«idején» на английском

HU

«idején» перевод на английский

EN
volume_up
nagyanyáink idején [идиома]
HU

idején

volume_up
idején (также: szerint, -be, -en, alatt, -ben, módon, -ban, belül, -on, -ön)
volume_up
in {предлог}
Válság idején további források elkülönítése megkérdőjelezhető döntés.
The provision of additional resources in a time of crisis is questionable.
rmájú ereklyetartók voltak, előfordult annak idején ilyesmi.
Maybe they were reliquaries in the shape of a head; not unknown at the time.
Egy ilyen súlyos humanitárius válsághelyzet idején a szájjártatás nem elegendő.
Lip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.

венгерские примеры использования для "idején"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianKétséges, hogy annak idején nálunk ismerte volna még valaki a teljes történetet.
And indeed, it is doubtful that anyone among us at that time knew the full story.
HungarianNem akarta megakadályozni, mint annak idején, amikor Freniere-t készült megölni?
Did you want to stop him the way you wanted to stop him from killing Freniere?
HungarianA meder most csak száraz folyóágy volt, de nagy eső idején kilépett belőle a víz.
That channel only a dry stream bed now, but during a heavy rain it over flowed.
HungarianMára alig maradtak nyomai a dolognak, de a hatása annak idején óriási lehetett.
It's quiescent now, but the effects must be powerful when the thing is roused.
HungarianKöszönöm önnek, és már előre örülök, hogy ez megvalósul az ön elnöksége idején.
Thank you, and we look forward to delivering it to you during your Presidency.
HungarianA pénzügyi válság idején Európa élen halad a globális megoldás felé vezető úton.
In the financial crisis, Europe is leading the way towards a global solution.
HungarianEz az uniós pénzek pazarlása, amit nem engedhetünk meg egy gazdasági válság idején.
This is a waste of EU money, which we cannot allow in a time of economic crisis.
HungarianOlyasféle állapotokat örökölt, mint Elliott Ness Chicagóban, Al Capone idején.
Like Elliott Ness, he inherited a situation resembling Chicago under Al Capone.
HungarianHiába remélném, hogy annyi kétség és gond idején a segítségünkre küldettél ide?
Do I hope in vain that you have been sent to me for a help in doubt and need?'
HungarianOlyan, mint Róma Caligula idején: ha kitalált valamit, az törvényes erővel bírt.
It's like Rome under Caligula-if he got a notion, that notion had the force of law.
HungarianApjuk annak idején csak inni és aludni járt haza, meg azért, hogy megverje őket.
The only time their father had spent at home was to drink and sleep and abuse them.
HungarianEzen annak idején sokat töprengtek, és jómagam is gyakran hallottam erről beszélni.
This was well considered in those days, and I have heard them talk of it often.
HungarianAz Európai Unió vezetése a globális pénzügyi válság idején nem könnyű feladat.
Leading the European Union at a time of global financial crisis is no easy matter.
HungarianEgy ilyen súlyos humanitárius válsághelyzet idején a szájjártatás nem elegendő.
Lip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.
HungarianA jelen gazdasági válság idején nem a demagógia lesz az, ami eredményre visz.
During this time of economic crisis, it is not demagogy that will pay the bill.
HungarianEz szintén az utolsó alkalom, hogy az egyperces felszólalások idején elnökölök.
This is also the last time that I will preside over the one-minute speeches.
HungarianTehát az első világháború idején az orosz cár Anglia királyának unokatestvére volt.
So in the First World War the Czar of Russia and the King of England were cousins.
HungarianVagy felséged még nem hallotta a mondást: "Szükség idején a költség nem számít!"?
Have you not heard the saying: When Need is on the march, Expense must step aside ?
HungarianMár az ázsiai válságok idején is kiderült, hogy a szabályozásnak van értelme.
It emerged during the crisis in Asia that regulation is a sensible precaution.
HungarianA jelentés a versenypolitika válság idején betöltött szerepével is foglalkozik.
The report also deals with the role of competition policy during the crisis.