«egyezik» на английском

HU

«egyezik» перевод на английский

volume_up
egyezik {глаг.}

HU egyezik
volume_up
{глагол}

egyezik (также: egyetért, megfelel, egyeztet, összhangban áll)
volume_up
to agree {глаг.}
Nem azért, mert mindenben egyezik a véleményünk, elnök úr.
We will not do this because we agree with you on everything, Mr President.
De az Európai Unió többi tagállamának bele kell gondolnia, hogy mibe egyezik bele.
But the other Member States of the European Union should be wary of what they agree.
She said: I don't agree with you.
egyezik (также: összhangban van, megegyezik, nyújt, ad)
volume_up
to accord {глаг.}
Meggyőződésem, hogy ez egyezik az európai polgárok álláspontjával, akik maguk is áldozatai vagy áldozatai lehetnek a diszkriminációnak.
It is my belief that this is also in accord with the views of European citizens who are, or may become, victims of discrimination.
egyezik (также: összhangban van, megegyezik, rendez, elintéz)
volume_up
to square {глаг.}
egyezik (также: megegyezik, megszámol, megfelel, egyeztet)
volume_up
to tally {глаг.}
A rakomány még távolról sem egyezik a fuvarlevél tartalmával.
The manifest does not tally in the slightest with the cargo.
All those accounts tally.
Örülök, hogy az EP-jelentés gyakorlatilag minden eredménye egyezik a Bizottság jelentésének eredményeivel.
I am pleased that virtually all the results of the EP report tally with those of the Commission report.

венгерские примеры использования для "egyezik"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianA megújuló energiaforrások kapcsán alapvetően egyezik a Bizottság javaslatával.
Regarding renewable energy, it is generally in line with the Commission's text.
HungarianMert a versike kétségtelenül sok mindenben egyezik, méghozzá meglepő módon egyezik.
Because there was no doubt that that nursery rhyme fitted in a rather startling way.
HungarianOroszország tetteit valójában egy olyan logika irányítja, amely nem egyezik a miénkkel.
There is in fact a logic to Russia's actions, but this is not the same as ours.
HungarianA méret és a forma egyezik, és a csuklyája alól ugyanaz a fény szüremlik elő.
'it's the right size and shape, and that same glow is coming out from under its hood.
HungarianA halkereskedő számlájában néhány tétel nem egyezik; egyeztetnem kell a rendeléssel.
The total of the fishmonger's account does not seem to be correct and I must check it.
HungarianNos, ha háromnegyed tizenegyre ért oda, ez egyezik a megállapításainkkal.
Well, if she arrived there at a quarter to eleven, that fits in well enough.
HungarianHa az időpont egyezik, világos, hogy Mrs. Perenna a legkézenfekvőbb gyanúsított.
If the time agreed, Mrs Perenna was clearly the most likely suspect.
HungarianA kapott információ egyezik azzal, amit a központ adatbázisában találtunk.
The information that came in matched what we got from Division's database.
HungarianAmit mondott, nem egyezik a tényekkel és a józan ésszel, s óriási fejtörést okoz számomra.
The utterance defies both fact and reason, and causes me a great puzzlement.
Hungarian(2) Ez az együttható az adott nyers cukorhozam 92-vel osztott értékével egyezik meg.
2. This coefficient shall be equal to the yield of the raw sugar in question divided by 92.
HungarianA 2008. évi költségvetésről beszélünk, így az n+2 2010. május 15-ével egyezik meg.
We are talking about the 2008 budget, and so n + 2 = 15 May 2010.
HungarianA mezőgazdasági termékek piaca nem egyezik meg a fém- vagy az energiapiaccal.
The agricultural products market is not the same as the market in metals or the energy market.
HungarianHa ő nem egyezik bele, természetesen nem beszélhettünk volna egymással.
Had she not chosen to do so, there would have been no communication between us, of course.
HungarianRendkívül lelkesek vagyunk azt illetően, hogy a Barroso II nem egyezik meg a Barroso I-gyel.
We are extremely keen for Barroso II not to be the same as Barroso I.
HungarianÖrömmel látom, hogy a Parlament és a Bizottság véleménye többnyire egyezik.
I am pleased to see that the opinions of Parliament and the Commission coincide to a great extent.
HungarianSzükségünk van a srác ujjlenyomatára, hogy megnézzük, egyezik-e.
We need to lift the kid's prints from something and see if they match.
HungarianA túlélők névsora pontosan egyezik azzal, amit maga mondott: Halsey, Hendrik, Rankin, Jukes és Evans.
The list of survivors is exactly as you said -Halsey, Hendrik, Rankin, Jukes and Evans.
HungarianEgyezik szakadt ki egy nehéz sóhaj Neele felügyelőből , de valahol mégiscsak bibi van a dologban.
It fits, said Neele heavily, but all the same the sequence is wrong.
HungarianFanyar mosollyal vette észre, hogy a kártyán lévő szám pontosan egyezik azzal, amit a fejében őrzött.
He observed with wry amusement that the number on the card and the one in his head matched.
HungarianÚgy gondolom véleményük egyezik képviselősportunk álláspontjával.