«hammer» на шведском

EN

«hammer» перевод на шведский

volume_up
hammer {имя существительное}
volume_up
to hammer {глаг.}

EN hammer
volume_up
{имя существительное}

1. общее

hammer (также: mallet, maul)
volume_up
hammare {comm. gen.}
A hammer cannot be used for making Venetian vases or convincing a political opponent.
Man kan inte laga venetianska vaser med hammare, och man kan inte övertyga en politisk motståndare med hammare.
(HU) 'He that is good with a hammer tends to think everything is a nail' goes the saying.
(HU) ”Den som är skicklig med en hammare tenderar att se allting som spikar”, lyder talesättet.
He said, "If the only tool you have is a hammer, everything starts to look like a nail."
Han sa, "Om det enda verktyg du har är en hammare, börjar allting att se ut som spik."

2. военное дело: "rifle"

hammer
volume_up
hane {comm. gen.} (gevär)

Синонимы (английский) для "hammer":

hammer

английские примеры использования для "hammer"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishI hope that we can continue to hammer away internally at our own responsibilities.
Jag hoppas att vi kan fortsätta att knoga på internt om våra egna ansvar.
EnglishA greater level of dialogue will have to take place to hammer out these issues.
En mer omfattande dialog måste föras för att reda ut dessa frågor.
EnglishIt is a neoliberal hammer designed to obliterate all social aspects.
Det är ett nyliberalt redskap som har utformats för att utplåna alla sociala aspekter.
EnglishAs far as I am concerned, hammer the terrorists, hammer the criminals.
(EN) Ge terroristerna och de kriminella vad de tål, vad mig anbelangar.
EnglishYou remember when the Ivory Coast was playing around with money and the hammer fell.
Ni kommer ihåg när Elfenbenskusten höll på med omfattande penningaffärer för sig och klubban föll.
EnglishIf, however, we are careless and this hammer drops on our foot, then we shall be able to walk no further.
Men om vi slarvar och tappar hammaren på foten, kommer vi inte att kunna gå längre.
EnglishMy hand moves all on its own, sliding one of my guns to my lap and thumbing back the hammer.
Min hand rör sig själv, mot ett av mina vapen och spänner hanen.
EnglishThey again fear finding themselves between the hammer and the anvil.
De är rädda för att återigen hamna mellan hammaren och städet.
EnglishIf fraud and irregularities are there, the hammer should fall heavily upon those responsible locally.
Upptäcker man bedrägeri och oegentligheter, skall man slå ned hårt på de lokalt ansvariga.
EnglishI am therefore pleased that a plan of action is now being drafted in order to hammer this point home once more.
Därför är jag glad att det nu utarbetas en handlingsplan för att återigen betona detta.
English. ~~~ GDP has been our hammer.
EnglishTherefore, I will continue to hammer home the point that a Europe that protects is not a protectionist Europe.
Jag kommer därför att fortsätta att hävda att ett EU som skyddar inte är ett protektionistiskt EU.
EnglishBecause when the door closes and there's nothing for you to do, you've actually just stepped into a Hammer film.
För när hissdörrarna stängs, och du inte kan göra någonting, så känns det som att du är i en skräckis.
EnglishWe need to recognize the positive side as well from time to time, not always take a sledge-hammer to the Americans.
Det måste man också se på ett positivt sätt. Man kan inte alltid bara ta till storsläggan mot amerikanerna.
EnglishReducing the financial resources of cohesion policy is tantamount to dealing a hammer blow to the European spirit.
Avslutningsvis vill jag tacka Reimer Böge för det utmärkta betänkande som han har lagt fram för parlamentet.
EnglishIndustrialists in the energy sector would, of course, have no problem with CO2 certificates being put under the hammer.
Industriidkarna i energisektorn skulle naturligtvis inte ha några problem med att vi skrotar utsläppsrätterna.
EnglishThe Dutch then buried it and now, in a scene that reminds me of the Hammer House of Horror, the arm is reaching up out of the coffin.
José Manuel Barroso, det handlar inte om att ni har varit för snabb, utan ni går i fel riktning.
EnglishWe think that would be an forum of sufficient importance, with the necessary powers to hammer out a solution to this problem.
Vi anser att det är en viktig tidpunkt och absolut nödvändigt för att komma till en lösning av problemet.
EnglishReducing the financial resources of cohesion policy is tantamount to dealing a hammer blow to the European spirit.
Att minska sammanhållningspolitikens ekonomiska resurser är detsamma som att rikta ett slag mot den europeiska andan.
EnglishWhat matters, then, is that we use the next 10 days in working very hard to hammer out a workable compromise.
Vi måste därför använda de kommande tio dagarna till att arbeta hårt för att snickra ihop/utarbeta en fungerande kompromiss.