«üvöltés» на английском

HU

«üvöltés» перевод на английский

volume_up
üvöltés {имя существительное}

HU üvöltés
volume_up
{имя существительное}

üvöltés (также: ordítás, vonítás, bömbölés, mellékzörejek)
volume_up
howl {имя существительное}
Elkeseredett, nem emberi üvöltés hallatszott, de a bálvány nem mozdult.
There was a howl of inhuman frustration, but the idol made no move.
A haragos üvöltés ezúttal elmaradt, helyette csak valami vékony, panaszos nyüszítést lehetett hallani.
The howl of anger was no longer a howl, but had diminished to a sullen whine.
Az üvöltés ismét beleveszett a sötétségbe és a szél tombolásába, és ezúttal egy időre csend lett.
The howl funneled away into the gusty night and was not immediately renewed.
üvöltés (также: huhogás, jajgatás, jajveszékelés)
volume_up
ululation {имя существительное}
És Serafina újra dobbantott, és tapsolt, és a boszorkányok torkából kitörő üvöltés karomként hasította a levegőt.
And Serafina stamped again and clapped her hands with the other witches, and they shook their throats to make a wild ulu-lation that tore at the air like claws.
Rendszeres időközönként megálltak néhány pillanatra, amikor valahonnan a csoport közepéből fülhasogató üvöltés hallatszott mintha valaki éles hangon jajgatott volna.
They momentarily paused at' regular intervals, and from somewhere in their midst there arose a high-pitched wail, a kind of shrill ululation.

венгерские примеры использования для "üvöltés"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianKék villámok hasítottak a fenevadakba, az üvöltés fájdalmas szűköléssé vékonyodott.
Streaks of blue fire cut through them, and the howls turned to shrieks of pain.
HungarianAz üvöltés hallatán egy-két ember a küszöbön állók közül meggondolta magát.
Hearing it one or two of those just crossing the threshold changed their minds.
HungarianÚjabb acsargó üvöltés hallatszott a sötétből, ezúttal valamivel közelebbről.
There was another snarling bellow from out in the darkness, this time a little closer.
HungarianEgy üvöltés, mint egy farkas diadaléneke, ahogy Baerold sikerrel járt.
It came, a roar as much like the triumph-call of a wolf as Baerold could make it.
HungarianEgyetlen mondatba foglalta össze tevékenységét, bejelentését hangos üvöltés fogadta.
Robert stabilized the thing in a phrase which was received uproariously.
HungarianAz üvöltés hatására duruzsoló, csillogó drágakövek és kristálydarabok szökkentek a levegőbe.
Her cry sent crystals and gems humming and singing all around her in the darkness.
HungarianFél öt körül, éppen, amikor kezdett besötétedni, az üvöltés abbamaradt.
Around four-thirty, just as the daylight began to fail, the screams ceased.
HungarianÜvöltés hallatszott, majd még egy és még egy, ahogy Krysta őreit sorra legyőzték.
There was a scream, followed by another, and yet another as Krysta's guards were overwhelmed.
HungarianIzgatott üvöltés harsant körülötte, ahogy a hobgoblinok újult erővel rohamoztak.
An exultant roar rose from all around him, as the ruukha charged.
HungarianMögöttük ismét felhangzott az üvöltés, egyelőre messziről, valahonnan a Mermidontól.
Behind them, the howling continued, far back still, somewhere above the line of the Mermidon.
HungarianÉs az az üvöltés, ó, az az üvöltés, olyan volt, amilyet még a legádázabb vihar sem támaszthatott.
And its howls, oh its howls were nothing like the howls of any storm he'd heard before.
HungarianMennydörgő üvöltés hallatszott a falon harcoló emberek irányából.
A deafening roar erupted from the men engaged in battle on the walls.
HungarianA tömegből nagy üvöltés támadt, és az összes többi táncos felé rohant kitárt karral.
A great yell went up from the crowd, and all the other dancers ran towards him with out-stretched hands.
HungarianEz a fel-le ugrálás, "Hajrá" üvöltés abszolút nem jön be.
No way jumping up and down, screaming, Go, team, go ! is gonna satisfy me.
HungarianNyers, artikulálatlan üvöltés rázta meg a Pokol levegőjét a háta mögött.
HungarianA füléhez kapott, de hiába fogta be; amikor az üvöltés harmadszor is felharsant, alig szólt kevésbé élesen.
She covered them, but could not shut out that terrible cry when it came a third time.
HungarianEzt vad szélroham követte, s vele, a bömböléssel elkeverve, magas hangú, fülsértő üvöltés.
Then came a blast of savage wind, and with it, mingling with its roar, there came a high shrill shriek.
HungarianEz az üvöltés az embert rövid úton a bolondok házába juttatja.
HungarianOsztrigahéjak repültek az asztalok fölött, felhasították a homlokot, dühödt üvöltés hangzott.
Oyster-shells would fly across the tables, cutting the heads of those they hit, and the uproar was terrible.
HungarianHirtelen nagy üvöltés szakadt ki a tömegből, egy mozgáshullám fenyegetően a Vadember felé nyomult.
A great shout suddenly went up from the mob; a wave of movement drove it menacingly towards the Savage.