«shut» на шведском

EN

«shut» перевод на шведский

volume_up
shut {прилаг.}
SV
volume_up
to shut {глаг.}

EN shut
volume_up
{прилагательное}

shut (также: closed, obstructed, secured)
volume_up
stängd {прилаг.}
If I'm cooking, the door is shut, the kids are out, the phone's on the hook, if she comes in I get annoyed.
Om jag lagar mat, dörren är stängd, barnen är ute, telefonluren är på, om hon kommer in blir jag irriterad.
The reactor was evidently not shut down as a result of the fire.
Reaktorn stängdes uppenbarligen inte av på grund av branden.

Синонимы (английский) для "shut":

shut

английские примеры использования для "shut"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishEvery time Turkey opens a door to democratisation, it slams another door shut.
Varje gång Turkiet öppnar dörren för demokratisering stänger man en annan dörr.
EnglishSteps must also be taken to combat money laundering, and to shut down tax havens.
Det krävs också insatser för att bekämpa penningtvätt och avveckla skatteparadisen.
EnglishLet us shut up shop in Brussels, Luxembourg and, primarily, Strasbourg today.
Låt oss slå igen butiken i Bryssel, Luxemburg och framför allt i Strasbourg i dag.
EnglishIn other words, the Communists in Chişinău would like Bucharest to shut up.
Kommunisterna i Chisinau vill med andra ord att regeringen i Bukarest ska tiga.
EnglishAnyone who supports this resolution obviously wants to shut their eyes to reality.
De som stöder denna resolution vill uppenbarligen blunda för verkligheten.
EnglishThe Kozloduj nuclear power plant is dangerous and has still not been shut down.
Kärnkraftverket Kozloduj är farligt och har fortfarande inte avvecklats.
EnglishIn fact, our industrial research base has been shut down in recent years.
I själva verket har vår forskningsbas inom industrin avvecklats på senare år.
EnglishIf you want to shut down or limit the existence of tax havens, you must cut taxes.
Om ni vill avskaffa eller begränsa förekomsten av skatteparadis måste ni sänka skatterna.
EnglishThree people have been injured and the UN has decided to shut down all its operations.
Tre personer har skadats och FN har beslutat att upphöra med all sin verksamhet i Gaza.
EnglishThis is what I would like to see, rather than the method of 'shut your eyes and advance'.
Det är det här jag skulle vilja se, och inte metoden ”blunda och gå vidare”.
EnglishThe campaign has started and anyone who disagrees with him needs to keep their mouths shut.
Kampanjen har börjat, och alla som inte är överens med honom bör hålla munnen.
EnglishOn these matters, Madam President, countries must either put up or shut up.
Här, fru talman, handlar det om att godkänna omständigheterna eller gå.
EnglishWe have shut a door today and I do not know how we are going to open it.
Vi har stängt en dörr i dag, och jag vet inte hur vi ska kunna öppna den.
EnglishThen it will be time to put up or shut up with regard to bureaucracy coming from Brussels.
Sedan blir det dags att stå ut med eller tysta ned byråkratin från Bryssel.
EnglishAnd as I walked off a little bit, they'd say, "Yeah, and shut up, too."
Och när jag började gå en bit så skulle jag bli tillsagd, "Just det, håll tyst också."
EnglishEverybody there was of the opinion that nuclear plants which are not safe should be shut down.
Där var man överens om att de kärnkraftverk som inte är säkra bör tas ur drift.
EnglishThe EU’s high tariff barriers cruelly shut out the Third World from trade highways.
EU:s höga tullhinder stänger på ett grymt sätt ute tredje världen från de stora handelsvägarna.
EnglishOn 15 December 2000, Ukraine shut down definitively the Chernobyl nuclear power plant.
Den 15 december 2000 stängde de ukrainska myndigheterna kärnkraftverket i Tjernobyl för gott.
EnglishSometimes it is better to keep your mouth shut, if you cannot really speak on behalf of Europe.
Ibland är det därför bättre att tiga om man inte verkligen kan tala för hela Europa.
EnglishEven the weblogs of people in Thailand have been shut down and subjected to censorship.
Till och med bloggar som drivs av privatpersoner i Thailand har stängts ner och censurerats.