«hely» на английском

HU

«hely» перевод на английский

volume_up
hely {имя существительное}

HU hely
volume_up
{имя существительное}

1. общее

hely (также: telepítés, elhelyezés, terület, helyzet)
volume_up
location {имя существительное}
A Hely oszlop megjelenítéseMegjeleníti a fájlok helyét tartalmazó oszlopot.
Display the Location ColumnDisplays a column with the location of the files.
A szinapszis egy kémia hely, ahol egymással kommunikálnak.
And a synapse is a chemical location where they communicate with each other.
Hely, baleset, sebesültek, legközelebbi egység, ez volt Shirley mantrája.
Location, incident, injuries, CAU, that was her mantra.
hely (также: lakás, terület, rész, állás)
volume_up
place {имя существительное}
(Nevetés) Ez a hely, ahol meditálnak -- láthatják, elég ihletett hely.
(Laughter) This is the place where the meditators -- you can see it's kind of inspiring.
A hely nem látszott nagyon költségesnek, bár ebben az esztendőben minden hely sokba került.
The place didn't look very expensive except that every place was expensive that year.
A Mars nem jó hely a szeretetre, nem jó hely a családos embernek, Unk mondta a férfi.
Mars is a very bad place for love, a very bad place for a family man, Unk, said the man.
hely (также: sarok, terület, kanyar, kanyarulat)
volume_up
corner {имя существительное}
Pincérnőnek azért állt be, mert a hely kellemesen hűvös volt, és különben unatkozott volna, így legalább formában maradt...
He'd come in late with a small group, the usual faces, sit in a booth in a corner, and debate abstract and incredibly boring legal theories.
Az övén kívül még egy hely volt az asztal alsó végében, a CRS feje és Saint-Clair ezredes között, kissé oldalvást, az asztal jobb sarkánál.
There was one last seat remaining, that between the head of the CRS and Colonel Saint-Clair, at the bottom right-hand corner.
Van itt egy hely, a sarkon túl, az előtt rendszerint mindig áll egy kocsi, amíg a sofőr odabenn melegszik; és lehajt egy korty ezt vagy azt, a hideg ellen.
There's a place round the corner where there's usually a taxi driver got his cab parked, having a warm-up and a drop of something to keep the cold out.
hely (также: kocsma, halom, puffanás, rakás)
volume_up
dump {имя существительное}
Hogy egészen őszinte legyek, az a hely Floridában egy szeméttelep.
The place in Florida is a dump, if the out-and-out truth is to be spoken.
hely (также: férőhely)
volume_up
houseroom {имя существительное}
hely (также: terep, fekvés, lelőhely, helyszín)
volume_up
locality {имя существительное}
A few isolated localities were special cases.
volume_up
locus {имя существительное} (loci)
A tagállamok többsége az adott tagállamhoz való kötődés vagy a tartózkodási hely (lex loci) követelményének megfelelően határozza meg az alkalmazandó jogot.
The majority of Member States determine the applicable law in accordance with criteria of reattachment or of residence (lex loci).
hely (также: szoba, tér, férőhely, terem)
volume_up
room {имя существительное}
- Nincs hely, nincs hely - kiáltozták, amikor megpillantották Alice-t.
No room!' they cried out when they saw Alice coming.
Egy pillanattal később kiderült, hogy nincs elég hely a liftben.
In a moment, they saw that there was not enough room in the elevator.
Egyáltalán hol van még hely az atomenergia iránti vak ragaszkodáshoz?
Where is there room in all of this for blind loyalty to nuclear power?
volume_up
seat {имя существительное}
Továbbra is törekedni kell az uniós hely megszerzésére a kibővített Biztonsági Tanácson belül.
The ambition to gain an EU seat within an enlarged Security Council has to be pursued.
A nyilvántartás szerint volt egy üres hely, de mi úgy véljük, ez nem igaz.
The manifest made it look like there was an empty seat, but we don't think there was one.
De hát senki nem fér el az ülés alatt, egyszerűen szűk a hely.
And anyway, nobody could hide under a seat; there wouldn't be room.
hely (также: ügy, dolog, eset, bár)
volume_up
shebang {имя существительное}
hely (также: helyzet, fekvés, telek, házhely)
volume_up
site {имя существительное}
Zaysun Archeológiai Ásatási Hely Kínai-Kazah határ Ezek a leletek lenyűgözőek.
Zaysun Archeological Dig Site ChineselKazakhstan Border These artifacts are just amazing.
Ez valószínűleg egy hálózati hiba valahol a hely és az Ön gépe között.
This may be due to a network fault somewhere between the site and your computer.
A hely a hálózati kérésre váratlan módon válaszolt.
The site responded to the network request in an unexpected manner.
hely (также: köz, terület, űr, térköz)
volume_up
space {имя существительное}
Megjeleníti az adatbázis számára elérhető szabad hely (MB) mennyiségét.
Displays the amount of free space (in megabytes) that is available in the database.
Nincs elegendő hely a lemezen a következő fájl mentéséhez: "%file%".
There is not enough disk space available to save the file %file%.
Százalékosan mutatja az adatbázisban a használt hely mennyiségét.
Displays the amount of used space in the database as a percentage.
hely (также: szégyenfolt, folt, pattanás, paca)
volume_up
spot {имя существительное}
Papi szerint az egész megyében ez volt a legjobb hely, ahol hegylakókat lehetett fogni.
In Pappy's opinion, it was the best spot in the county to catch the hill people.
Elég veszélyes hely volt ez ahhoz, hogy négykézláb mászkáljunk itt a sötétben.
It was a dangerous spot to come scrambling in the dark.
Felkapott hely, ahol a turisták iszogatnak és a helybéliek dominóznak.
It's a hot spot where tourists drink and the locals play dominoes.
volume_up
stance {имя существительное}
volume_up
stand {имя существительное}
The cookie stand counts as an eatery; the eatery's part of the food court.
Nem maradt hely, ahol megvessem a lábam, ő volt az egyetlen, akibe kapaszkodhattam.
My feet had no place to stand, my hands nothing to touch but him as I screamed.
Believe me, if I had any other place to stand, I would.
hely (также: haszon, előny)
volume_up
stead {имя существительное}

2. "hajón"

volume_up
berth {имя существительное}

венгерские примеры использования для "hely"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianMegparancsolta az elementálnak, hogy tisztítsa el a földet a kívánt hely fölül.
He ordered the elemental to clear away the sediment that hid what he wished to see.
HungarianTalán van itt a környéken egy hely, ahova elmehetnénk... amíg a kocsisom figyel.
Perhaps there is somewhere nearby that we might go... while my coach man keeps watch.
HungarianEgy sötét hely, megcsillanó üvegekkel, szobrokkal és koporsókkal az egyik végében.
Ramses stood before her in the Bedouin robes, weeping, begging her to listen.
HungarianNem azt bizonyítja Honey megjelenése, hogy egyikük számára sincsen ennél jobb hely?
Doesn't Honey's presence prove there's nothing better for either one of them?
HungarianNyilván nem jó falat, őnagysága egyébként pökne a Legmagasabb Hely parancsaira.
I suppose he's no good to eat: she wouldn't worry about words from High Up.
HungarianEbbe belelapozott, nincs-e benne valamilyen hely megjelölve, de ilyet nem talált.
He scoured the latter to see if any sites were marked, but could find none.
HungarianPéntek utca, az előző életében az a hely volt, ahol az emberek halat vettek péntekre.
Friday Street, in a previous life, is where you went to buy your fish on a Friday.
HungarianHa nem választják el őket, megfelelő hely kihagyásával kell megkülönböztetni őket.
If a line is not used, these particulars should be distinguished by adequate spacing.
HungarianDe milyen lehetett Moszkva, ha ez a hely olyan nagy élmény volt az oroszoknak?
But what was Moscow like, and how did this shopping area look to a Russian?
Hungarian- Ha nem lenne ilyen szűk itt a hely, kirobbantanám ezt az átkozott ajtót a sarkaiból!
If it wasn't so close in here, I'd blow this blasted door right off its hinges!
HungarianHátha akad máshol is hely, ahol megszállhat mondta Rufus Lord vigasztalóan.
I had the same rooms every year and there was hardly ever a change in the service.
HungarianNem túl szerencsés hely az éjszakai lovagláshoz, de nincs más választása.
The darkling foliage loomed above him; he passed under the first gnarled boughs.
HungarianA hadbíróság nem végeztette ki, - de garantálom, hogy ez a szar hely megteszi.
The court-martial didn't put him over the edge, - I guarantee you the shithouse will.
HungarianNoha még mindig ez volt az a hely, ahol Boone meghalt, már nem tudta gyűlölni ezért.
Though this was still the town where Boone had died, she could not hate it for that.
HungarianE16 minden rendeltetési hely, kivéve az Amerikai Egyesült Államok, Románia és Bulgária.
E16 all destinations except the United States of America, Romania and Bulgaria.
HungarianOlyan nyitott volt ez a hely, s oly közel az éghez; Caerleon a föld közelében fészkelt.
It was so open here, so near to the sky; Caerleon had nestled close to the earth.
HungarianEzt az információt a csomagoláson kellene feltüntetni, a fogyasztási hely nyelvén.
This information should be provided on the packaging in the consumer's local language.
HungarianJó, hogy itt ennyi a hely, még akkor is, ha minden elhanyagolt egy kicsit.
Again, he liked the spacious feeling of things here, though all was a bit forlorn.
HungarianNincs oly talpalatnyi hely, nincs oly léptem, amely ne rejtene valami hieroglifát.
There is no stone I grazed, no step taken that did not hide a hieroglyph.
HungarianYorle szép hely, de egészen más, mint Aquime tárta szét a karját az avatár.
'Yorle is very nice but it's quite different from Aquime,' the avatar said.