, also used fine words.
Hungarian. - Az olimpiai játékok megnyitóján való részvételről, véleményem szerint, közösen kellene döntenünk.
in writing. - The decision on whether to attend the Olympic opening ceremony is one that I believe should be approached collectively.
HungarianElnök úr, nagyon büszke vagyok arra, hogy 2001-ben jelen voltam az egyezményért indított kampány megnyitóján a Sadler's Wells Színházban.
Mr President, I am very proud to have been at the launch at Sadler's Wells in 2001 of the campaign for the Convention.
HungarianEbben a helyzetben először is az Európai Uniónak és összes vezetőjének meg kell tagadniuk az olimpiai játékok megnyitóján való részvételt.
Firstly, the European Union and all its leaders must in this situation refuse to attend the opening of the Olympic Games.
HungarianAz olimpiai játékok megnyitóján való részvétellel kapcsolatban minden tagállam maga dönt arról, milyen szinten képviselteti magát.
As far as attendance at the opening ceremony of the Olympic Games is concerned, each Member State will decide the level at which it wishes to be represented.
HungarianAz Európai Unió elnöksége megismételte a 2006. decemberi nyilatkozatot az Emberi Jogi Tanács negyedik ülésének 2007. márciusi megnyitóján.
The Presidency of the European Union reiterated that December 2006 declaration at the opening of the fourth session of the Human Rights Council in March 2007.
HungarianRészt vettem az Európai Olimpiai Bizottság brüsszeli irodájának megnyitóján, amely nagyon közel van a Schuman térhez és a Bizottsághoz, a Tanácshoz és a Parlamenthez.
I took part in the opening of the EOC office in Brussels, which is very close to Rond Point Schuman and to the Commission, Council and Parliament.
HungarianVégezetül, az állásfoglalás felszólítja az EU állam- és kormányfőit, hogy alakítsanak ki közös álláspontot az olimpiai játékok megnyitóján való részvétellel kapcsolatban.
Finally, the resolution calls on the EU heads of state or government to adopt a common position on their participation in the opening ceremony of the Olympic Games.
HungarianA Parlament elnöke engem is felkért, hogy Durão Barroso úr, Rodríguez Zapatero úr és a Kanári-szigetek miniszterelnöke mellett szólaljak fel a konferencia megnyitóján.
The President of Parliament has appointed me to speak along with Mr Durão Barroso, Mr Rodríguez Zapatero and the President of the government of the Canary Islands at the opening of the conference.

Другие слова

Hungarian
  • megnyitóján

Загляни в немецко-русский bab.la словарь.