«supposition» на шведском

EN

«supposition» перевод на шведский

volume_up
supposition {имя существительное}

EN supposition
volume_up
{имя существительное}

supposition (также: belief, faith, suggestion)
volume_up
tro {comm. gen.}
supposition (также: basis, conditions, postulation, pre-requisite)
volume_up
förutsättning {comm. gen.}
supposition (также: adoption, assumption, guess, hypothesis)
volume_up
antagande {ср.р.}
supposition
volume_up
förmodan {comm. gen.}
supposition (также: hypothesis)
volume_up
hypotes {comm. gen.}
The Commission's estimates are based on pure suppositions, with no solid foundation.
Kommissionens budgetförslag är grundat uteslutande på hypoteser, utan någon fast förankring.

Синонимы (английский) для "supposition":

supposition

английские примеры использования для "supposition"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIt is based on mere supposition by Amnesty International.
Den grundar sig enbart på förmodanden från Amnesty Internationals sida.
EnglishIf there was no decision, everything else is supposition.
EnglishThere is nothing discreditable about such a supposition... '
EnglishThere is nothing discreditable about such a supposition ...'
EnglishThis measure is based on the supposition that economic growth depends exclusively on the reduction of public spending.
Denna åtgärd grundas på antagandet att ekonomisk tillväxt enbart beror på minskade offentliga utgifter.
EnglishI would be interested to hear Commissioner Tajani confirm whether this last supposition would be taken into account.
Jag skulle gärna vilja veta om kommissionsledamot Antonio Tajani kan bekräfta att man kommer att ta hänsyn till detta.
EnglishMere supposition, unsupported by evidence, cannot be used as the basis of a final report on such a serious issue.
Enbart misstankar utan belägg i form av bevis kan inte användas som underlag för ett slutbetänkande i en så allvarlig fråga.
EnglishIt is therefore essential to be rigorous and the basis for a rigorous analysis is not to allow any confusion or to accept mere supposition as fact.
Det är därför viktigt att vara noggrann, och grunden för en noggrann analys är att man inte tillåter någon förvirring eller godtar rena antaganden som fakta.
EnglishThere is nothing wrong with an EU policy of avoiding all European wars, but I would reject the supposition that a surrender of sovereignty is necessary to achieve that.
Det är inget fel på en EU-politik för att undvika alla europeiska krig, men jag håller inte med om att man måste ge upp sin suveränitet för att uppnå detta.
EnglishFirstly, its view on security is, to my mind, outdated and based on the supposition that there may be a conflict between states, resolved by the use of force.
För det första menar jag att dess säkerhetssyn är huvudsakligen föråldrad och baserar sig på antagandet om mellanstatliga konflikter och deras lösning med hjälp av våld.
EnglishSome of the expenditure in this supplementary budget is being financed on the rather optimistic supposition that considerable savings are to be had from the euro-dollar exchange rate.
Redan i denna ändringsbudget finansieras en del av utgifterna under förhoppningsfulla förväntningar om att bytesförhållandet mellan euron och dollarn skall inbringa stora överskott.