«igazságos» на английском

HU

«igazságos» перевод на английский

volume_up
igazságos {прилаг.}

HU igazságos
volume_up
{прилагательное}

igazságos (также: becsületes, pártatlan, helyes, igaz)
volume_up
just {прилаг.}
Ez az utolsó lehetőségünk térségünk valódi és igazságos békéjének megteremtésére.
This is the last opportunity we have for true and just peace in our region.
A Parlament most lehetőséget kapott arra, hogy megtegye azt, ami helyes, igazságos és jó.
Now is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
Ellenkező esetben nem tudunk igazságos társadalmat építeni, és nem tudnak majd a jövőben hinni.
Otherwise, we cannot build a just society and they cannot believe in a future.
igazságos (также: pártatlan, méltányos)
volume_up
equitable {прилаг.}
Parker úr és én úgy érezzük, hogy a prémiumelosztás sosem volt igazságos.
Parker and I feel the bonus situation... has never been on an equitable level.
Ez egy fontos elv abban a vonatkozásban, hogy lehetővé teszi a terhek igazságos elosztását.
This is an important premise in that it allows for an equitable sharing of the burdens.
A dán fordításban a "igazságos” szó "ligelig”-ként szerepel.
In the Danish translation, the word 'equitable' has been translated as 'ligelig'.
igazságos (также: elfogulatlan, pártatlan)
volume_up
fair-minded {прилаг.}
Commissioner, you are a very fair-minded person.
Ismerve az Ön igazságos gondolkodását, biztos asszony, úgy hiszem, számíthatunk a támogatására a javaslatunk ügyében.
Knowing that you are a fair-minded person, Commissioner, I believe we can count on your support for our proposal.
. - (EL) Elnök asszony, nagyon örülök, hogy a biztos asszony is itt van ma a körünkben, mivel úgy vélem, nagyon igazságos a gondolkodása.
Madam President, I am glad we have the Commissioner here today, for I believe she is a very fair-minded person.
igazságos (также: elfogulatlan, pártatlan, méltányos, pari)
volume_up
even-handed {прилаг.}
Ebben a vitában és máshol is sokat hallhattunk a kiegyensúlyozott, igazságos szemléletről.
We hear much talk in this debate and elsewhere about a balanced and even-handed approach.
igazságos (также: elfogulatlan, pártatlan, méltányos, pari)
volume_up
evenhanded {прилаг.}
Ebben a vitában és máshol is sokat hallhattunk a kiegyensúlyozott, igazságos szemléletről.
We hear much talk in this debate and elsewhere about a balanced and even-handed approach.
igazságos (также: becsületes, , megfelelő, kívánatos)
volume_up
right {прилаг.}
De mégsem igazságos, hogy mi alszunk, amíg ő egyedül küszködik.
But it doesn't seem right for us to sleep while she fights it out all alone.'
A Parlament most lehetőséget kapott arra, hogy megtegye azt, ami helyes, igazságos és jó.
Now is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
Szeretném... végül is, így igazságos... úgy értem, neked is meg kell kapnod a jogos részedet.
I want to--it's only right--I mean, you've got to have your proper share, Roddy.
igazságos (также: becsületes, tisztességes, igaz, jogos)
volume_up
righteous {прилаг.}
- Légy mindig hűséges és igazságos, szolgáld mindig a trónt és az igaz ügyet.
Be always faithful and just, and serve the throne and the righteous cause always.
No, hiába, Jane Marple, maga igazságos teremtés, és az igazságnak győznie kell.
Ah, well, you're a righteous woman, Jane Marple, and right must prevail.
Ellenségeinek (és melyik zsurnaliszta, kiváltképp ilyen kegyvesztett fajta, nem gyűjtött ellenségeket) néha az a Szarzsák Grillo, vagy Grillo, az Igazságos, de mindig Grillo.
he was sometimes That Fuckhead Grillo, or Grillo the Righteous, but always Grillo.
igazságos (также: jogos, törvényes, kijáró, megillető)
volume_up
rightful {прилаг.}
Nagyon remélem, hogy olyan megállapodást sikerül elérnünk, amely biztosítja az EU három intézménye közötti igazságos egyensúlyt.
I very much hope that we can reach such an agreement guaranteeing the rightful balance between the EU's three institutions.

венгерские примеры использования для "igazságos"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianVeszélyes, mert a következő kérdés már az lehet: akkor én miért legyek igazságos?
He'd so often worried and wondered about the process, how a person might be corrupted.
HungarianEzért úgy gondolom, hogy igazságos és megfelelő az Alapot ebben az esetben alkalmazni.
I therefore believe that it is fair and appropriate to apply the Fund in this case.
HungarianSokszor halljuk, hogy ez így igazságos, és hogy történelmi okai vannak.
We keep hearing that this is fair, and that there are historical reasons for this.
HungarianNem akarom néven nevezni őket, mert még kifelejtenék valakit, és az nem volna igazságos.
I will not name names because I might omit some fine ones and that would be unjust.
HungarianEgy ilyen típusú adó praktikus, hasznos és igazságos eszköz lenne a kezünkben.
With such a tax, we would have a practical, useful and fair instrument.
HungarianÚgy tűnik számomra, hogy ülésenként nem igazságos a felszólalók eloszlása.
It seems to me that there is not a fair distribution from one part-session to another.
HungarianHasznos és igazságos lenne ezt a dolgot minél hamarabb megfelelően szabályozni.
It would be helpful and fair to put the appropriate structures in place as soon as possible.
HungarianNem ezek a tipikus összetevői egy szabad, igazságos és átlátható demokratikus versenynek.
These are hardly the ingredients of a free, fair and transparent democratic contest.
HungarianA hivatásos halászokkal szemben is igazságos, hogy kezeljük ezt a problémát.
This is only fair for the professional fishermen that we address this.
HungarianÖn már többször bizonyítékát adta, hogy a tagállamokat igazságos módon kezeli.
Mr Barroso, you have proved many times that you treat Member States fairly.
HungarianEgy átlátható agrárpolitika jelenti az igazságos agrárpolitika irányába tett első lépést.
A transparent agricultural policy is the first step towards a fair agricultural policy.
HungarianEz nem csak igazságos, hanem egy figyelemre méltó humanitárius gesztus is lenne az Ön részéről.
This would not only be fair on your part, but also a notable humanitarian gesture.
HungarianCsak annyit szeretnénk kérni Sarles-tól, hogy legyen igazságos, és adja ki a részünket.
We ask only that Sarles deal fairly with us, and give us our share.
HungarianLedobta a pizsamája nadrágját is, kabátját is, és bíráló, igazságos szemmel végignézte magát.
He had dropped both parts of his pajamas and he looked at himself critically and truly.
HungarianSzerintem ez nem lenne igazságos, ha megnézzük a válság gazdasági következményeit.
I do not regard that as justified if you compare it with the economic consequences of this crisis.
HungarianAz élet talán igazságos? felemelte a kezét, és megragadta Gurgehet a hajánál fogva.
He reached down and took Gurgeh by the hair, shaking his head.
HungarianSzerintem, ha meg méltóztatik engedni, a végrendelet bölcs, igazságos.
It seemed to me, if I may permit myself to comment, a very fair will.
HungarianFontosnak tartom ugyanakkor, hogy a mezőgazdasági források elosztása igazságos legyen.
At the same time, I think that it is important for agricultural funds to be distributed fairly.
HungarianAz Európai Unió polgárainak egyenlő és igazságos bánásmódban kell részesülniük.
HungarianA világ, amely percekkel ezelőtt még ragyogó volt és igazságos, hirtelen sötétszürkévé változott.
The world, only minutes before so bright and fair, had suddenly gone gray.