«local radio» на шведском

EN

«local radio» перевод на шведский

volume_up
local radio {имя существительное}
EN

local radio {имя существительное}

volume_up
1. журналистика
local radio

варианты переводов в англо-шведском словаре

local имя существительное
local прилагательное
radio имя существительное

английские примеры использования для "local radio"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWe all know how popular local radio stations are in our Member States and so it is important to consolidate radio.
Vi vet alla hur populära de lokala radiostationerna är i våra medlemsstater och det är viktigt att stärka radion.
EnglishLocal radio stations in Ireland are required to ensure that 20% of their news content is national and international.
Lokala radiostationer på Irland måste se till att de har 20 procent nationellt och internationellt nyhetsinnehåll.
EnglishRadio EraBaru is a local radio in Batam, Indonesia, covering a large local area and broadcasting partially in Chinese.
Radio EraBaru är en lokalradiokanal i Batam i Indonesien som täcker ett stort område i regionen och som delvis sänder på kinesiska.
EnglishI was not aware that the Commissioner was there on Thursday, but I heard of her visit Friday morning on local radio.
Jag kände inte till att kommissionsledamoten var där på torsdagen men jag fick höra om hennes besök i lokalradion på fredagsmorgonen.
EnglishLocal radio and the traditional display signs, which are easy to update, are, in my view, quite sufficient to inform the general public.
Lokalradion och de traditionella skyltarna, som är lätta att hålla aktuella, tycker jag räcker gott för att upplysa allmänheten.
EnglishWe all know how popular local radio stations are in our Member States and so it is important to consolidate radio.
Ledamoten känner mycket väl till att kommissionen välkomnar de diskussioner som skedde den 24 maj 2000, eftersom de bekräftade allmänhetens stöd till radion.
EnglishLocal radio and the traditional display signs, which are easy to update, are, in my view, quite sufficient to inform the general public.
Slutligen är förslaget att definiera en badstrand som en plats som vanligtvis besöks av över 100 badande under minst 20 dagar av badsäsongen på gränsen till det löjliga.