«csúf» на английском

HU

«csúf» перевод на английский

volume_up
csúf {прилаг.}

HU csúf
volume_up
{прилагательное}

csúf (также: eltorzult, eltorzított, rút)
volume_up
disfigured {прилаг.}
A gyerek fél szemére megvakult, és egész életére csúf lett.
The child lost the sight of one eye and was permanently disfigured.
csúf (также: undorító, kellemetlen, mogorva, csúnya)
volume_up
ugly {прилаг.}
Csúf, gondolta Morgaine, csúf, groteszk férfi, de amikor játszik, ki gondol erre?
Ugly, she thought, an ugly grotesque man; but when he plays, who would think so?
Csúf helyeken laktak, ahol csúf dolgokat lehetett csinálni.
They lived in ugly places where there were only ugly things to do.
Ha elvesztette Lodovikot... a csúf, hűséges, és döbbenetesen találékony Lodovikot...
To lose Lodovik, ugly, faithful, and supremely resourceful Lodovik...

венгерские примеры использования для "csúf"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianS ez rendjén való, mert az ilyen megértések csúf bűzbombát hatástalanítanak.
That was good; it was a long step toward defusing this nasty little stinkbomb.
HungarianEj, de csúf természetünk van ehhez az angyali ábrázathoz mondta elnézően.
Oh, what a vile temper we have for such an angelic countenance, he said mildly.
HungarianTényleg csúf dolog lenne, ha ölbe tett kézzel várnánk, hogy mi fog történni Egyiptomban.
It would be really disgraceful if we were to simply wait to see what happens in Egypt.
HungarianPaphnutius oly csúf lett, hogy amint végighúzta kezét az arcán, megérezte rútságát.
He had become so repulsive, that passing his hand over his face, he felt his own hideousness.
HungarianHari ebben a pillanatban jött rá, hogy Klayus és Sinter csúf játékot űz vele.
The Emperor already knew about the murders of citizens on Trantor.
Hungarian- sziszegte, s ők megborzongtak a csúf, megváltozott hang hallatán.
'Gibbets and crows!' he hissed, and they shuddered at the hideous change.
HungarianCsúf barátai közül egy, akinek a barátságára a nyomorult a tekergése során tett szert, gondolta.
One of the nasty friends the little wretch had made in his wanderings, he supposed.
HungarianAz ittas uraságok csúf szidalmakkal illették a pásztort, majd továbblovagoltak.
Hungarian- Ki hitte volna, hogy a csúf Viviane-nek ilyen jóképű fia van!
Who would have thought that Viviane, who is so plain, should have such a handsome son!
HungarianEgy csúf bensőjű ember és valami más is, de legalábbis részben ember.
An inside man and something else, too, but still at least part man.
HungarianMeland vékony férfi volt, bal arcán csúf forradás futott végig, amely gonosz külsőt kölcsönzött számára.
Meland was a thin man with an evill-looking scar running down his' left cheek.
HungarianAz a csúf valóság, hogy a társadalom felépítése olyan, hogy ne fenntartható módon működjön.
The unpleasant truth is that our society is constructed to work in a way that is unsustainable.
HungarianA csúf bálvány darabokra tört a csapás alatt, agyagszilánkok repkedtek a szélrózsa minden irányába.
The grotesque idol shat- tered beneath the blow, and its shards flew out in all directions.
HungarianCsúf viselkedését részben Twisk idézte elő, reakciója azonban különösen durva és kegyetlen volt.
His trickery was instigated in part by Twisk herself, but his response seems inordinately rude.
HungarianCsúf dolog, szörnyen csúf, de imádkozom érte, és remélem, hogy a gyerek semmiről sem tudott.
HungarianElég csúf kuszaság van ott alatta, kissé hasonlít egy rántottához.
HungarianNem lett volna ereje harcolni a férfival, sem elveszíteni a méltóságát csúf küzdelemben.
She would not have the strength to fight him, nor would she want to lose her dignity in a sordid struggle.
HungarianAmilyen hű képmása az ember Teremtőjének, olyan csúf tréfát űzött ezzel itt a természet játéka.
As man was made in the image of his maker, so there was now a terrible travesty of a creator's joy.
HungarianEbben a csúf gödörben húzták meg magukat, abban a reményben, hogy homálya eltakarja őket a figyelmes Szem elől.
In this evil hole they cowered, hoping in its shadow to escape the attention of the Eye.
HungarianA hely talán egy csöppet kellemetlen: kardok és korbácsok az egyik oldalt, csúf lándzsák a másik oldalt!
A little awkwardly placed, perhaps: swords and whips on one side, and nasty spears on the other!