«terminus» на шведском

EN

«terminus» перевод на шведский

volume_up
terminus {имя существительное}

EN terminus
volume_up
{имя существительное}

terminus (также: terminal)
volume_up
terminal {comm. gen.}
terminus
volume_up
ändstation {comm. gen.}
terminus
volume_up
slutstation {comm. gen.}

Синонимы (английский) для "terminus":

terminus

английские примеры использования для "terminus"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThere may well be other stations along the way, but membership should be the terminus.
Det kan finnas andra stationer på vägen, men medlemskap bör vara slutstationen.
EnglishWe need a new Action Plan, with a new timetable where the terminus station is membership.
Vi behöver en ny handlingsplan med en ny tidtabell där slutstationen är medlemskap.
EnglishThere may well be other stations along the way, but membership should be the terminus.
Vi har fått en möjlighet att underblåsa en folkresning i ytterligare ett europeiskt land.
EnglishIn spite of that, there is still a long way to go before we reach the terminus.
Trots det är vi ännu långt ifrån ändstationen i vårt arbete.
EnglishHope he doesn't get surplus sealer at the portal terminus.
EnglishI asked my neighbour what they were, and he told me that they are a terminus for lorries and railway wagons 'That is an intermodal centre,' he said.
Men vad är det där för stora skjul?" frågade jag pensionären som satt bredvid mig. Och han: " Det är garagen som skall hysa långtradare och järnvägsvagnar.