«ég» на английском

HU

«ég» перевод на английский

volume_up
ég {имя существительное}
volume_up
ég {глаг.}

HU ég
volume_up
{имя существительное}

ég (также: óceán)
volume_up
blue {имя существительное} [фигурат.]
Az ég tökéletes reggeli kékségben tündökölt, egyetlen felhő sem szeplősítette.
The sky was a perfect early-morning blue, innocent of clouds.
Kelet felől már szürkült az ég alja, hamarosan rózsaszínes árnyalatot vesz.
To the east, the gray-black sky had a pale, opalescent, pinkish-blue tint.
The blue in the sky was softer, the air grew suddenly balmy.
ég (также: menny, mennyország, paradicsom)
volume_up
heaven {имя существительное}
Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta.
And his tail drew the third part of the stars of heaven and cast them to the earth.
A Rumfoord-udvarházon bezzeg az ég felé közeledtében semmi sem lett kisebb.
Nothing about the Rumfoord mansion diminished as it approached heaven.
Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk."
For there is no other name under heaven given to men, whereby we must be saved.
ég (также: egek, éggömb)
volume_up
celestial sphere {имя существительное}
ég (также: légkör, égbolt, atmoszféra, klíma)
volume_up
sky {имя существительное}
A maradék ég olyan színű volt, mint a rózsaszín hús.
The sky was the leftover sky-and the color of rosy flesh, as sometimes happens.
Ó, az ég olyan, mint Anglia puha, nyirkos ege, olyan alacsony, olyan színes!
Ah, the sky is like the moist soft sky of England, so near, so full of color!
Az ég ólomszürke volt, és az autók bekapcsolt fényszórókkal közlekedtek.
The sky was dark gray, and the few cars that passed by used their headlights.

венгерские примеры использования для "ég"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

HungarianJack Pendick, Nagy Ég Szeku. ott volt ez a lány a parkolóban, és le akarták lőni.
Ther e was a girl in the parking lot, and they wer e gonna shoot her with a gun.
HungarianEmiatt hagyták el világunkat a Quiruk, s csak az ég tudja, hová-merre távoztak.
Because of what that led to the Quiru left our world, going no man knows whither.
HungarianA hatnyolcvannyolcas jelenti, két hajó ég, a másik szerinte a hatötvenegyes.
Patrol boat 688 reports two vessels afire, suspect the other as patrol boat 651.
HungarianNemegyszer bekukkantott még Vic irodájába távozás előtt, ha látta, hogy ég a lámpa.
Often he poked his head into Vic's office before leaving if there was a light on.
HungarianAzt hiszem, jobb, ha megetetjük, ha azt akarjuk, hogy ma este játsszon ,ég nekünk.
I think, if we want him able to perform tomorrow night, we’d better feed him.
HungarianFelismerhetetlenné ég, de a vizsgálók a vér alapján megesküsznek a halott személyére.
Burnt beyond recognition, alas, but the scrivers will swear by the bloods owner.
Hungarianég, Wrigley, mennyi piszlicsáré személyes holmit kell még felhalmoznunk...
Dear God, Wrigley, how many cockamamie personal possessions do we have to amass...
HungarianA sivatagban voltam, a csillagos ég alatt a Szúfi énekessel Mukhtiar Alival.
I was in the desert, under the starry skies with the Sufi singer Mukhtiar Ali.
HungarianHamarabb ér véget ég és föld, mint hogy egyetlen vessző is elvesszen a törvényből.
And these words seemed to them as idle tales: and they did not believe them.
HungarianMichelle hajának illata úgy távolodott el tőle, akár az ég felé röppenő léggömb.
The scent of her hair receded like a balloon rising, and soon it was beyond his grasp.
HungarianEgy borbély, aki szabad ég alatt borotvált, tréfás beszédeivel mulattatta a tömeget.
A barber, who shaved people in the open air, amused the crowd with his jokes.
HungarianAz ég szerelmére, kérem, hallgassanak az emberekre, mert ők nem ezt akarják.
For Christ's sake, please listen to the people because they do not want this.
HungarianSzeretném megtudni, mi van a barátommal, de az ég szerelmére remélem, nincs több.
I want to know about my friend, but I hope to God there aren't any more.'
HungarianOdakint megdördült az ég, mintha hatalmas kőkerekek gördültek volna át a napon.
Outside, thunder rolled like great broken wheels of stone across the day.
Hungarian- Amikor bejöttem, tiszta volt az ég - felelte, azután kinézett az ablakon.
'It was clear as a bell when I came in,' he said, then looked out the window.
HungarianA nap már felkelt, de az ég felhős volt, hol kiderült, hol újra beborult.
This has never happened in October, Gran said, wringing her hands on her apron.
HungarianA résben egy kutya hevert, amelynek hátsó lábai megadóan meredtek az ég felé.
A dog with its stiffening paws held up as if in surrender was wedged there.
HungarianÚjólag megdördült az ég, s a dübörgő robaj most hangosabb volt és mélyebb.
At that moment a rolling and rumbling noise was heard again, louder now and deeper.
HungarianMég mindig borús volt az ég; a fény fáradtnak tnt, a szél íze áporodott volt.
It was still overcast; the light seemed tired and the breeze tasted stale.
HungarianA kínai tankok személyzete nagyobbrészt a szabad ég alatt aludt, a harckocsik mellett.
The Chinese tank crewmen were mainly sleep­ing outside, next to their mounts.