«ember» на английском

HU

«ember» перевод на английский

volume_up
ember {имя существительное}
EN

«ember» перевод на венгерский

volume_up
ember {имя существительное}
HU

ember {имя существительное}

volume_up
ember (также: inas, férfi, játékos, férj)
volume_up
man {имя существительное} (men)
Az új szovjet ember, akárcsak az új lengyel ember, végső soron ember maradt.
The New Soviet Man, like the New Polish Man, was, in the end, still a man.
Mivel egy ember idézte elő a halált, a halottak is egy ember révén támadnak fel.
For by a man came death: and by a man the resurrection of the dead.
Ember a lovon, és ember a földön, az két teljesen különböző dolognak látszik.
Man on a horse and a man on the ground -- that is viewed as two totally different things.
ember
volume_up
human {имя существительное}
Zömök, csúf ember, rossz természetű, híján van minden emberi erénynek.
He's a squat, ugly human with a bad attitude and none of the human virtues.
Egyetlen ember sem látta, így nem volt szükség arra, hogy átrendezze a vonásait.
No human saw him; he had no need to contort his features to meet human expectations.
- Leírhatatlanul megindító volt a hangja: ember, mégis tele isteni bölcsességgel.
His voice was indescribably moving to me, human yet filled with the wisdom of the divine.
ember (также: halandó)
volume_up
mortal {имя существительное}
Szenvedsz mondta , úgy szenvedsz, mint egy halandó ember, de nem vagy halandó.
You're suffering, he said, rather like a mortal man, but you aren't mortal.
Az ember leélheti az egész életét Amerikában úgy, hogy egyszer is látnia kelljen ilyen állapotban egy halandót.
You can live all your life in America without ever seeing a mortal in this condition.
Úgy viselkedik Párizs kellős közepén, mint egy halandó ember!
And in the very midst of Paris conducts business as a mortal man!
ember (также: előadás, fellépés, ruha, szám)
volume_up
number {имя существительное}
Ha ők nincsenek, néhány ember is túl sok lenne egy ember és egy kés ellenében.
Otherwise, any number would be too many against one man with a knife.
Hat ember nem sok, ám ebben az esetben épp ez lehet a jó.
Six is a small number, but a small number may be best in this case.
Néhány nőtől és külfölditől eltekintve nem volt jól öltözött ember.
Except for a small number of women and foreigners there were no welldressed people at all.
ember (также: egyik, egyetlen, az ember, valaki)
volume_up
one {имя существительное}
Az ember nem tervezhet, az ember nem gondoskodhatik a jövőről.
One can't make plans, one can't arrange things for the future.
Az ember nem szívesen állít le olyan akciót, amit saját maga tervezett meg.
One does not like to stand down an operation one has planned personally.'
Spekulálni persze, azt lehet de mit csináljon az ember, ha nincs pontosan informálva?
One can make conjectures, of course, but one has no accurate information.
ember (также: köznép, nép, emberek, család)
volume_up
people {имя существительное}
Közel 60 ember halálát okozta, és több százezer ember szenvedett súlyos károkat.
Almost 60 people died, and hundreds of thousands of people sustained considerable damage.
Állítsuk tehát a tudományt az ember és az ember maximális biztonságának szolgálatába.
Let us make science serve people and the maximum safety of people.
Csak 27 ember négyzetmérföldenként, ami nagyjából 10 ember négyzetkilométerenként.
So there's only 27 people per square mile, which comes down to about 10 people per square kilometer.
ember (также: személy, egyén, valaki, szereplő)
volume_up
person {имя существительное}
Én voltam az egyetlen, aki hallotta rajta kívül az egyetlen ember a házikóban.
I was the only person to hear it - the only other person in the bungalow.
Néha egy jó ember találná meg, néha egy rossz ember találná meg.
Sometimes a good person would find it, sometimes a bad person would find it.
A legnagyobb ember cigarettányi méretű volt, a legkisebb légypiszoknyi.
The largest person was the size of a cigarette, and the smallest a flyspeck.
ember (также: lélek, szellem)
volume_up
soul {имя существительное}
Hogy létrehozol egy telepatikus hálózatot, amelyben minden ember hozzákapcsolódik az összes többihez.
To create a telepathic network, in which each human soul connects to every other.
Ráadásul néha jót tesz az ember lelkének, ha közvetlenül a delelő nap alatt áll.
Furthermore it does a soul good (sometimes) to stand with the sun directly over his head.
Beszélhetünk akármennyit az egyensúly iránti vágyról, de a lelke mélyén minden ember a disszonanciáért rajong.
We may speak of a longing for balance, but in our soul burns a lust for discord.
EN

ember {имя существительное}

volume_up
ember (также: cinder, embers)
volume_up
zsarátnok {имя существительное}
Tile X-FII, ES For a moment the smoldering embers reminded her the Dymar fire, where her husband had died in the ra flames.
A zsarátnok egy pillanatra felidézte az asszonyban a tüzet, amelynek lángjai között a férje a halálát lelte.
Ned was panting, his face turned sideways against my neck, the skin of his cheek and forehead burning against me like embers.
Ned lihegett, az arcát a nyakamra hajtotta, arca és homloka izzott, mint a zsarátnok.
ember
volume_up
izzó fadarab {имя существительное}
ember
volume_up
izzó széndarab {имя существительное}
ember
volume_up
kántorböjti {имя существительное}

Синонимы (английский) для "ember":

ember
English

венгерские примеры использования для "ember"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianPalgrave őrnagyra nézett, aki még mindig túljátszotta a kedélyes ember szerepét.
She looked at Major Palgrave, still acting a bonhomie a little larger than life.
HungarianMint amikor az ember a sötétbe néz, és megpillant valamit, ami fel akarja falni.
It was looking into the dark and seeing something that was going to cat you up.
HungarianNincs izgalmasabb, mint mikor egy nyomozásban minden összeesküszik az ember ellen.
There is nothing more stimulating than a case where everything goes against you.
HungarianÉs akadt néhány olyan ember is, mint Bert meg én, aki véletlenül kerülhetett oda.
And a few, like Bert and myself, who seemed to have landed up there by mistake.
HungarianTúl nagy ez az épület ahhoz, hogy mindössze nyolc ember fedezze, ha behatolunk.
This is a large building to cover with only eight men, should we have to move in.
HungarianAz egyre keserűbb politikai patthelyzet négy ember felesleges halálához vezetett.
The increasingly bitter political stalemate has resulted in four needless deaths.
HungarianIlyenkor, ha hullákat találtak, valahogy hidegebbnek érezte az ember a hideget.
There was nothing like finding a corpse or two to make a cold day colder still.
HungarianIgen, ez nem egészen az a fajta festmény, amit az ember felakaszt a nappalijában.
Yeah, It's not exactly the kind of thing you'd want to hang up in the rec room.
HungarianMásfél évszázaddal később a földön élő összes ember többségének ez lesz a nyelve.
In a century and a half, it would be the language of the majority of humankind.
HungarianA talaj összetétele és bő terméshozama következtében sok ember lakik a környéken.
Villages and farms are numerous up to the very borders of the mountain forests.
HungarianMint később elmesélte, az ember macedón paraszt volt, Jugoszlávia déli részéből.
As Ruth would tell me later, he was a Macedonian peasant from southern Yugoslavia.
HungarianSzürke ablakos, zsúpfedeles ház volt, akár istállónak is nézhette volna az ember.
It had drab windows and a thatched roof and might have been mistaken for a stable.
HungarianTudja, mi van... elfordítja az ember a fejét, és egy másik pasas italt rendel neki.
You know how it is--you turn your head and some other guy is buying her a drink.
HungarianBeszéljen éjszaka a bal oldali szomszédjával, tudja meg, hogy megbízható ember-e.
You speak to your mate upon the left to-night, and see if he is to be trusted.
HungarianBármelyik szó elhangzása alátámaszthatja, ha az ember agya erre van beállítva.
Every time a word goes home you notice it - if you are watching for such a thing.
HungarianEzért volt szükségük arra, hogy valaki, egy ember hatálytalanítsa a parancsokat.
Unless the commands were overridden by someone they considered authoritative.
HungarianHa egyszer a Bibliát választja az ember névforrásul, nem túl nagy a választék.
Once you take away the Bible as a source for a name, there aren't many choices.
HungarianMost hallgassa meg egy olyan ember véleményét, aki már régóta a Tanács tagja, és...
Now, you listen to an old hand who's been on the Council a good long time now...
Hungarian= De hiába is törődne akármivel az ember mondta az öreg bányász , ha nem az övé.
Don't matter if you care, the old miner said, if you don't own what you care about.
HungarianValamennyi ember jogait meg kell védeni, mindnyájunknak jogunk van a tisztelethez.
The rights of all humans need to be defended, and we are all entitled to respect.