«terra» на шведском

EN

«terra» перевод на шведский

volume_up
terra {имя существительное}
SV
SV

«terra» перевод на английский

volume_up
terra {comm. gen.}
EN

EN terra
volume_up
{имя существительное}

terra
volume_up
terra {comm. gen.}
The Terra building houses classrooms and parts of University Services.
I hus Terra finns lärosalar och delar av Universitetsförvaltningen.
Office of Degree Administration Linköping University, Terra building SE-581 83 Linköping
Examensenheten Linköpings universitet, hus Terra 581 83 Linköping
Terra Building, Entrance 37, 3rd floor, B-corridor, Campus Valla  Phone: +46-13-28 10 00
Hus Terra, ingång 37, plan 3, B-korridor, Campus Valla Tel: 013-28 10 00 (vx)

английские примеры использования для "terra"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWell that puts the friendship between Denmark and Bavaria back on terra firma.
EnglishFor instance, in Spain, the national hotline has a hyperlink on the homepage of Terra, the main Spanish portal.
I Spanien, t.ex., har den nationella direktlinjen en hyperlänk på den viktigaste spanska portalen Terras hemsida.
EnglishWe must take care not to hold the banner up so high that we lose our footing on terra firma, so I am actually very happy with your comments.
Vi skall akta oss så att vi inte håller fanan så högt att vi tappar kontakten med jorden, så jag är faktiskt mycket tacksam för de kommentarer som ni kom med.
EnglishMr President, as we are all aware, surely, although we have some information about the Arctic, overall it is still terra incognita, in the truest sense of the word, as far as international law goes.
Herr talman! Som vi alla är medvetna om, och trots att vi har viss information om Arktis, så är det området verkligen okänt territorium i ordets verkliga mening vad gäller internationell rätt.