«korlátozó» на английском

HU

«korlátozó» перевод на английский

volume_up
korlátozó {прилаг.}

HU korlátozó
volume_up
{прилагательное}

korlátozó (также: kényszerítő)
volume_up
coercive {прилаг.}
Talán még azzal egészíteném ki, hogy a bűnmegelőzés nem jelenthet több és egyre több korlátozó intézkedést.
May I add that preventing crime should not mean more - and only more - coercive measures.
korlátozó (также: csökkentő, csorbító, hátrányos, kicsinylő)
volume_up
derogatory {прилаг.}
Teljesen megértjük, hogy az idén kötött megállapodás e jelentéshez kapcsolódó jelentős korlátozó elemet tartalmazott.
We fully understand that the agreement given this year contained a significantly derogatory element that related to this report.
korlátozó (также: tiltó)
volume_up
prohibitive {прилаг.}
korlátozó
volume_up
restrictive {прилаг.}
A korlátozó intézkedésekkel kapcsolatban bármiféle döntést a Tanácsnak kell meghoznia.
Any decision on restrictive measures would be for the Council to take.
Sajnálatosnak tartjuk, hogy ragaszkodnak a korlátozó intézkedésekhez...
We regret the insistence on restrictive measures...
Nincs különbség a fogadási monopólium és a korlátozó sportfogadási politika között.
There is no connection between gambling monopolies and a restrictive gambling policy.

венгерские примеры использования для "korlátozó"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianNehogy az apa beszerezhesse a korlátozó végzést egy másik bírótól - mondta Kennebeck.
Before the father can get a restraining order from another judge, Kennebeck said.
HungarianMinden hajó bevethető, harcra kész, nincsenek a működőképességet korlátozó hibák.
All vessels report fully manned, ready, and combat-capable, with no operational defects.
HungarianEz az első alkalom, hogy elutasító vélemény helyett a Számvevőszék korlátozó véleményt ad.
This is the first time the Court gives a qualified opinion and not an adverse one.
HungarianMég több embert és felszerelést akartak idehozni mondta a Korlátozó Tényező.
'They wanted to bring some more personnel and equipment over,' theLimiting Factor told him.
HungarianGurgeh kapcsolatba lépett a Korlátozó Tényezővel, és elmondta neki a rossz hírt.
HungarianDe a nyelve alá beültetett golyó nem mozdult, és a Korlátozó Tényező még fényévekre volt.
But the implant under his tongue lay silent, and theLimiting Factor was still light years away.
HungarianGurgeh utasította a Korlátozó Tényezőt, hogy fogadja a hívásokat, de nem válaszolt azonnal.
Gurgeh told theLimiting Factor to acknowledge the communications, but did not reply directly.
HungarianCsak így tudjuk valóban felszámolni a nagy korlátozó tényezők egy részét.
HungarianA jegyzőkönyv kiigazításokat tartalmaz egyes, vámkedvezményeket korlátozó vámkontingensek vonatkozásában.
The protocol makes adjustments to certain tariff quotas limiting tariff concessions.
HungarianDe a mai magatartás-korlátozó szerkezetekkel ez már nem következhet be.
HungarianAz Európai Unió Mugabe-rezsim elleni, korlátozó intézkedéseinek szigorítása az egyik szükséges intézkedés.
Tightening the European Union's restrictions on Mugabe's people must be one measure.
HungarianA szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
HungarianEmiatt az EU kénytelen volt meghosszabbítani az utazási korlátozó intézkedéseket, ennek felfüggesztésével.
As a result, the EU was obliged to extend the travel restriction measures.
HungarianMásrészről viszont a te bíztatásod és a Korlátozó Tényező segítségével hogyan is veszíthetnék?
On the other hand though, with your encouragement and theLimiting Factor 's help, how can I lose?'
HungarianA Korlátozó Tényező azon a véleményen volt, kezd kialakulni valami.
HungarianEz a javaslat kizárja a fotovoltaikus paneleket a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv hatálya alól.
This proposal excludes photovoltaic panels from the scope of the RoHS Directive.
HungarianHa már a Korlátozó Tényezőnél tartunk mondta vidáman Flere-Imsaho , a vén lókötő felettünk van.
'Talking about theLimiting Factor ,' Flere-Imsaho said cheerily, 'the old reprobate is overhead now.
HungarianAddig azzal töltötte az idejét, hogy a Korlátozó Tényezővel különböző előre meghatározható manővereket dolgoztak ki.
He spent the time working out a few set-piece manoeuvres with theLimiting Factor .
HungarianMindössze egyetlen korlátozó záradék szerepelt a végrendeletben.
HungarianA gép egyetlen korlátozó tényezője az üzemanyag volt.
The only limit on the aircraft was fuel, and that didn't play today.