«nocturnal» на шведском

EN

«nocturnal» перевод на шведский

volume_up
nocturnal {прилаг.}
volume_up
nocturne {имя существительное}
EN

nocturnal {прилагательное}

volume_up
nocturnal (также: backward, late, slow)
volume_up
sen {прилаг.}
nocturnal
volume_up
nattlig {прилаг.}
nocturnal
volume_up
natt- {прилаг.}
The squid is nocturnal, so during the day it buries itself in the sand and sleeps, but then at night it has to come out to hunt.
Bläckfisken är ett nattdjur, så på dagen gräver den ner sig i sanden och sover, men på natten måste den komma ut för att jaga.

английские примеры использования для "nocturnal"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание.

EnglishIt is true that one of the possibilities is to suspend nocturnal flights.
Det är sant att en av möjligheterna är att ställa in nattflygningar.
EnglishThe Tasmanian devil got its name from the terrifying nocturnal scream that it makes.
Den tasmanska pungdjävulen fick sitt namn från de skräckinjagande nattliga skriken den utstöter.
EnglishAnd I do not know whether it will be necessary to prohibit nocturnal flights in Athens as well.
Jag säger inte att flygningar inte kan förbjudas och jag vet inte heller om det kommer att vara nödvändigt att förbjuda nattflygningar i Aten.
EnglishThe squid is nocturnal, so during the day it buries itself in the sand and sleeps, but then at night it has to come out to hunt.
Bläckfisken är ett nattdjur, så på dagen gräver den ner sig i sanden och sover, men på natten måste den komma ut för att jaga.
EnglishWe're not all nocturnal, you know!
EnglishI am not sure what the reason for this could be, but it is uncanny that it should evidently be regarded as, in some sense, a nocturnal topic.
Jag är inte säker vad detta kan bero på, men det är häpnadsväckande att det uppenbarligen, på något vis, tycks betraktas som ett nattligt samtalsämne.
EnglishMr President, I would like to protest at the absurd nocturnal and almost clandestine hour allocated to a debate which should be one of the most important debates of the year.
Herr talman! Jag protesterar mot den absurda nattliga sammanträdestiden, nästan i hemlighet, för en debatt som borde höra till årets allra viktigaste.
English   Mr President, I must begin by protesting at the nocturnal hour at which we are holding this debate and by thanking our Secretary-General, Julian Priestley, for being here.
   – Herr talman! Jag måste börja med att protestera mot att vi håller denna debatt vid denna sena timme och tacka vår generalsekreterare Julian Priestley för att han är här.
EnglishWe must of course prioritise action programmes on the street, in prisons and also in places of nocturnal entertainment where the simultaneous consumption of more than one drug is prevalent.
Man bör naturligtvis prioritera åtgärder som vidtas på gatan, i fängelserna men också på nattöppna nöjesställen som gynnar användningen av olika narkotikapreparat.
EnglishIn addition we should like this wish to be given formal legal force, so that it is not entrusted merely to a political desire that goes no further than the nocturnal records of this House.
Dessutom vill vi att detta önskemål ska få formell rättsverkan så att det inte enbart blir ett politiskt önskemål som bara är ett inslag i parlamentets kvällsprotokoll.
EnglishMr President, European Ombudsman, ladies and gentlemen - my dear nocturnal colleagues, perhaps we have delayed a little in debating the improvement to the Statute of the European Ombudsman.
Herr talman, herr Europeiska ombudsman, mina damer och herrar - mina kära nattliga kolleger! Kanske är vi lite försenade med att debattera förbättringen av Europeiska ombudsmannens stadga.

Синонимы (английский) для "nocturne":

nocturne
English