«megnevezett» на английском

HU

«megnevezett» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "megnevezett" в контексте.

венгерские примеры использования для "megnevezett"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianA másik oldal egyik képviselője név szerint megnevezett engem.
author. - Mr President, I was named by one of the Members opposite.
HungarianAz iráni büntetőtörvénykönyv alapján a lavat-ként megnevezett tevékenység halállal büntetendő.
Under the Iranian criminal code the act known as lavat is punishable by death.
HungarianE pénzügyi rendellenességek okai azonban nem azok, amelyeket az előadó megnevezett.
However, the causes of these financial aberrations are not the causes identified by the rapporteur.
HungarianAzonnal feltűnt nekem, hogy a megnevezett megyéket és a hercegségeket nem nevezte konkrétan bolygóknak.
I alone noticed he had not actually said those counties and duchies were planets.
HungarianEgy nem megnevezett Hamász parancsnok éppen tegnap tette ezt kellően világossá a Sunday Times-ban.
An unnamed Hamas commander made this abundantly clear only yesterday to the Sunday Times.
HungarianA megnevezett gyanakodva nézett végig a társaságon.
Dolmant was still looking around at his friends, his expression suspicious.
HungarianA panaszban megnevezett két dél-afrikai exportáló gyártó közül egy működött együtt, részlegesen.
Of the two South African exporting producers named in the complaint, only one cooperated partially.
HungarianSzerette volna elmondani Saulnak, hogy Halloway az egyik fegyverkereskedő, akit Joseph megnevezett.
He wanted to tell Saul that Halloway was one of the arms merchants Joseph had revealed in his message.
HungarianA II. mellékletben megnevezett kezelőszerveket, ellenőrző- és visszajelző lámpákat jelzésekkel kell megjelölni.
THE CONTROLS , TELL-TALES AND INDICATORS LISTED IN ANNEX II MUST BE IDENTIFIED BY SYMBOLS .
HungarianÚgy vélem, hogy a Parlamentnek jóvá kellene hagynia Sudre asszony jelentését, az általa megnevezett okokból.
I believe that Parliament should approve Mrs Sudre's report for the reasons she has put forward.
HungarianA Varázsló is megnevezett egy összeget, amely kicsit még a Mr. Reggie-féle tartozásnál is magasabb volt.
Mr. Wizard also named a figure, which was a fairish bit larger than the markers Mr. Reggie was holding.
HungarianNem emlékeztem, hogy bárki is megnevezett volna előtte.
HungarianA letétet a megnevezett tagállamban kell elhelyezni.
HungarianNuttall úr - attól tartok - nem maradt itt a vita végéig, de tévedésben van az általa megnevezett számokkal.
Mr Nuttall, I am afraid, has not stayed for the end of this debate, but he is wrong in the figures that he has given.
HungarianAzon tűnődöm, hogyan fogunk tudni valaha is azon hajók százaival foglalkozni, amelyeket a Bizottság megnevezett.
I wonder how we will ever have anything in place to deal with the hundreds of ships which the Commission has identified.
HungarianA rendezett lista megjelenítéséhez válasszon egy megnevezett cellatartományt, vagy a beviteli mezőbe írjon be egy cellatartományt.
Select a named cell range where you want to display the sorted list, or enter a cell range in the input box.
HungarianGomes asszony minden olyan feltételt megnevezett, amelynek teljesülnie kell, ha egyszer egyáltalán eljutunk még a megállapodásig.
Mrs Gomes has mentioned all the criteria which must be met if we should ever reach the stage of an agreement.
HungarianElőzetes megjegyzések (60) A panaszban megnevezett nyolc indiai exportáló gyártó közül egy működött együtt a vizsgálatban.
Preliminary remarks (60) Out of the eight Indian exporting producers named in the complaint, one cooperated in the investigation.
HungarianAz elnökök értekezletének ülésén valójában Ön is megnevezett engem mint a zavar egyik okozóját, akkor engem miért nem büntetnek?
In fact, at the Conference of Presidents' meeting, you yourself named me as being one of the causes of the trouble, so why am I not being punished?
HungarianHa nincs ellenvetés, a mai ülésszakban elfogadott állásfoglalásokat azonnal átküldik a bennük megnevezett címzetteknek és szerveknek.
If there are no objections, the resolutions adopted at today's session will be handed over to the recipients and bodies named in them immediately.

Другие слова

Hungarian
  • megnevezett

В немецко-русском словаре Вы найдете больше переводов.