«fennáll» на английском

HU

«fennáll» перевод на английский

volume_up
fennáll {глаг.}

HU fennáll
volume_up
{глагол}

fennáll (также: van, létezik, él)
volume_up
to exist {глаг.}
Azonban sajnálom, hogy még mindig fennáll több probléma a következetesség terén.
However, I regret that a number of coherence problems still exist.
Sokan úgy vélték, addig nem fog visszamenni, amíg a kasztrendszer fennáll.
People assumed it was because the caste system would still exist.
Az oktatáshoz és egészségügyhöz való hozzáféréssel kapcsolatos megkülönböztetés továbbra is fennáll.
Discrimination in access to education and health care continue to exist.
fennáll (также: maradandó, tartós, elég, megmarad)
volume_up
to last {глаг.}
Amikor egy úgynevezett "válság” több mint 15 éven át fennáll, valami nyilvánvalóan nincs rendjén.
When a so-called 'crisis' lasts more than 15 years, something is clearly going wrong.
fennáll (также: kap, érvényben van, elér, hozzájut)
volume_up
to obtain {глаг.}
Hiába érnek el a nők jobb eredményeket az oktatás terén, mint a férfiak, továbbra is fennáll a munkaerőpiacon a nemek közötti bérkülönbség.
Although women obtain better results than men in the field of education, there is still a pay inequality between genders in the labour market.
fennáll (также: irányít, dönt, kormányoz, megvonalaz)
volume_up
to rule {глаг.}
Fennáll a veszély, hogy e felsorolás bevezetésével a biometrikus ellenőrzés inkább kivétel, semmint szabály lesz.
There is a danger then that, due to the introduction of this list, biometric checks will become the exception rather than the rule.
Ám amikor új szabályok születnek, mindig fennáll annak a lehetősége, hogy nem tartják majd be őket.
But whenever new rules are created, of course, there is always the possibility that they will not be observed.
Fennáll annak a veszélye, hogy a szabályok a skandináv bankokat különösen súlyosan érintik majd, mivel igen jelentős, alacsony kockázatú lakáshitel-állománnyal rendelkeznek.
There is a risk that the rules will affect banks in the Nordic countries particularly badly, as these banks have large low-risk home loan portfolios.

венгерские примеры использования для "fennáll"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianMég mindig fennáll ugyanis az a lehetőség, hogy vendégségben töltik az éjszakát.
It's still perfectly possible that she could be spending the night with someone.'
HungarianMindkét lehetőség fennáll, és egyiket sem tudjuk sem megerősíteni, sem cáfolni.
The possibility exists, but we don't have any supporting data one way or the other.
HungarianVagyis csak akkor igazi a móka és kacagás, ha fennáll a valódi bokaficam veszélye?
'So you only think it's fun if there's a certain degree of reality involved?'
HungarianMég mindig fennáll a hosszú börtönbüntetések, sőt a halálbüntetés veszélye is.
There is still the threat of long prison sentences or even the death penalty.
HungarianNyugodjék békében; tisztelet és szeretet övezze, míg a Cormallon név fennáll.
Rest in peace knowing you will live in honor and love as long as Cormallon endures.
HungarianA gazdasági válság idején fennáll a protekcionizmus növekedésének a veszélye.
During an economic crisis there is a risk of increasing the level of protectionism.
HungarianMég mindig fennáll a veszély azonban, hogy a régi konfliktusok újra felszínre törnek.
There is also a danger, however, that all the old conflicts will break out again.
HungarianValamennyi forrás jelezte, hogy igencsak fennáll az újabb terrortámadások veszélye.
All sources indicate that the threat of new terrorist attacks continues to be high.
HungarianA "családtagok” fogalom például túl tág, és fennáll az azzal való visszaélés kockázata.
For example, the notion of 'family members' is too broad and risks being abused.
HungarianTermészetesen fennáll annak kockázata, hogy az ellenőrzés országonként eltérő lesz.
Of course, there is the risk that the inspection will differ from country to country.
HungarianSzerintem ma fennáll az a veszély, hogy tovább folytatnunk egy elveszett ügyet.
I think that there is a danger today of us throwing good money after bad.
HungarianAz elnök nem érhető el, és fennáll a veszélye, hogy az oroszok elfogják.
The President is either out of the loop or has had his comm links compromised.
HungarianFennáll azonban a veszély, hogy a Parlament beleszól a bizottsági szövegbe.
However, there is the risk that Parliament will interfere with the Commission's text.
HungarianValójában fennáll a veszélye, hogy Európában is hasonló esemény következzen be.
In fact, there is a risk of similar episodes occurring in Europe, too.
Hungarian- Fennáll a lehetősége - felelte Emma kissé leverten -, gondolnunk kell erre is.
It is a possibility, said Emma, her voice breaking slightly, that we are forced to consider.
HungarianBár valamennyi előrehaladás történt ezen a területen, a létszámhiány a mai napig fennáll.
Although some headway has been made in this area, the shortages remain to this day.
HungarianÁllandóan fennáll a veszély, hogy összekeverik a politikai és a humanitárius napirendet.
There is a constant risk of confusion between the political and humanitarian agendas.
HungarianFennáll a veszélye annak, hogy Írországot a jövőben nem tekintik semlegesnek.
There is a danger that Ireland will no longer be perceived as neutral.
HungarianMásként fennáll annak a kockázata, hogy közös erőfeszítéseink kudarcot vallanak.
Otherwise there is a risk that all our common efforts will founder.
HungarianFennáll annak a veszélye azonban, hogy keserves csalódás éri őket nem is túl sokára.
They are in danger of having a rude awakening before too long, however.