«clout» на шведском

EN

«clout» перевод на шведский

volume_up
clout {имя существительное}
volume_up
to clout {глаг.}

EN clout
volume_up
{имя существительное}

1. разговорный

clout (также: bang, clash, crack, flap)
volume_up
smäll {comm. gen.}
clout (также: cuff, slap, bitch slap)
volume_up
örfil {comm. gen.}

Синонимы (английский) для "clout":

clout

английские примеры использования для "clout"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishI am convinced that independent status could only reinforce the office's clout.
Jag är säker på att en oberoende ställning bara stärker byråns slagkraft.
EnglishWe need to use what clout we have to transform international relations.
Vi måste uppbåda all vår kraft för att förändra de internationella förbindelserna.
EnglishA single Member State naturally possesses less clout than the European Union as a community.
En enskild medlemsstat har naturligtvis mindre inflytande än EU som en gemenskap.
EnglishThis macro-economic clout does not require the EIB to have its own macro-economic policy.
Till detta makroekonomiska inflytande hör ingen självständig makroekonomisk politik.
EnglishRussia is using its gas and oil clout so as to become once more a global player.
Ryssland utnyttjar sitt inflytande när det gäller gas och olja för att åter bli en global aktör.
EnglishThey do not go to people in need but to those with money and clout.
Varorna går inte till de behövande utan till dem med pengar och inflytande.
EnglishDecisive foreign policy cannot only be based on economic clout and generosity with euros.
Slagkraftig utrikespolitik kan inte bara vila på ekonomisk styrka och givmildhet med euro.
EnglishEconomic weight is translating into political clout and self-confidence.
Ekonomisk tyngd leder till politiskt inflytande och självförtroende.
EnglishIn that way, we can give the Ombudsman the necessary clout and authority in the system.
På så sätt kan vi ge ombudsmannen det inflytande och den auktoritet som är nödvändig i systemet.
EnglishIt has the biggest internal market, it has economic clout, it can plan economic cooperation.
Det har den största inre marknaden, ekonomisk styrka, och kan planera ett ekonomiskt samarbete.
EnglishThe square root system gives too much clout to smaller states.
Kvadratrotssystemet ger för mycket inflytande till de mindre staterna.
EnglishWe now have a considerable economic problem in coping with the clout of the American film industry.
I dag har vi avsevärda ekonomiska svårigheter att konfrontera den amerikanska filmindustrins styrka.
EnglishWith an Energy Commissioner with the negotiating clout of the Trade Commissioner.
Med en kommissionsledamot med ansvar för energi med förhandlingsförmåga som kommissionsledamoten med ansvar för handel.
EnglishBig business has had the clout and the lawyers to force SMEs to wait for their money.
Storindustrin har haft inflytandet och advokaterna för att tvinga små och medelstora företag att vänta på pengarna.
EnglishThis gives the employer, and therefore the state, great clout over practically the whole of society.
Detta ger arbetsgivaren, och därmed staten, ett stort inflytande över praktiskt taget hela samhället.
EnglishEither it is window-dressing or it has real clout.
Endera är den en tom fasad, eller så har den verklig slagkraft.
EnglishEurope must become a political player, a political unit endowed with democratic power and diplomatic clout.
EU måste bli en politisk aktör, en politisk enhet utrustad med demokratisk makt och diplomatiskt inflytande.
EnglishThis is about what Europe is going to achieve during these negotiations by using its considerable clout.
Frågan som infinner sig är vad Europa kommer att använda sitt stora inflytande till under förhandlingarnas gång.
EnglishThey do not have any other clout apart from solidarity.
EnglishWe have clout and we need to punch our weight in Johannesburg, but I acknowledge that it will be difficult.
Vi har inflytande och vi måste dra vår del av lasset i Johannesburg, med jag medger att det kommer att bli svårt.