«semester» на шведском

EN

«semester» перевод на шведский

volume_up
semester {имя существительное}
SV

«semester» перевод на английский

volume_up
semester {comm. gen.}

EN semester
volume_up
{имя существительное}

semester (также: term, session, trimester)
volume_up
termin {comm. gen.}
He'll be spending one semester in Chicago and one semester here.
Han kommer att spendera en termin i Chicago och en termin här.
The second term five years, education last semester, consists of thesis.
Andra terminen år 5, utbildningens sista termin, består av examensarbete.
As a student, you contact the companies already during your first semester.
Som student får du kontaktpersoner vid företagen redan under din första termin.
semester (также: age, cycle, interlude, patch)
volume_up
period {comm. gen.}
As the debate made clear, there is a tall order for this semester.
Som debatten tydligt visat har vi ett jättejobb framför oss under denna period.
Also, the first semester of 2007 followed a period of exceptionally high activity at the end of 2006.
Första kvartalet 2007 föregicks dessutom av en period av ovanligt hög aktivitet i slutet av 2006.
We have seen the solid preparation made by the Hungarian authorities for this task, with a view to being a very energetic Presidency in this important semester.
Vi har bevittnat de ungerska myndigheternas gedigna förberedelser inför denna uppgift att vara ett väldigt kraftfullt ordförandeskap under denna viktiga period.
Therefore, as highlighted in your resolution, this semester will be crucial for Croatia's negotiating process.
Precis som ni påpekar i er resolution kommer detta halvår därför att bli avgörande för Kroatiens förhandlingsprocess.

Синонимы (шведский) для "semester":

semester

английские примеры использования для "semester"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIsak Utsi is only on the second semester so far, but have big plans for the future.
Isak Utsi är bara på andra terminen än så länge, men har stora framtidsplaner.
EnglishThe European Council will bring the first European Semester to a conclusion.
Europeiska rådet kommer att slutföra den första europeiska planeringsterminen.
EnglishThe first Language Lounge meeting of the spring semester will be on 7 February.
Arrangeras av studievägledarna på IKK och International Office, med stöd av Lika Villkor.
EnglishAutumn term consists of quarter 1 and 2 and the spring semester covers quarter 3 and 4.
Höstterminen består av läsperiod 1 och 2 och vårterminen omfattar läsperiod 3 och 4.
EnglishOne is certainly the implementation and the application of the European Semester.
Den första delen är naturligtvis genomförandet och tillämpningen av den europeiska terminen.
EnglishAll of this field of view is about a semester's worth of biology, and I've got seven minutes.
Allt som syns nu är ungefär en termins biologistudier, och jag har sju minuter.
EnglishAs regards the European semester, we are committed to successfully concluding this on time.
När det gäller den europeiska semestern är vi fast beslutna att slutföra den i tid.
EnglishHilkka is on leave during the spring semester of 2013 and is back again fall semester 2013.
Hilkka är tjänstledig under vårterminen 2013 och är åter höstterminen 2013.
EnglishAt the end of the semester, we're taking a trip to Mexico, all expenses paid.
Mot slutet av terminen skall vi resa till Mexico, med allt betalt.
EnglishThe European Semester is at the heart of the reformed economic strategy of the European Union.
Den europeiska terminen är central i EU:s reformerade ekonomiska strategi.
EnglishFirstly, strengthening economic governance and initiating the European Semester.
För det första handlar det om förstärkningen av ekonomiskt styre och den europeiska terminens början.
EnglishI am referring here to the European Semester, the growth survey that has already been mentioned.
Här talar jag om den europeiska terminen och tillväxtöversikten, som redan har nämnts.
EnglishIf I do not find anywhere to live in Linköping before the semester starts, what should I do?
Linköpings universitet är nog ett av de universitet som kan erbjuda flest studentföreningar.
EnglishManaging the European Semester will be a real test for the EU.
Att styra den europeiska terminen kommer att bli ett verkligt test för EU.
EnglishWe have just launched the first European Semester - putting economic governance into action.
Vi har nyligen lanserat den första europeiska terminen, som inleder den ekonomiska styrningen.
EnglishDrop-in is closed for the spring semester but will reopen in the fall.
Drop in har stängt för vårterminen men öppnar igen till hösten.
EnglishDuring the autumn semester, fourteen math student teachers will offer their services as a math coach.
Fjorton mattelärarstudenter ställer nu upp som coacher till höstterminen.
EnglishThe CAS will become operational during the first semester of 2011.
Förvaltningskontot kommer att införas under första halvåret 2011.
EnglishThe programme ends with a thesis project during the last semester.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete den sista terminen.
EnglishThe defence should normally take place during the semester at a time and place appointed by the rector.
Disputationen ska normalt äga rum under terminstid på tid och plats som rektor fastställer.