«dish» на шведском

EN

«dish» перевод на шведский

volume_up
dish {имя существительное}
volume_up
to dish {глаг.}
EN

dish {имя существительное}

volume_up
1. общее
dish (также: toast, basin, deep dish)
volume_up
skål {comm. gen.}
Han kan faktiskt växa slående vävnad i en skål.
Självklart är det en växelmynts skål.
He chills the dish, it changes its properties and he peels it right out of the dish.
Han kyler ner skålen, den ändrar sina egenskaper och han skalar av vävnaden direkt från skålen.
dish (также: course, mess)
They create a dish where all the vectors point at us.
De gör en maträtt där alla pilar pekar på oss.
These realistic options do not include putting an old, completely dried out dish in the microwave and serving it again.
Bland dessa realistiska alternativ ingår inte att sätta en gammal, intorkad maträtt i mikrovågsugnen och servera den på nytt.
dish (также: barrel, tray, tub, tun)
Jag trodde att fatet var sönder.
dish (также: bottom, dip, valley, depression)
dish (также: pit, howe)
volume_up
grop {comm. gen.}
We have to go back to the ball... so we can get the freedom of being like a -- like a dish of mold.
Vi måste gå tillbaka till bollen... så vi kan komma till friheten av att vara som en.. formad grop.
det är som om jag är en sten eller en grop.
dish (также: parabole)
" En parabol för solsken. "
dish
volume_up
bunke {comm. gen.} [разговор.]
dish (также: deep dish)
dish
volume_up
anrättning {comm. gen.} (maträtt)
I think she is on the right track and that we will be able to come up with a dish that everyone likes.
Jag anser att hon är inne på rätt väg och att vi kan få till en anrättning som är acceptabel för alla.
dish
By using his channel selector, together with a small satellite dish and a receiver costing EUR 130, he can watch 1 400 television channels.
Genom att använda sin kanalväljare tillsammans med en liten parabolantenn och en mottagare som kostar 130 euro kan han se 1 400 televisionskanaler.
dish
2. американский английский
dish (также: plate, plateful)
Rather than me putting a dish down, they were allowed to help themselves to as much or as little as they wanted.
istället för att jag ger dem en färdig tallrik, tillät det dem att ta så mycket eller lite som de ville.

Синонимы (английский) для "dish":

dish

английские примеры использования для "dish"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThe cells are kind of homesick; the dish doesn't feel like their home.
Cellerna har på sätt och vis hemlängtan och skålen känns inte som deras hem.
EnglishHowever, what the Council and Commission are trying to dish up here today beggars belief.
Det som rådet och kommissionen dock försöker servera oss i dag överträffar all fantasi.
EnglishHe chills the dish, it changes its properties and he peels it right out of the dish.
Han kyler ner skålen, den ändrar sina egenskaper och han skalar av vävnaden direkt från skålen.
EnglishNo, you just want a bodyguard so you don't become somebody's side dish.
Det enda du vill ha är en livvakt så att du inte blir någons förrätt.
EnglishWe have before us a dried-up, cold dish that has lost all its flavour and all its aroma.
Allt detta självklart maskerat med omfattande åtgärder för att lugna den allmänna opinionen.
EnglishA favourite dish is mussels and chips (French fries) which, according to legend, are a Belgian invention.
Favoriträtten i Belgien är musslor med pommes frites, som enligt legenden är en belgisk uppfinning.
EnglishEverybody' s 'right to a satellite dish' is not enough: you need the money to get one.
Det räcker inte med "rätten till parabolen" som gäller för alla: det räcker att ha tillräckligt med pengar för att köpa en.
EnglishTwenty years ago, fish was the cheapest dish on the menu.
EnglishEverybody's 'right to a satellite dish ' is not enough: you need the money to get one.
Det räcker inte med " rätten till parabolen " som gäller för alla: det räcker att ha tillräckligt med pengar för att köpa en.
EnglishIf, in January, you propose solid policy and dish up a consistent meal, you will have a lasting ally in the PPE-DE Group.
Jag tackar er för era inlägg, vilka återspeglar de många olika åsikter som finns i parlamentet.
EnglishThe fish used for this dish are caught both in third countries and by the European fleet.
Jag är också klar över att ?friterad småfisk? ofta tillreds av fisk som inte uppnår den i gemenskapsrätten föreskrivna minimistorleken.
EnglishThe fish used for this dish are caught both in third countries and by the European fleet.
Jag är också klar över att? friterad småfisk? ofta tillreds av fisk som inte uppnår den i gemenskapsrätten föreskrivna minimistorleken.
EnglishThe values and laws of the EU cannot be treated like an à la carte menu - we will take this dish, but not that one.
EU:s värderingar och lagar kan inte behandlas som en à la carte-meny - vi beställer denna rätt, men inte den.
EnglishThird thing that Howard did, and perhaps the most important, is Howard confronted the notion of the Platonic dish.
Det tredje som Howard gjorde, och kanske det mest viktiga, är att konfrontera tanken på den platoniska maträtten.
EnglishFor the longest time in the food industry, there was a sense that there was one way, a perfect way, to make a dish.
Sedan urminnes tider har matindustrin varit övertygade att det finns ett sätt, det perfekta sättet, att göra en rätt.
EnglishCould you please prepare the dish without ____?
EnglishI would like to order _[dish]_, please.
EnglishThere were pigeons roosting in the dish.
EnglishI thought, uh, the-the dish was broken.
EnglishI can take anything you dish out.