«to fine-tune» на шведском

EN

«to fine-tune» перевод на шведский

EN

to fine-tune {глагол}

volume_up
to fine-tune
The Commission's decision to fine-tune the objectives is both courageous and sensible.
Kommissionens beslut om att finjustera målen är både modigt och förnuftigt.
We do not need to reset our relations; instead we should constantly fine tune them.
I stället bör vi hela tiden finjustera dem.
I hope that will be enough to fine-tune our action even further during the course of the fishing season.
Jag hoppas att det räcker för att finjustera våra åtgärder ytterligare under fiskesäsongen.
to fine-tune
to fine-tune (также: to finish)

варианты переводов в англо-шведском словаре

fine имя существительное
fine прилагательное
fine наречие
to fine глагол
tune имя существительное
to tune глагол

английские примеры использования для "to fine-tune"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishAs with all music it needs to be a fine tune and properly orchestrated.
Som med all musik måste det vara en fin sång som är lämpligt instrumenterad.
EnglishIt is essential to fine tune and harmonise the monitoring arrangements.
En förfining och en harmonisering av kontrollmetoderna är oumbärliga.
EnglishIn Gateshead, I took 32 children and I started to fine-tune the method.
I Gateshead så tog jag 32 barn och började finslipa metoden.
EnglishNonetheless, it was let off a fine to the tune of EUR 14.6 million.
Trots detta beviljades den en säkerhet på 14,6 miljoner euro.
EnglishGenerally speaking, a certain balance has been found on the market; now it is time to fine-tune the mechanism.
I dag finns det en viss balans på marknaden på generell nivå. Den mekanismen måste nu utvecklas ytterligare.
EnglishWe must never lose sight of this, as we fine-tune the instruments that we establish and as we administer the resources that we allocate directly to this action area.
Vi bör alltid ha detta i åtanke när vi finjusterar de instrument som vi upprättar och när vi förvaltar de medel som vi anslår direkt till detta handlingsområde.
EnglishFor example, if you share your location with a site that specializes in restaurant reviews, the site can fine-tune its display and show reviews for restaurants near you.
Om du till exempel besöker en webbsida som är inriktad på restaurangrecensioner och anger var du befinner dig kan sidan finjusteras så att recensioner av restauranger i din närhet visas.
EnglishWe must never lose sight of this, as we fine-tune the instruments that we establish and as we administer the resources that we allocate directly to this action area.
Sammanfattningsvis måste vi också ifrågasätta om vi, när vi genomför denna politik, skall gå den väg som leder till ökad byråkrati eller om vi kommer att kunna göra dessa instrument smidigare?
EnglishThe directive that we hope to approve tomorrow sets down the objectives, and the Member States now have two years to fine-tune their national legislation and administrative procedures.
Det direktiv som vi hoppas anta i morgon innehåller dessa mål och medlemsstaterna har nu två år på sig att anpassa sina nationella lagstiftningar och administrativa förfaranden.