«to get off» на шведском

EN

«to get off» перевод на шведский

volume_up
to get off {глаг.}

EN to get off
volume_up
{глагол}

1. слэнг

to get off
volume_up
bli kåt {глаг.}
to get off
volume_up
få orgasm {глаг.}

2. другое

to get off
volume_up
komma {глаг.} [разговор.] (orgasm)
Such people must not get off with a fine - prison sentences are called for here.
Sådana individer får inte komma undan med böter. Här krävs fängelsestraff.
Människor måste komma bort från passiv försörjning och in i nya jobb.
They want to get off the streets where they are normally selling vegetables and other small things.
De vill komma bort från gatan, där de vanligtvis säljer grönsaker och andra små saker.
to get off (также: to commit, to direct, to dispatch, to forward)
volume_up
skicka {глаг.}
to get off (также: to bow out, to break up, to cease, to chuck)
volume_up
sluta {глаг.}
The way to ensure maximum employment for those people, both men and women, who want to work, is to get off the backs of businesses and deregulate.
Enda sättet att garantera maximal sysselsättning för dessa människor, både män och kvinnor, som vill arbeta är att sluta trakassera företagen och avreglera.
As somebody who has worked with young adults who are drug addicts and alcoholics, I have seen that the only way that people get off drugs is when they stop.
Jag har arbetat med unga vuxna som är narkotikaberoende och alkoholister, och jag har sett att det enda sättet för människor att bli kvitt sitt beroende är att sluta.
to get off (также: to bootstrap, to open, to set out, to start)
volume_up
starta {глаг.}
to get off (также: to get away)
volume_up
komma iväg {глаг.}
to get off (также: to climb off)
volume_up
kliva av {глаг.}
to get off (также: to alight)
volume_up
stiga av {глаг.}
They have stopped the work on one of the tunnels in the meantime, and it is still not possible to get on the train in Basel and to get off again at Chiasso.
De har dock upphört med arbetet på en av de två tunnlarna och fortfarande finns det ingen möjlighet att stiga på tåget i Basel och stiga av i Chiasso.
I dream of the day when I can get off the train in Paris and read a sign that says: 'Centrica - still not in Russian hands - providing power to millions of Parisians'.
Jag drömmer om den dag när man kan stiga av tåget i Paris och läsa en skylt där det står: ”Centrica - ännu inte i ryska händer - förser miljoner av parisare med el.”
to get off (также: to escape)
volume_up
slippa undan {глаг.}
De multinationella företagen får inte slippa undan ostraffat.
to get off
volume_up
få att somna {глаг.}
to get off

английские примеры использования для "to get off"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThese are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
Detta är ytterligare två saker som brände i mitt bröst som jag ville diskutera.
EnglishMadam President, I should like to change the subject and get us off this tack.
Fru talman! Jag skulle vilja ändra stämning lite och tala om ett annat ämne.
EnglishPeople are being attacked while the true perpetrators get off scot-free.
Människor attackeras medan de verkliga gärningsmännen kommer undan ostraffade.
EnglishThe report says that it is not the intention to get freight transport off the roads.
Betänkandet säger att det inte är meningen att ta bort godstransporterna från vägarna.
EnglishFinally, ladies and gentlemen, I really need to get something else off my chest.
Slutligen, kolleger, är det en sak till som jag verkligen måste säga.
EnglishI know it is hard to make anything much of that, but I had to get it off my chest.
Jag vet, det är svårt att inleda något konkret på det sättet, men jag kunde inte låta bli.
EnglishI look for the one guy who isn't getting off... and I make him get off.
Jag kollar efter den som inte är gripen... och jag får honom att bli gripen.
EnglishI wish you all a happy holiday and I believe we will get off to a good start next year.
Jag önskar er alla en trevlig ledighet och hoppas att vi får en bra början på nästa år.
EnglishThe implementation of the eight thematic partnerships has yet to get off the ground, however.
Genomförandet av de åtta tematiska partnerskapen har emellertid inte påbörjats än.
EnglishTell Turkey to get off the island so that northern Cyprus can develop.
Säg till Turkiet att ge sig iväg från ön så att norra Cypern kan utvecklas.
EnglishYou know, we're supposed to have a planar foot, so we can't get off on the springboard."
Du vet, vi ska ha en plan fot, så att vi inte ska halka på språngbrädan."
EnglishThis is logical, since these are major programmes that need time to get off the ground.
Det är logiskt; det är stora program som måste få upp farten ordentligt.
EnglishI therefore implore that we get off the slippery slope of these decisions.
Jag bönfaller därför att vi lämnar den hala isen som besluten innebär.
EnglishWe have to see if we can get real take-off on fighting poverty.
Vi får se om det blir verkliga effekter när det gäller fattigdomsbekämpningen.
EnglishDid he get patients off a two-year waiting list for minor operations?
Fick han bort patienter från två års väntelista för mindre operationer?
EnglishAnd I sat there for quite some time going, "How am I going to get off this rock and go home?
Och jag satt där ett bra tag "Hur kommer jag av den här stenen och hem?
EnglishFor their part, they can see no problems or obstacles and are ready to get off to a quick start.
De är å sin sida redo att snabbt sätta igång utan problem och svårigheter.
EnglishWe should therefore have already set in motion the TEN projects that have still to get off the ground.
Vi måste därför sätta igång de TEN-projekt som fortfarande ligger på skrivbordet.
EnglishSo for God's sake, Postcomm, get off the battlements and see sense!
Så, för guds skull, Postcomm, lämna bröstvärnet och visa lite förnuft!
EnglishAre they willing to bear the costs of a project that seems as if it will never get off the ground?
Är de villiga att stå för kostnaderna för ett projekt som aldrig tycks bli verklighet?