HU elmegy
volume_up
{глагол}

elmegy (также: működik, halad, illik vmihez, licitál)
volume_up
to go {глаг.}
Eközben Paphnutius elhatározta, hogy elmegy Antal áldásáért.
Paphnutius resolved to go and receive the blessing of Anthony.
A 16. kísérlet szerint ha látjuk, hogy valaki elmegy a végsőkig, 90 százalék elmegy a végsőkig.
In study 16, where you see somebody like you go all the way, 90 percent go all the way.
És most az elnök elhatározta, hogy elmegy Bagdadba arra az ostoba konferenciára.
And now the President's determined to go to this fool conference at Baghdad.
elmegy
volume_up
to go away {глаг.}
Az ember néhány napra elmegy, és az események irányítása kicsúszik a kezéből.
Sheesh, you go away for a few days, and the whole place falls apart.
Miguel nem veszítette el az eszméletét, de behunyta a szemét, hátha Frye elmegy.
Miguel did not lose consciousness, but he closed his eyes, hoping Frye would just go away.
The Bull will let her by, and she will go away with Lír.
elmegy (также: elhagy, hagy, meghagy)
volume_up
to leave {глаг.}
"A Világ Barátja búcsúzik és elmegy a maga kedves helyeire.
The Friend of all the World takes leave to go to his own places.
Most már csak várni kell... míg elkapja és elmegy Francba, ribanc, halj meg!
Now let that shit just-- just mutilate her white ass and leave.
Én leszek az első ember, aki elmegy innen, mióta Jimmy McNally Disney World-be ment.
I'll be the first guy to leave here since Jimmy McNally went to Disney World.
elmegy (также: darabol, feloszlik, felbomlik, kettéoszt)
volume_up
to part {глаг.}
So you go to a different part of the country.
What part of shove off didn't you understand?
Régebben autóval vitte őket, de túl drága a benzin, és csak kétszer tudja hetente használni az autót, amikor elmegy a legolcsóbb szupermarketbe, Manchesternek abba a részébe, ahol lakik.
Jenny used to drive them there but she can no longer afford to put petrol in the car for anything other than her twice-weekly trip to the cheapest supermarket in her part of Manchester.
elmegy (также: elfogad, bevezet, halad, megelőz)
volume_up
to pass {глаг.}
They heard him pass through the waterfall and he was gone.
Bár nem fog a géniusz sziporkázni benne, de azért elmegy.
It might lack the ultimate spark of genius, but it would pass.
Még az utca embere is elhúzódik tőle, ha elmegy mellette.
Even folks on the street cringed to see him pass, with his dark skin.
elmegy (также: vége van, eltávozik, távol van)
volume_up
to be off {глаг.}
And now you are thinking of chucking dentistry again and going off to Canada.
De ha elmegy, akkor rendezhetné a számláját Mawhrin-Skellel.
But if he went, he might be able to buy Mawhrin-Skel off.
Tudásom elmegy Brys lehúzta a bőrkesztyűt jobb kezéről, és fogta a tőrét.
Brys tugged off the leather glove on his right hand, then drew his dagger.
elmegy (также: elrohan, elhúz)
volume_up
to beetle off {глаг.}
elmegy (также: elinal, elszökik)
elmegy (также: kivált, meghal, elhoz, elvisz)
volume_up
to check out {глаг.}
elmegy (также: boldogul, megél, elhalad, elcolgodul)
volume_up
to get by {глаг.}
Elmegy egy nagy Hollywoodi VIP partira, és nekünk nincs interjúnk.
She goes to a major Hollywood A-list party and we don't get an interview, a comment??
A Chicago overcoat is what it would get you, little man.
Valószínűleg, de el kell mondanom... mielőtt elmegy az eszem.
Probably, but I got to get this out... before I lose my train of thought.
elmegy (также: eltávozik, elmenekül, megment, levet)
volume_up
to get off {глаг.}
elmegy (также: megromlik, elromlik, eltér, felrobban)
volume_up
to go off {глаг.}
I felt him go off for a few seconds.
elmegy (также: elhalad)
volume_up
to go past {глаг.}
elmegy (также: meglök, megtaszít, noszogat, lök)
volume_up
to jog {глаг.}
Minden reggel három mérföldet kocogott, hogy a helyi suttyóknak megmutassa, nem teljesen aktakukac, és úgy tervezte, néhány héten belül elmegy vadászni, és lő egy-két madarat.
He jogged three miles every morning to let the local collection of snake-eaters know he wasn't a total wimp, and he was looking forward to a little bird-shooting in a few weeks.
elmegy (также: elvonul)
volume_up
to march off {глаг.}
elmegy (также: távozik, lelép, elhúz, elhúzza a csíkot)
volume_up
to nick off {глаг.}
elmegy (также: lelép, elhúzza a belét)
volume_up
to piss off {глаг.} [разговор.]
elmegy (также: elmenekül, eltűnik, kivon, elvonul)
volume_up
to pull out {глаг.}
elmegy (также: elhagy, leáll, távozik, otthagy)
volume_up
to quit {глаг.}
elmegy (также: folyamodik, igénybe vesz, ellátogat)
volume_up
to resort {глаг.}
elmegy (также: letesz, lerak, eltávolodik, elballag)
volume_up
to shove off {глаг.}
What part of shove off didn't you understand?
elmegy (также: meglóg)
volume_up
to slope off {глаг.}
elmegy (также: elhúzza a belét)
volume_up
to sod off {глаг.}
elmegy (также: eltávolít, utánoz, elvisz, levet)
volume_up
to take off {глаг.}
Then he buy a soda and take off.
elmegy (также: eltávozik)
elmegy (также: elkotródik)
volume_up
to turkey off {глаг.}
elmegy (также: elutasít, elhárít, elbocsát, elfordul)
volume_up
to turn away {глаг.}

венгерские примеры использования для "elmegy"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianCharlene elmegy, hogy megnézze az egyik gyereket, aki megint elkezdett nyivákolni.
Charlene leaves to check on the child who's begun squalling again from the back.
HungarianKipiru megvárta, amíg a szörnyeteg elmegy, aztán maga is a felszínre emelkedett.
Keepiru waited until the monster had passed, then rose to the surface himself.
HungarianJobb lett volna, ha a titkosszolgálatiak tanácsa ellenére mégis elmegy a meccsre.
He ought to have gone to this one, despite the advice of the Secret Service.
HungarianDot ad egy csésze koffeinmentes neszkávét, aztán elmegy, hogy megnézze a férjét.
Dot serves me a cup of instant decaf, then leaves to check on her husband.
HungarianAmi benne van a bédekkerben, oda elmegy, de sem a borhoz, sem az ételhez nem ért.
He goes everywhere in Baedeker, and he has no taste in either food or wine.
HungarianÚgy tudom ösztöndíjat kapott Princetonba, de előbb elmegy Európába manökennek.
He got a scholarship to Princeton, but he's going to Europe first to model.
Hungarian- Csak nem olyat - nevetett Midge -, hogy elmegy a kedve a harapdálástól?
Do you mean there's actually a shot to make him so he won't bite any more people?
HungarianDe sem te, sem ő, sem Dhrun herceg nem lehet az a személy, aki elmegy Tanjecterlybe!
But neither he, nor you, nor the prince Dhrun, may venture the way into Tanjecterly.
HungarianHamarosan elmegy, gondolta Owen, miközben Henry ismét megtörülgette régi barátja arcát.
He's going fast, Owen thought, as Henry began to swab his old friend's face again.
HungarianEgy szép közös vacsorát szeretnék, mielőtt apád elmegy a konferenciára.
I want us to have a nice dinner tonight before your dad goes to his conference.
HungarianNem valami zseniális, és számos részletet még ki kell munkálni, de egészében elmegy.
Not great, and there were plenty of details still to be worked out, but it looked okay.
HungarianMiután elvégezte feladatát elmegy, és nem tér vissza arra a környékre.
Having accomplished it, he leaves, and is not seen in that neighbourhood again.
HungarianAzután rendszerint bevásárol, délben elmegy Samantháért, és hazajönnek.
She usually does her shopping, picks up Samantha at midday, and returns home.
HungarianA hölgy mindenáron rá akar jönni valamire, amitől Desmondnak elmegy a kedve a házasságtól.
She wantlted to find something that would discourage him from marryii ng the girl.
HungarianElmégy? kérdezte Phuong, és én a zsebemben lapuló levélre gondoltam.
Are you going away? she asked and I thought of the editor's letter in my pocket.
HungarianHa elmegy az áram, Heifetz még mindig tud zenélni,...de a te gitárosod nem.
If there's a brownout, Heifetz will still be on key... but your guitar player won't be.
HungarianAmikor tavaly meghalt Nancy kisasszony, Rita kijelentette, hogy elmegy a temetésre.
When Miss Nancy died last year, Rita said she was going to the funeral.
HungarianAmint valaki megérzi, hogy szükség van rá rögtön azzal fenyegetőzik, hogy elmegy.
The minute someone gets that they need you they threaten to walk out.
HungarianPapnak viszont még úgy is elmegy, és a reverenda alatt akár egy átkozott RPG is elfér.
But if he dressed as a priest, you could hide a fucking RPG in a cassock.
HungarianTulajdonképpen a harmadik estén értettem meg, hogy csakugyan elmegy.
Only on the beginning of the third night did I realize that she was really going.