«terminological» на шведском

EN

«terminological» перевод на шведский

volume_up
terminological {прилаг.}

EN terminological
volume_up
{прилагательное}

terminological
volume_up
terminologisk {прилаг.}
It would also be good to put some flesh on the bones of the strategic partnership between NATO, the EU and Russia, in place of the current terminological debate.
Det vore också bra, om man kunde komma in på innehållet för det strategiska partnerskapet mellan NATO, EU och Ryssland i stället för att syssla med en terminologisk debatt.
This reform, as you well know, implies a substantial change, a fundamental change of orientation, a change which is not just terminological, but which is fundamental.
Denna reform medför, vilket ni är väl medveten om, en avsevärd förändring, en grundläggande ändring av inriktningen, en förändring som inte bara är terminologisk, utan grundläggande.

английские примеры использования для "terminological"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWinston Churchill used the phrase 'terminological inexactitudes'.
EnglishI commend this attempt to update the previous directive and to clarify it from the procedural and terminological point of view.
Att frågan om använt kärnbränsle nu tas upp i direktivet är också lovvärt.
EnglishAnd from this point of view, the terminological debate shows just how dangerous the road is down which people are trying to send us.
Och ur den synvinkeln visar debatten tydligt hur farlig den åtgärd är som man vill inleda.
English'Terminological antidotes' are brandished in the guise of panaceas; the concept of sustainable development is one of them.
Det viftas med ?terminologiska motgifter? som universalläkemedel. Begreppet hållbar utveckling hör till dessa.
EnglishOnly the part of this amendment defining "rigid" was not accepted, but this is a merely terminological question.
Den enda del av förslaget som inte godkändes var den som gällde begreppet oledad buss, men detta är bara en fråga om terminologi.
EnglishOnly the part of this amendment defining " rigid " was not accepted, but this is a merely terminological question.
Den enda del av förslaget som inte godkändes var den som gällde begreppet oledad buss, men detta är bara en fråga om terminologi.
EnglishI commend this attempt to update the previous directive and to clarify it from the procedural and terminological point of view.
Jag lovordar detta försök att uppdatera det tidigare direktivet och förtydliga det vad gäller förfaranden och terminologi.
EnglishThe amendments are largely aimed at incorporating wordings that have been forgotten about and left out, as well as at correcting a number of unclear terminological and other points.
Ändringsförslagen syftar här i hög grad till att infoga texter som har försummats och utelämnats samt korrigera en del terminologiska och andra oklarheter.