«ki» на английском

HU

«ki» перевод на английский

volume_up
ki {мест.}
EN
volume_up
ki {нареч.}
EN
EN
volume_up
ki-ki {прилаг.}
EN
HU

ki {местоимение}

volume_up
ki
volume_up
who {мест.}
Csúf, gondolta Morgaine, csúf, groteszk férfi, de amikor játszik, ki gondol erre?
Ugly, she thought, an ugly grotesque man; but when he plays, who would think so?
És később, amikor a karomat kötözte, a merlin elbeszélte, hogy valójában ki vagyok.
Afterward, while the Merlin was bandaging up my arm, he told me who I really was.
Figyeljen rám mondtam, ha ki akarnék űzni egy ördögöt, segítene, ha pontosan tudnám, ki az?
Listen to me, I said, if I wanted to exorcise a devil, would it help to know exactly who he was?

венгерские примеры использования для "ki"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianA tulajdon kezemmel kapartam ki a szemét, úgy, ahogy Julienét akartam kikaparni.
With my own hands I'd scratched at her eyes, the way I'd scratched at Julien's.'
HungarianTudod te, ki az, tudod, hol lakik, azt is tudod, hogy most éppen Velencében van.
You know who he is, you know where he lodges, you know that he is in Venice now.
HungarianVicces, hogy az ing mandzsettája még mindig milyen pipecül lóg ki a kabátujjból.
Funny the way the shirt sleeve was still neatly sticking out of the coat sleeve.
HungarianErre az ajtónálló odarohan, hogy megmentse, és a második golyó őt lyukasztja ki.
The commissionaire came running to save her, and copped it with a second bullet.
HungarianÉvente 1,4 millió, Európában élő polgárnál alakul ki valamilyen típusú demencia.
Every year, 1.4 million citizens living in Europe develop some type of dementia.
HungarianA kérdés pedig így hangzik: Ki vagyok én, hogy a zenekarom szemei nem csillognak?
And this is the question: who am I being, that my players' eyes are not shining?
HungarianA tavalyi évben már ki tudtuk adni az első webes változatát a Wolfram Alpha-nak.
And last year we were able to release the first website version of Wolfram Alpha.
HungarianAz asszony egy marék diót vett ki a kebléből, feltört egyet és majszolni kezdte.
She drew a handful of walnuts from her bosom, split one neatly, and began to eat.
HungarianA munkalap egy cellatartományát a Hivatkozás beállítása gombbal választhatja ki.
To select a range of cells in your sheet, click the Set Reference button (...).
HungarianHa akad egy kis szabadideje, próbálja ki a KDE érdekes és szórakoztató játékait.
If you need to kill some time, KDE comes with an extensive collection of games.
HungarianA szárított virágok meg a fenyőgallyak közül fényes sárga szempár kandikált ki.
From among the dried flowers and the pine sprays a bright yellow eye looked out.
HungarianAzért dobattalak ki a Szövetségből is, mert én vagyok a mézesmázos Powell, ugye?
I threw you out of the Guild because I'm mealy-mouthed Preacher Powell, didn't I?
HungarianAzt hittem, rosszul ejtettem ki a az üdvözlés szót, amikor a kérdést feltettem.
I thought I had mispronounced the Jawa word for greeting the first time I asked.
HungarianAzt mondják, Emily ment ki hozzá vallotta meg, és végigperegtek arcán a könnyek.
`They said she went out to it,' he confessed, the tears coursing down his cheeks.
HungarianTisztában volt azzal, hogy hangjába, ki tudja honnan, hívatlan remegés vegyült.
He was aware that an unwelcome tremor had slipped into his voice from somewhere.
HungarianChávez ugrott ki elsőként két kézbe fogva pisztolyát, így közeledett a járműhöz.
Chavez jumped out first, pistol in both hands and advancing toward the vehicle.
HungarianCsak ki kellene lépnie rákényszerített szerepéből, és máshol új életet kezdeni.
All he had to do was let go of the game he was playing here and learn new rules.
HungarianCsúf, gondolta Morgaine, csúf, groteszk férfi, de amikor játszik, ki gondol erre?
Ugly, she thought, an ugly grotesque man; but when he plays, who would think so?
HungarianDe egyvalamit tudnotok kell a daimónokról jelentette ki hevesen és határozottan.
But remember this about daemons, he said, and his voice was intense and emphatic.
HungarianÚgy néz ki, Aaront úgy tele fogják pumpálni méreggel, hogy kidülled a szeme tőle.
Sounds like they're gonna shoot Aaron so full of poison it'll come out his eyes!