«összhangban van» на английском

HU

«összhangban van» перевод на английский

HU összhangban van
volume_up
{глагол}

összhangban van (также: megegyezik, nyújt, egyezik, ad)
volume_up
to accord {глаг.}
Ez összhangban van azokkal az alapvető demokratikus elvekkel, amelyeken az Unió alapul.
This is in accord with the fundamental democratic principles upon which the Union is based.
A dokumentum összhangban van a hosszadalmas, tíz hónapig tartó egyeztetési folyamat során kialkudott megállapodásunkkal.
It is in accord with what we negotiated during the very long negotiations, which lasted for 10 months.
Megteremtése összhangban van az erre az évre elfogadott költségvetési eljárással.
Its creation accords with the budgetary procedure agreed for this year.
összhangban van (также: egyetért)
összhangban van (также: egyetért)
összhangban van (также: összefog, összetart)
összhangban van (также: egyetért, egyeztet, harmonizál, összehangol)
volume_up
to harmonize {глаг.}
összhangban van (также: megegyezik, egyezik, rendez, elintéz)
volume_up
to square {глаг.}

варианты переводов в венгерско-английском словаре

összhangban наречие
English
van глагол
van междометие
English

венгерские примеры использования для "összhangban van"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianEgyetértek a biztos úrral, hogy ez összhangban van az eredeti irányelv szellemével.
I think, as the Commissioner said, it is in the spirit of the original directive.
HungarianRáadásul a legtöbbször összhangban van a javaslatokkal kapcsolatos véleményünkkel.
At the same time it is also for the most part in line with our opinion on the proposals.
HungarianMegteremtése összhangban van az erre az évre elfogadott költségvetési eljárással.
Its creation accords with the budgetary procedure agreed for this year.
HungarianEgy ilyen párbeszéd teljes mértékben összhangban van valamennyi nemzetközi normával.
Such a dialogue is fully in accordance with all international standards.
HungarianVélekedhetünk-e úgy, hogy Oroszország viselkedése összhangban van az Olimpiai Chartával?
Can Russia's behaviour be considered in keeping with the Olympic Charter?
HungarianSajnos ez is összhangban van a mostani hetek szavazataival, és ezt nagyon sajnáljuk.
This, too, is unfortunately in line with the votes of recent weeks and we greatly regret this.
HungarianEz összhangban van árstabilitás meghatározásunkkal: 2%-nál alacsonyabb, de 2%-hoz közeli érték.
That is in line with our definition of price stability: less than 2%, but close to 2%.
HungarianEz teljes mértékben összhangban van az adózási információcseréről kialakult nemzetközi konszenzussal.
This is entirely in line with international consensus on tax information exchange.
HungarianAhogy mondta, jelentésem tartalma összhangban van a Bizottság javaslatának megközelítésével.
As he said, the substance of my report agrees with the approach of the Commission's proposal.
HungarianIsmerem Daneel magyarázatát, ami nagyon jó összhangban van a Nulladik Törvénnyel.
HungarianVéleményük szerint Szlovákia konszolidációja összhangban van a Stabilitási és Növekedési Paktummal.
In their opinion, Slovakia's consolidation is in line with the Stability and Growth Pact.
HungarianEz a megközelítés objektív és összhangban van a WTO kötelezettségekkel.
Hungarian- Ez attól függ, önbecsülése mennyire van összhangban hűségével.
It would depend upon how far his self-esteem rides with his faith.
HungarianA csomag a Bizottság eredeti javaslatával is összhangban van.
The package is also in line with the Commission's original proposal.
HungarianEz a következtetés összhangban van az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatának eredményeivel.
This conclusion is in line with the results of the review of the European neighbourhood policy.
HungarianE tekintetben az én jelentésem teljes mértékben összhangban van a Chichester- és a Paparizov-jelentéssel.
In this respect, my report is entirely consistent with the Chichester and Paparizov reports.
HungarianEz ugyancsak összhangban van a korábbi költségvetési eljárással.
HungarianEz teljes mértékben összhangban van a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatával.
This is fully in compliance with the case-law of the European Court of Human Rights in Strasbourg.
HungarianAzt vizsgálja vajon, hogy a döntőbíróság jogerős határozata összhangban van-e a közösségi joggal?
Is it considering whether the final judgment of the court of arbitration is in line with Community law?
HungarianEz összhangban van a "nincs büntetés törvény nélkül” jogelvvel.