«terminator» на шведском

EN

«terminator» перевод на шведский

volume_up
terminator {имя существительное}
SV

«terminator» перевод на английский

volume_up
terminator {comm. gen.}
EN

terminator {имя существительное}

volume_up
1. астрономия: "orbit"
terminator
volume_up
terminator {comm. gen.} (himlakropp)
And that rhymes with The Terminator which was a big hit movie, ten years ago.
Och det rimmar på Terminator som var en stor film för tio år sen.
So, with "Terminator 2," which was my next film, we took that much farther.
Så med "Terminator 2", vilket var min nästa film, så gick vi mycket längre.
And of course the stories that I chose to tell were science fiction stories: "Terminator," "Aliens" and "The Abyss."
. ~~~ Och naturligtvis så var berättelserna som jag valde att berätta science fiction-berättelser: "Terminator", "Aliens", och "Avgrunden".
SV

terminator {общий род}

volume_up
1. астрономия: "himlakropp"
terminator
volume_up
terminator {имя существительное} (orbit)
Och det rimmar på Terminator som var en stor film för tio år sen.
And that rhymes with The Terminator which was a big hit movie, ten years ago.
Så med "Terminator 2", vilket var min nästa film, så gick vi mycket längre.
So, with "Terminator 2," which was my next film, we took that much farther.
. ~~~ Och naturligtvis så var berättelserna som jag valde att berätta science fiction-berättelser: "Terminator", "Aliens", och "Avgrunden".
And of course the stories that I chose to tell were science fiction stories: "Terminator," "Aliens" and "The Abyss."

Синонимы (английский) для "terminator":

terminator

английские примеры использования для "terminator"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishI have already asked the new ethics committee for an opinion on terminator crops.
Jag har redan bett den nya etiska kommittén om ett yttrande om så kallade avslutsgrödor.
EnglishWe must also urgently speak out on the issue of crops engineered using terminator technologies.
Vi bör också som ett brådskande ärende ta upp frågan om utsäde som har manipulerats med så kallad terminatorteknik.
EnglishThe stories about the so-called terminator gene, which is said to prevent children from growing, are very disturbing.
Historierna om den så kallade terminatorgenen, som är växthämmande för avkomlingarna, är mycket oroande.
EnglishAll I know is what the Terminator taught me.
EnglishThe stories of the so-called terminator gene, which prevents the growth of descendants, are very worrying indeed.
Historierna om den så kallade terminatorgenen, som hindrar bildning av livskraftiga frön, är mycket oroande i detta sammanhang.
EnglishFinally, the Conference of the Parties in Curitiba, Brazil in March 2006 decided to maintain the moratorium on terminator seeds.
Slutligen beslutade man vid partskonferensen i Curitiba i Brasilien i mars 2006 att behålla moratoriet för terminatorfrön.