«out of a sense of» на шведском

EN

«out of a sense of» перевод на шведский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "out of a sense of" в контексте.

английские примеры использования для "out of a sense of"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWe do not, out of a sense of nostalgia, want to turn the clock back.
Vi vill inte vrida tillbaka klockan på grund av en nostalgikänsla.
EnglishOut of a sense of conviction and duty I will respond to what you have requested.
EnglishFirstly, they must be carried out with a sense of social responsibility.
EnglishThat is why the work we do is long-term in nature and, of course, it is serious work that we carry out with a sense of responsibility.
Därför är vårt arbete av långsiktig natur. Det är ett allvarligt arbete som vi utför ansvarsfullt.
EnglishIt must at least be communicated to the Bureau sufficiently in advance, both out of common sense and for the smooth running of this House.
Och det måste meddelas presidiet i tid för att kammaren skall kunna fungera på ett klokt och bra sätt.
EnglishOver recent years, Parliament and the Commission have acted very responsibly, and have done so out of a sense of responsibility to Europe.
Under de senaste åren har parlamentet och kommissionen agerat mycket ansvarsfullt och detta har de gjort av ansvarskänsla gentemot EU.
EnglishNow Mrs Kallenbach has given him her minute of time out of a sense of solidarity with a colleague from the Group of the Greens/European Free Alliance.
Nu har Gisela Kallenbach gett honom sin minut talartid, av solidaritet med en kollega från gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen.
EnglishSo we cannot endorse Mr Sonneveld's amendments, not least out of a sense of responsibility for the development of agricultural policy in the EU.
Vi kan alltså inte rösta för dessa ändringsförslag, herr Sonneveld, detta också på grund av ansvar för den jordbrukspolitiska utvecklingen i EU.
EnglishWomen who are the victims of violence carry their tragedy as a secret within them, either out of fear of reprisals, or out of a sense of shame with regard to those close to them.
Kvinnor som utsätts för våld bär sin historia i hemlighet, antingen av rädsla för repressalier eller av skam gentemot omgivningen.
EnglishWe did this out of a sense of responsibility because we thought we understood perhaps a little better the difficulties that a new sovereign state has to overcome.
Det har vi gjort av ansvarskänsla, eftersom vi ansett att vi kanske något bättre förstår vilka objektiva svårigheter en ny suverän stat har att överkomma.
EnglishFurther planned rescue packages are not required merely out of a sense of fairness and will lead to major difficulties in the northern EU Member States in the future.
Det krävs inga fler planerade räddningspaket från rättvisesynpunkt, för det skulle leda till stora svårigheter i de norra EU-medlemsstaterna i framtiden.
EnglishThe European Union needed a way out of the sense of defeat and failure, it needed a political dimension, and thanks to the Portuguese Presidency, it has one.
Europeiska unionen behövde finna en väg ut ur känslan av nederlag och misslyckande, den behövde en politisk dimension, och tack vare det portugisiska ordförandeskapet har den nu det.
EnglishI am not seeking the Presidency of the Eurogroup at minister of finance level for my own pleasure and glory, which is hardly inexhaustible; I am doing so out of a sense of duty.
Jag är inte ute efter att sitta som ordförande för Eurogruppen på finansministernivå för mitt eget nöjes eller för min egen äras skull, utan jag gör det av pliktkänsla.
EnglishMr Buttiglione was not the only problem in your feeble team: you have not done enough to have our full confidence, which, out of a sense of responsibility, we will not give you.
Rocco Buttiglione var inte det enda problemet i er svaga grupp: ni har inte gjort tillräckligt för att få vårt fulla förtroende, och av ansvarsskäl kommer vi inte att ge er det.
EnglishMr Buttiglione was not the only problem in your feeble team: you have not done enough to have our full confidence, which, out of a sense of responsibility, we will not give you.
Ni sade själv att den viktigaste rollen för kommissionens ordförande var att förvalta det dynamiska samtycke som EU behöver, och ni visade att ni redan troget följde den principen.

Другие слова

English
  • out of a sense of

Больше в русско-польском словаре.