«megnyilvánulásai» на английском

HU

«megnyilvánulásai» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "megnyilvánulásai" в контексте.

венгерские примеры использования для "megnyilvánulásai"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianAz udvari körökben a finom jólneveltségnek ilyen megnyilvánulásai nem kivételesek.
About the court, such instances of elegant breeding are not uncommon.
HungarianEzek, amint mondja, egy sajátosan eltorzult lelki alkat megnyilvánulásai.
HungarianAz volt a benyomásom, hogy korábbi megnyilvánulásai nem segítettek bennünket az ír nép meggyőzésében.
I had the impression that his previous contributions did not exactly help us to convince the Irish.
HungarianNézzünk úgy a testi játékokra, melyek spontán megnyilvánulásai a tömegvonzástól való szabadulási vágynak.
We're going to look at body play, which is a spontaneous desire to get ourselves out of gravity.
HungarianAz európai alapok valójában az egyik legláthatóbb és leghatékonyabb megnyilvánulásai az európai integrációnak.
European funds are in fact one of the most visible and effective manifestations of European integration.
HungarianA szellem és a cipő számára csupán egy sokkal fontosabb lényeg megnyilvánulásai voltak, egy ősi és teljesen más természetű lényegé.
Spirit and the shoes were to him but aspects of a stuff more fundamental, a stuff that was primal and totally other.
HungarianA rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelem (szavazás)
HungarianA pozitív változás legapróbb megnyilvánulásai is azonnal semmivé foszlanak a politikai elnyomás és erőszak fellángolásai nyomán.
Every glimpse of hope of some positive development is immediately crushed by outbursts of political repression and violence.
HungarianAz olaszországi események és fejlemények csak annak a tendenciának a sokkoló megnyilvánulásai, amely látensen Európában sok más helyen is jelen van.
The events and developments in Italy are only the shocking expression of a tendency which is latent in many other places in Europe.
HungarianAz éghajlati szélsőségek talán leglátványosabb megnyilvánulásai a Kárpát-medencében az elmúlt évtized rekordmértékű árvizei voltak.
The most spectacular manifestation of extreme climatic events is probably the record-level floods that have occurred in the Carpathian Basin over the past decade.
HungarianEz a Függségi Elv lényege; az ember - az Elme - sosem felejtheti el, hol van a nagy piros kikapcsoló gomb, még ha terhére is vannak a földhöz ragadtság efféle megnyilvánulásai.
That was the Dependency Principle; that you could never forget where your Off switches were located, even if it was somewhere tiresome.
HungarianMégis, ha megnézem a bagdadi és alexandriai helyzetet, úgy látom, hogy ezek csak a durva megnyilvánulásai egy olyan életnek, amely a felszín alatt sok országban jelen van.
When I look at Baghdad and Alexandria, however, I see that they are merely gross expressions of a life that exists under the surface in many countries.
HungarianÖsszehasonlíthatjuk-e ezt azokkal az incidensekkel, amelyek egyszerűen a kínai propaganda megnyilvánulásai, és amelyeket senki sem vizsgál ki nemzetközi szinten?
Can we compare this to incidents which are quite simply an expression of Chinese propaganda and which are not being investigated by anyone at an international level?
HungarianItt az ideje, hogy a macedón kormány korlátozza a bolgárgyűlölet ilyen jellegű megnyilvánulásait, mert a gyűlölet e megnyilvánulásai nem valók az Európai Unióba.
It is high time the Macedonian government put such manifestation of hatred against Bulgarians under restraint because such manifestations of hatred do not belong in the European Union.
HungarianMég Morgaine is lehajtotta a fejét: Viviane arra tanította, hogy legalább színre mutasson tiszteletet a másfajta hit megnyilvánulásai előtt, hiszen, így mondta, minden hit az istenek hite.
Even Morgaine bent her head -Viviane had taught her to show at least outward respect to the manifestations of another's faith, since, as she said, all faith was of the Gods.

Другие слова

Hungarian
  • megnyilvánulásai

Загляни в польско-русский bab.la словарь.